сряда, 21 септември 2011 г.

Грешка в Европа


Европейска грешка е, че се ползва "Евро" при условия на неразвито и негодно за него съответно държавно финансово управление.

Представената управленска непълноценност е особено важна причина за европейска стопанска криза през 2011 г.

За успешно противодействие срещу стопанска криза е потребно функционално усъвършенстване на съответно държавно финансово управление, с което да СЪОТВЕТСТВА на качества на ползвано Евро”.

Несъгласните с представеното мнение и да искат не могат да бъдат с друго, освен че сегашно държавно финансово управление на европейски страни е пригодно за качества на „Евро”.

Моля застъпници за запазване на сегашен начин на представено непълноценно държавно финансово поведение при условия с „Евро” да се огледат и да видят кризата през 2011 г., която е заради неразвитост на държавно управленско поведение, което не съответства на качества на „Евро”.


Иван Митев – икономист

неделя, 18 септември 2011 г.

За новите данъци в САЩ


Според съобщение на в. Дневник държавното ръководство на САЩ е с желание за ново завишение на данъци за американски граждани.

Дори лично президентът на САЩ г-н Барак Обама да определя „справедливи данъци” за всеки американски гражданин не може през 2011 г. да предотврати допълнително развитие на стопанска криза в САЩ, защото същата не е от „нереални данъци”, а поради наличие на конкретна американска държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу” в САЩ (ползване на „Незлатни долари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление (ДФУ) от време със „Златни долари”) американските държавни власти не могат да преодолеят стопанска криза в САЩ и каквото и да правят същата се уголемява и (при запазване на този държавен управленски недъг) ще подсигури развитие на хиперинфлация.

Експерти (заедно с държавно ръководство на САЩ) допускат неправилност със свое мълчание, че промяната на парите на „Незлатни” (вместо „Златни долари”) изисква (в съответствие с качества на „Незлатни долари”) усъвършенстване на функционална структура на американско ДФУ от време със „Златни долари”.

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че при условия на „Незлатни долари” - запазването в САЩ на стара (от времето със „Златни долари”) функционална структура на американско ДФУ е обстоятелство, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза в САЩ, защото старата функционална структура на ДФУ от време със „Златни долари” е НЕГОДНА ЗА ПОЛЗВАНЕ при нови условия на стопанство с „Незлатни долари”.

Възможното успешно спасение на САЩ от стопанска криза през 2011 г. е прекратяване на „Грешката на Джон Лоу” в тази страна, след което ще е налична употреба на „Незлатни долари” при условия на усъвършенствано и адекватно на тях американско ДФУ.


Иван Митев - икономист

петък, 16 септември 2011 г.

Полезни знания

За ситуация в съответна страна са възможни две тези:

Наследеното от време на „Златни пари” нейно „Държавно финансово управление”

(1) „съответства”

или

(2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

 на качества на  ползвани „Незлатни пари”.

Именно поради реалната действителност на възможност №2 съществува особено важна причина за стопанска криза в тази страна.

Същата тази криза може да бъде успешно преодоляна само при постигнато съответствие на конкретно „Държавното финансово управление” спрямо качества на ползвани „Незлатни пари”.

Ако някой не е съгласен, моля да представи своя защита (или такава, която някой, някога е правил) на теза №1.

Практиката доказва, че до моите изследвания нямаше налични други за полезна структура на съответно държавно финансово управление, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Знанията, че наследеното от време със „Златни пари” съответно „Държавно финансово управление” НЕ СЪОТВЕТСТВА на качества на  ползвани „Незлатни пари” са световна новост.

Съответствието на държавно финансово управление спрямо качества на „Незлатни пари” може успешно да се осъществи чрез приложение на „Модел Ресурси М”.


Иван Митев – икономист

четвъртък, 15 септември 2011 г.

За бюджетната дисциплина

Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение за затягане на правилата за бюджетна дисциплина, твърди източник, цитиран от агенция "Франс прес".

Истината е, че дори с предоставена пълна власт Ръководителят на Европейският съюз еднолично да определя показатели на бюджет за съответна страна не може през 2011 г. да предотврати допълнително развитие на стопанска криза, защото същата не е от „неточни бюджети”, а поради наличие на конкретна държавна финансова грешка, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу” (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) политиците, дори при неин зародиш не могат да преодолеят стопанска криза и каквото и да правят същата се уголемява и (при запазване на държавната финансова грешка) ще достигне до хиперинфлация.

Експерти (заедно с ръководство на Европейски съюз) допускат неправилност с мълчаливо съгласие, че промяната на парите на „Незлатни” (вместо „Златни) не изисква (в съответствие с качества на „Незлатни пари”) усъвършенстване на функционална структура на съответно държавно финансово управление от време със „Златни пари”?

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че запазването при условия на „Незлатни пари” на стара (от времето на „Златни пари”) функционална структура на съответно държавно финансово управление е обстоятелството, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза, защото тази стара функционална структура на съответното държавно финансово управление от време със „Златни пари” е НЕГОДНА ЗА ПОЛЗВАНЕ при нови условия с „Незлатни пари”.

Възможното успешно спасение от стопанска криза през 2011 г. е прекратяване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” в съответна страна, след което ще е налична употреба на „Незлатни пари” при условия на усъвършенствано и адекватно на тях държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

сряда, 14 септември 2011 г.

Истината за кризата в Европа
Само време е необходимо и ще е широко известно, че особено важната държавна финансова грешка (поради която през 2011 г. в Европа е налична стопанска криза) е "При нови условия на европейско стопанство с „Незлатни евро”, продължена употреба на несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление, който е наследен от време с ползване на „Златни пари”.

„Грешката на Джон Лоу”, която продължава без възражение от страна на ръководство на Европейския съюз и подсигурява стопанска криза е държавна, защото се допуска от съответни държавни власти и е финансова, защото е в областта на тяхно финансово управление.

Преди години, държавните власти на Европа приеха да ползват "Незлатни евро", но все още запазват стария (от време със "Златни пари") несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление, който НЕ Е ПРИГОДЕН за нови условия с "Незлатни евро" и това е особено важната причина за развитие на диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза и хиперинфлация.

За да се премахне стопанската криза в Европа е необходимо при употреба на „Незлатни евро” в европейска държава да се ползва (спрямо времето със „Златни пари”) подобрена функционална структура на нейно държавно финансово управление, която да съответства на качества на "Незлатни евро".

Несъгласните с представеното от мен и да искат не могат да бъдат на друга позиция освен, че прилагания хилядолетия начин на държавно финансово управление при условия на „Златни пари” е годен и за стопанство с различните от тях „Незлатни евро”.

Ако някой пожелае, нека попита в което и да е европейско Министерство на финансите дали отчитат (спрямо „Златните пари”) наличните нови качества на ползваните „Незлатни евро” и от отговора им ще разбере, че съответното Министерство на финансите не се съобразява с тази промяна.

Именно несъвместимостта на (запазена от време със „Златни пари”) досегашна функционална структура на съответно държавно финансово управление на европейска страна спрямо качества на „Незлатно евро” е особено важната причина за развитие на диспропорции и стопанска криза в Европа.

Истината е, че за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза в Европа - различните качества на „Незлатните евро” спрямо старите „Златни пари” изискват (спрямо минало време със „Златни пари”) усъвършенствана функционална структура на държавно финансово управление на европейска страна.


Иван Митев – икономист

понеделник, 12 септември 2011 г.

За „Грешката на Джон Лоу”


Държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” е конкретна: При стопанство с „Незлатни пари” - употреба на несъвместим с качества на „Незлатни пари” начин на държавно финансово управление, който е наследен от време с ползване на „Златни пари”.

Същата е държавна, защото се прави от държавната власт и е финансова, защото е в областта на финансово управление.

Всеки има възможност (пасивно или активно, по един или  друг начин) да осъзнава и/или да защитава една от две конкретни  позиции:

1. Ползваният по време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление е годен както за стопанство със „Златни пари”, така и за такова с (употребявани в по-късен исторически период различни от тях) „Незлатни пари”.

2.  Ползваният по време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление НЕ Е С УНИВЕРСАЛНИ КАЧЕСТВА и е годен за стопанство със „Златни пари”, НО Е НЕПРИГОДЕН при такова с употреба на „Незлатни пари”, което е причина за развитие на стопански диспропорции и (за достатъчно време) на стопанска криза, достигаща до хиперинфлация.

Наличността на „Грешката на Джон Лоу” е поради досегашна неразвитост на знания за структура на съответно държавно финансово управление, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Икономиката е наука и знанията за нея разкриват обективния закон, че при ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

неделя, 11 септември 2011 г.

Италианска реалност


През м. септември 2011 г. стопанската криза в Р. Италия се развива и италианците продължават да са жертви на поведение на собствено правителство, което по един или друг начин запазва държавната финансова грешка (ползване на „Незлатни евро”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”), поради която (след достатъчно време) в Р. Италия се разви стопанска криза.

Свидетели сме как италианските политици не осъзнават никому ненужната държавна финансова грешка на собственото си правителство, заради която се развива стопанска криза.

Възможности:

Вариант 1: Причината за подсигуряване на кризата (държавната финансова грешка) се запазва и същата ще повлияе на Европа да започне хиперинфлация.

Вариант 2: Причината за подсигуряване на кризата (държавната финансова грешка) се прекратява и управленските трудности ще са преодолени.


Иван Митев – икономист

петък, 9 септември 2011 г.

Рекордна безработица в Ирландия


В Ирландия стопанската ситуация (подобно и при много други европейски държави) не е добра и е налична рекордна безработица.

Според публикации - към 30 август 2011 г. 449 600 ирландци са подали молби за помощи при безработица, като това е най-високото равнище, откакто службата започва да води статистика за показателя през 1967 година.
Броят е нараснал с 1600 души през август спрямо равнището от 448 000 души за предишния месец.

Данните са по-лоши от пазарните очаквания.
Средната прогноза на шестимата анализатори, анкетирани от Ройтерс, бе за 448 500 молби през август и спад до 440 000 до края на годината.
Стандартизираното равнище на безработица в Ирландия е 14,4 процента за август - повишение спрямо 14,3 процента за предишния месец.

Особено важна причина за стопанска криза през 2011 г. в Ирландия (и при останалите страни) е наличие на конкретна държавна финансова грешка.

Изследвания доказват, че е възможно успешно стимулиране на стопанство само след премахване на сегашна държавна финансова грешка, поради която се подсигурява развитие на криза.

При запазване на разкритата държавна непълноценност в Ирландия (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) ирландските държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.

При достатъчно време в „Капана на парите”, ирландските държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши управленски резултати получават.

При ползване на „Незлатни пари” в Ирланзия, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.

Иван Митев – икономист

сряда, 7 септември 2011 г.

Актуални тези


Ако има някой, който да „защитава” въвеждане на „Златен стандарт” при парите, то той вероятно знае, че „Златните пари” са в историята, защото са заменени с „Незлатни пари”, тъй като са с по-добри „потребителни качества” спрямо „Златните”.
Ако някой през 2011 г. въведе „Златен стандарт” при пари, то съответните негови златни запаси ще бъдат изкупени с „Незлатни пари” от други държави, т. е. при наличие на „Незлатни пари” в една държава не е полезно ползване на „Златни пари” при друга страна. (Това бе причина през 1972 г. САЩ да се откажат от „златното обезпечение на американския долар”.)
Уверен съм, че сте съгласни с дотук написаното.

Къде е възможна разлика в наши позиции?

Навярно, Вие досега не споделяте, а аз конкретно представям, че особено важния проблем при ползване на „Незлатни пари” (заради който се развива и сегашната световна стопанска криза) е конкретна държавна финансова грешка изразяваща се в ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Доказателство: При прекратяване на разкритата държавна финансова грешка в съответна държава – стопанската криза в тази страна бързо и успешно ще се преодолее.

Навярно Вие считате (или нямата отношение, но реално поддържате), че начинът на държавно финансово управление от време със „Златни пари” е „вечен и универсален” и е годен както при ползване на „Златни”, така и при „Незлатни пари”.

Мои анализи доказаха, че това е започната от Джон Лоу досегашна 295 годишна световна заблуда, защото начинът на държавно финансово управление от време със „Златни пари” е годен за „Златни пари”, но (заради различни спрямо „Златни пари” техни качества) е НЕГОДЕН при ползване на „Незлатни пари”, което е особено важна причина за развитие на стопанска криза през 2011 г.
Уверен съм - всеки, който направи изследвания на тема „Адекватност на съответно държавно финансово управление, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари” ще получи представяните от мен резултати.

За да се премахне сегашната особено важна причина за стопанска криза (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) е необходимо при ползване на „Незлатни пари” в съответна страна да се прилага (спрямо времето със „Златни пари”) подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление, което е адекватно на качествата на „Незлатните пари”.

Иван Митев – икономист

четвъртък, 1 септември 2011 г.

Резултати от правителствена грешка

Проблемите на правителствата от Еврозоната през 2011 г. са неизбежна последица от продължаваща държавна финансова грешка на съответно правителство, изразяваща се в ползване на „Незлатно евро”, при запазен несъвместим с негови качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Прилаганите по указания от Европейска комисия и международни финансови институции начини за подпомагане на правителство  (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за криза в съответна страна.
Същите не прекратяват допълнително развитие на стопански диспропорции и криза.

За успешно спасение от стопанска криза е нужно приложение на ново българско откритие.

Преди в други страни и международни финансови институции, в Р. България е разкрита особено важна причина за стопанска криза в съответна държава.

Всяка държава може успешно да преодолее сегашни стопански трудности само чрез приложение на “Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”, но досега не са ползвали тази възможност.

Иван Митев – икономист