понеделник, 23 май 2011 г.

За Испания

Събитията в Испания през 2011 г. се развиват в зависимост от обществени условия.
Поради продължение на катастрофална държавна финансова "Грешка на Джон Лоу", правителствата в европейските страни са принудени да правят ненужни допълнителни финансови разходи и са с намалени бюджетни приходи.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Тази държавна управленска непълноценност със запазена (от 1716 т.) държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” развива икономически, социални и други диспропорции и води до криза, която подпомага наличие на държавен бюджетен дефицит.

Още при приемане на парите "евро", запознатите със закономерности при развитие на обществени процеси знаеха, че при запазване на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу" се достига до криза и правителствата  в европейските държави нямат възможност за успешно обществено управление.

Истината е, че самото „евро” не развива криза, а причината за нея е сегашния непълноценен начин на държавно финансово управление.
За успешно преодоляване на кризата е необходимо премахване на  причината за нея - финансовата "Грешка на Джон Лоу".


Днес за правителство на съответна държава са налични две възможности:


1)      Да не знае, да не желае да се запознае със същността  на разкрита новост или (без основание) да се отрича констатация на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу".

2)      След като разбере същността на допуснатата през 1716 г. световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, която продължава в европейските държави, да се прецени нейната особено важна роля за произтичащи катастрофални обществени последици и да се прекрати.

Няма коментари:

Публикуване на коментар