понеделник, 2 май 2011 г.

За стопанско развитие


В Р. България, както и в други държави проблемът е, че е жизнено необходимо премахване на сегашната държавна финансова грешка. Заради тази държавна управленска грешка - правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
След прекратяване на държавната финансова грешка стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.
Истината е, че (до 2011 г.) тези, които управляват стопанството не знаят за наличие на грешката на Джон Лоу, която вече е известна. Тази грешка пречи и на тях.
Това, че много правителства крият от обществото реалността на икономическите процеси - е непълноценна държавна политика. Сега за държавните власти е изключително трудно, защото са с изчерпени възможности за спасение от неконтролируема инфлацията. Използването на знания на „Ресурси М” може да ги спаси от икономически колапс.
Истината е, че правителствата през 2011 г. работят при условия на достигната степен на стопанско развитие, при която започва саморазрушаване на финансова система. Те все още не ползват знания за „Ресурси М”, които да им дават възможност за успешно държавно управление.
При условия за запазване на грешката на Джон Лоу, за да отложат момента на стопански крах си служат с максимално намален основен лихвен процент и нови емисии на Незлатни пари, но това не решава проблема за успешно финансово оцеляване, а само отлага щетите за в бъдеще.
Последиците от кризата са жестоки с непредсказуеми последици.
Продължаване на тази държавна финансова грешка вреди на интереси и на държавни власи и на полезно обществено развитие.
Налични са две възможности:
1) Без да се премахне продължаването на държавната финансова грешка на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При условия на запазена грешка на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
2) При премахване на държавната финансова грешка на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

***
Има много причини, които водят до икономическа и/или финансова криза. При ситуацията на 2011 г. – особено важната причина за криза е представяната никому ненужна държавна финансова грешка.
Ако тази държавна финансова грешка я няма, то не би имало сегашната криза.

***
Много проблеми се развиват заради „степента на държавна намеса в свободната икономика”. Този процес ще е наличен до момента на пълно развитие на държавата като пазарен субект, което ще е бъдеща реалност.
Днес именно поради неадекватната намеса на държавата е налична криза. Това свое действие държавните власти осъществяват поради несъобразяване с качества на „Незлатни пари” и запазване наличността на Грешката на Джон Лоу, което води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

За да се спасим от кризата е необходимо съобразяване с качества на сега ползвани „Незлатни пари” и премахване на тази никому ненужна държавна финансова грешка.

***

„Обезпечението на Незлатните пари” е организирано по различнен начин в отделните държави и конкретна дискусия следва да бъде за съответна държава. Същото има своите икономически, социални, политически, правни и други аспекти.
За мен (за да представя наличието на гибелната за всички сегашна държавна финансова грешка) „Незлатните пари” са реалност и ги приемам такива каквито са.
Кое е най-важното при преценка на „Обезпечението на Незлатни пари”?
Най-важното е, че тяхната закрила и разрастването на техни потребителни свойства стимулира пазара.
Също така, отговорността за най-важните им качества неотменимо се носи от компетентни държавни управници.
За да е налично успешна реализация на обезпечение на „Незлатни пари” е необходимо да се прилага усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление. 

***
На държавата трябва да се помогне да си разбере собствената финансова грешка, защото проблемът е, че днес държавата (заради тази своя финансова грешка) сама пречи на себе си и на обществото.
Дори и при бюджетен излишък държавното управление се проваля, защото работи при условия на никому ненужна държавна финансова грешка, поради която правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
На практика, при запазване на Грешката на Джон Лоу – държавата колкото повече работи – толкова по-лоши резултати се получават.
След прекратяване на държавната финансова грешка (чрез ползване на „Моделът Ресурси М“) стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.

***

За съжаление (поради запазено наличие на грешна държавна финансова политика) нещата са необратими към неуправляема инфлация.
Подобни анализи водихме при злато на нива от $360 за тройунция (31.10 гр.) в началото на 2003 г., също в средата на 2006 г. когато златото бе около $730. Сега златото е вече над $1500.
Тенденцията, при запазване на Грешката на Джон Лоу е към хиперинфлация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар