четвъртък, 1 септември 2011 г.

Резултати от правителствена грешка

Проблемите на правителствата от Еврозоната през 2011 г. са неизбежна последица от продължаваща държавна финансова грешка на съответно правителство, изразяваща се в ползване на „Незлатно евро”, при запазен несъвместим с негови качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Прилаганите по указания от Европейска комисия и международни финансови институции начини за подпомагане на правителство  (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за криза в съответна страна.
Същите не прекратяват допълнително развитие на стопански диспропорции и криза.

За успешно спасение от стопанска криза е нужно приложение на ново българско откритие.

Преди в други страни и международни финансови институции, в Р. България е разкрита особено важна причина за стопанска криза в съответна държава.

Всяка държава може успешно да преодолее сегашни стопански трудности само чрез приложение на “Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”, но досега не са ползвали тази възможност.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар