четвъртък, 24 септември 2015 г.

Запазвана регресивна обстановка

Насрочени са поредните избори.
Все още политическите партии не зачитат, че при наличие на сегашна сгрешена парична система политическото ръководство не е водещо за спасение от стопанска криза, тъй като причината за това зло не е в негова компетентност.
Животът доказва (на пръв поглед парадоксална) зависимост: при условия на тази държавна грешка, колкото политическото управление по-добре работи за постигане на обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
Масова е практика, партиите реално са съгласни с прилаганата парична система и заявяват своята воля да работят за обществен икономически растеж. В действителност те обявяват, че тяхното управление ще създаде нов потенциал за актуална криза, което ще донесе нови болезнени щети.

Пример: При представените условия се разви кризата при "КТБ" АД.