неделя, 1 май 2011 г.

За дискусиите

Това, което представям е световна новост и (за мнозина) е изненадващо.

За да признаеш верността на новото, означава, че трябва да признаеш за досегашна грешка.

Това, което представям не е теория, а конкретни резултати, които са истина.

Свидетели сме на сблъсък между дългогодишна лъжа и новооткрита истина.

Представил съм откритието в нова книга и това е доказателство, че информацията е публична.

За мен е разбираемо, че е трудно откритието да бъде веднага признато и така ще бъде до първото реално внедряване на тази новост.

Всеки който разбере същността на откритието на Ресурси М разбира, че много досегашни икономически книги са обезценени, защото не отразяват реално икономическата действителност.

Не знам как по-добре да представя как протичат срещите ми с утвърдени учени-икономисти - защото те, след като разберат същността на откритието са шокирани от новостта.

***Изводи от мои анализи доказват: 

1)    ползването на „Незлатни” е по-полезно от „Златни пари”; 

2)    при условия на „Незлатни пари”, запазването на стария (от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление е грешка, защото това държавно управленско поведение води до икономически и социални диспропорции и развива криза. (Тази проява е реализирана за първи път в света през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу, което дава основания да я определим като „Грешка на Джон Лоу”.); 

3)     при условия на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо да се прилага усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление.

При премахване на сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

Днес държавните власти декларират, че са за пазарно поведение, но налагат силови данъци за да компенсират налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради собствено непазарно поведение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар