четвъртък, 19 май 2011 г.

Ако не се премахне причинатаПрактиката доказва, че някои лица, спрямо други по-успешно се приспособяват към реалната действителност.
Те навярно също разбират, че (ако не се премахне причината) провалът на поредното правителство е предизвестен, защото в държавата проблемът е, че е налична конкретна катастрофална държавна финансова грешка.

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Участниците в стопанския живот са жертви в „Капана на парите”.
Заради тази ненужна държавна управленска слабост - правителствата са с държавен бюджет с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Последиците от кризата са жестоки и с непредсказуеми последици.
Продължаване на „Грешката на Джон Лоу” вреди на интереси на участници в стопанския живот, на държавни власти и за полезно обществено развитие.

При условия на продължаване на тази държавна непълноценност се развиват икономически, социални и други диспропорции, в следствие на които – правителството, колкото повече работи – (за достатъчно време) толкова по-лоши управленски резултати постига.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар