сряда, 7 септември 2011 г.

Актуални тези


Ако има някой, който да „защитава” въвеждане на „Златен стандарт” при парите, то той вероятно знае, че „Златните пари” са в историята, защото са заменени с „Незлатни пари”, тъй като са с по-добри „потребителни качества” спрямо „Златните”.
Ако някой през 2011 г. въведе „Златен стандарт” при пари, то съответните негови златни запаси ще бъдат изкупени с „Незлатни пари” от други държави, т. е. при наличие на „Незлатни пари” в една държава не е полезно ползване на „Златни пари” при друга страна. (Това бе причина през 1972 г. САЩ да се откажат от „златното обезпечение на американския долар”.)
Уверен съм, че сте съгласни с дотук написаното.

Къде е възможна разлика в наши позиции?

Навярно, Вие досега не споделяте, а аз конкретно представям, че особено важния проблем при ползване на „Незлатни пари” (заради който се развива и сегашната световна стопанска криза) е конкретна държавна финансова грешка изразяваща се в ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Доказателство: При прекратяване на разкритата държавна финансова грешка в съответна държава – стопанската криза в тази страна бързо и успешно ще се преодолее.

Навярно Вие считате (или нямата отношение, но реално поддържате), че начинът на държавно финансово управление от време със „Златни пари” е „вечен и универсален” и е годен както при ползване на „Златни”, така и при „Незлатни пари”.

Мои анализи доказаха, че това е започната от Джон Лоу досегашна 295 годишна световна заблуда, защото начинът на държавно финансово управление от време със „Златни пари” е годен за „Златни пари”, но (заради различни спрямо „Златни пари” техни качества) е НЕГОДЕН при ползване на „Незлатни пари”, което е особено важна причина за развитие на стопанска криза през 2011 г.
Уверен съм - всеки, който направи изследвания на тема „Адекватност на съответно държавно финансово управление, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари” ще получи представяните от мен резултати.

За да се премахне сегашната особено важна причина за стопанска криза (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) е необходимо при ползване на „Незлатни пари” в съответна страна да се прилага (спрямо времето със „Златни пари”) подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление, което е адекватно на качествата на „Незлатните пари”.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар