понеделник, 12 октомври 2015 г.

Съобщение

Тук представянето временно е прекратено.
Актуалните публикации са в
блога: http://dalgovrak.blogspot.bg/

С уважение,
Иван Митев

четвъртък, 24 септември 2015 г.

Запазвана регресивна обстановка

Насрочени са поредните избори.
Все още политическите партии не зачитат, че при наличие на сегашна сгрешена парична система политическото ръководство не е водещо за спасение от стопанска криза, тъй като причината за това зло не е в негова компетентност.
Животът доказва (на пръв поглед парадоксална) зависимост: при условия на тази държавна грешка, колкото политическото управление по-добре работи за постигане на обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
Масова е практика, партиите реално са съгласни с прилаганата парична система и заявяват своята воля да работят за обществен икономически растеж. В действителност те обявяват, че тяхното управление ще създаде нов потенциал за актуална криза, което ще донесе нови болезнени щети.

Пример: При представените условия се разви кризата при "КТБ" АД.

сряда, 19 февруари 2014 г.

Филмът "ВЪТРЕШНА АФЕРА"

Филмът ВЪТРЕШНА АФЕРА" разкрива съпътствуващи последици при съвременна стопанска криза, но не представя особено важна нейна причина. Същата е негоден за парите начин на държавно управление.

Кризата може да се прекрати чрез премахване на грешка.

Пример: Ако я нямаше тази държавна слабост, страните нямаше да имат сегашни дългове.

сряда, 7 август 2013 г.

Дълговете в еврозоната достигнаха 406,8% от БВП

 


Европейската централна банка оповести последните данни за дълговете в еврозоната през първото тримесечие на 2013-а година. През първите три месеца на година общият размер на държавните и частни дългове в еврозоната удари 406,8% от БВП, което е повишение с 38,48 млрд. евро спрямо дългове 405,1% от БВП през последните три месеца на 2012-а година.
Лидер е Люксембург, където общите държавни и частни дългове са достигнали 4368,8% от БВП спрямо 4309,2% в края на миналата година (или ръст с 1,96 млрд. евро).
Следва Ирландия с дълг в размер на 1074,7% от БВП - повишение с 1,75 млрд. евро от дълг за 1056,2% от БВП през последното тримесечие на 2012-а година.
Дългът в Холандия е в размер на 648,8% от БВП за първото тримесечие на 2013-а, като това представлява понижение с 3,88 млрд. евро спрямо дълг за 651,1% от БВП в края на миналата година.
Дългът на Испания е в размер на 404,3% от БВП за първото тримесечие на 2013-а, като това представлява понижение с 4,23 млрд. евро спрямо дълг за 406,6% от БВП в края на миналата година.
Френският дълг е в размер на 397,8% от БВП за първото тримесечие на 2013-а, като това представлява повишение с 8,09 млрд. евро спрямо дълг за 386,5% от БВП в края на миналата година.
Италианският дълг е в размер на 371% от БВП за първото тримесечие на 2013-а, като това представлява повишение с 5,79 млрд. евро спрямо дълг за 370,6% от БВП в края на миналата година. ...

Коментар:

Защо се тревожат за Европа?

Навярно поради липса на знания за пълноценно държавно управление при стопанство с евро?

Ситуацията в Европа е ясна.

През 2013 г., европейските трудности са от грешка - негоден за евро начин на държавно управление.

Пример: Ако тази слабост липсваше – държавите нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.

Предпоставката за грешката е пренебрежение към качества на евро.

До 24 часа време след прекратяване на държавната грешка - опасността от ескалиране на европейска криза ще е успешно преодоляна.

Иван Митев - икономист

сряда, 31 юли 2013 г.

За кипърската банкова криза

Режат с 47,5% големите влогове в Банката на Кипър

Мнение:

Причината за кипърската криза е грешка - негоден за евро начин на държавно управление.

Ако я нямаше тази всекиму вредна грешка - нямаше да я има тази банкова криза и Кипър няма да има днешни държавни дългове.

Иван Митев - икономист

събота, 6 юли 2013 г.

За държавната грешкаСегашният негоден за парите начин на държавно управление е зло, което пречи за пълноценно обществено развитие и е полезно да бъде премахнато.

Откриването на грешката е начало на нейно прекратяване, тъй като няма разумен човек със заинтересованост от запазване, защото при нейно наличие, колкото повече е обществения икономически растеж - толкова по-голям потенциал за стопанска криза се развива и щетите са по-жестоки.

Нима някой има желание да живее в условия на саморазвиваща се стопанска криза и да е обречен на болезнени щети?

Погрешката съществува, защото е обществено неизвестна.

За световната икономика, всяка секунда нейно запазване носи щети за равностойността на над 100 хиляди долара, които са за сметка на хората, в качеството им на жертви на държавна непълноценност.

Пример: Израз на тези щети са над 145 милиарда евро загуби за притежатели на гръцки дълг. Също загуби за депозанти в исландски и кипърски банки.

Аз правя това, което е в мои възможности - да представям същността на кардинална държавна грешка.

Разкриването на тази (от 1716 г.) световна грешка е научен продукт и е въпрос на време ползване на полезни знания.

Днес ситуацията е уникална.

Никому ненужно, живеем в условия на непълноценно държавно управление при стопанство с Незлатни пари, което е обречено на саморазвиваща се катастрофална криза.

С прекратяването на грешката ще настъпи ера на пълноценно държавно управление при стопанство с Незлатни пари с победена сегашна стопанска криза.

Иван Митев - икономист

вторник, 2 юли 2013 г.

Банките са жертви

Шефът на БНБ предупреди банките: Внимавайте с понижението на лихвите по кредитите


Мнение:

 

Днес банките, заедно с другите участници в стопански живот са жертви на негоден за парите начин на държавно управление.

При тези условия, банките колкото повече работят да подпомагат икономически растеж - толкова по-силен потенциал за криза се развива със съпътстващи щети.

Катастрофалната зависимост не е публично известна и нейните вреди продължават.

За да е възможно пълноценно управление и обществен стопански успех е потребно прекратяване на катастрофалната държавна грешка.

Иван Митев - икономист