четвъртък, 15 декември 2011 г.

„Грешката на Джон Лоу“ ни вкара в капана на парите

Вестник "НОВИНАТА" град Стара Загора 12.12.2011 г. :

Икономистът Иван Митев: „Грешката на Джон Лоу“ ни вкара в капана на парите

Иван Митев е магистър по икономика.
От 1999 г. е член на Съюза на учените в България.
Автор е на четири книги, свързани с икономиката.
В последната - „Парите не са злато”, книга първа „ЗАКОНЪТ”, която излезе на пазара в началото на декември 2010 г., Митев твърди, че е открил „Обществен закон за Ресурс М” и предлага прилагане на новите знания, които биха ни спасили от кризата. 

В началото на човешката история при развитието на пазарната икономика човекът използва за пари златото. Но идва момент, при който по инициатива на шотландеца Джон Лоу, който не е икономист, се внедряват "Незлатни пари". Това става за първи път във Франция през 1716 г. Ползването на „Незлатни пари” при условия на запазен начин на държавно финансово управление от времето със „Златни пари“ води до „Капан на парите”, който подсигурява развитие на криза и болезнени щети за участници в стопански живот и това е последица от „Грешката на Джон Лоу”.


- Г-н Митев, какво трябва да разбираме под формулировката „Грешката на Джон Лоу”?

- Същината на тази финансова грешка е употреба на наследен от времето със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е НЕГОДЕН за приложение при стопанство с „Незлатни пари”. По съдържание „Грешката на Джон Лоу” е допусната неправилност при съответно ДФУ и същото е НЕГОДНО при стопанство с „Незлатни пари”, защото ежедневно се развиват диспропорции и (за достатъчно време) криза.
За да е възможно успешно спасение от стопанска криза в съответна страна, е необходимо прекратяване на „Грешката на Джон Лоу”, която може успешно да се поправи чрез усъвършенстване на съответно ДФУ.

- Това означава ли, че бихме се спасили от стопанската криза?

- По произход световната стопанска криза през 2011 г., в т. ч. и тази в България, е проста, защото е породена от наличие на само една особено важна причина - „Грешката на Джон Лоу”. Необходимо и достатъчно е причината („Грешката на Джон Лоу”) да се прекрати и стопанската криза ще бъде успешно преодоляна.
При условия на стопанство с „Незлатни пари”, без преустановяване на откритата държавна финансова непълноценност не е възможно успешно спасение от стопанска криза. Истината е, че през последните 295 г. хората се раждат при наличност на „Грешката на Джон Лоу” и много години те са я приемали за наследена нормална стопанска практика.
Новото днес е, че тази катастрофална световна човешка грешка е разкрита и е наличен обществен процес на осъзнаване ролята й за особено важна причина за стопанска криза през 2011 г. За успешно противодействие срещу стопанска криза през XXI век е потребно употреба на усъвършенстван начин на ДФУ, който да е ГОДЕН за съвременни „Незлатни пари”.

- Според Вас прекратяването на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е решаващо за успешно спасение от стопанска криза. Как се информира обществото за тази потребност?

- След като първи в света открих „Грешката на Джон Лоу”- публикувах резултатите от изследвания и открито представям: да, имаше време, когато (поради незнание) нямах мнение спрямо нейно наличие, но вече зная, че тя съществува, вредна е за полезното развитие на човешката цивилизация и е потребно да се прекрати, за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза.
След осъзнаване на същността на „Грешката на Джон Лоу” и на нейни катастрофални последици е подходящо да се отделят сили за обществено обсъждане на подходи за нейно прекратяване.

- Има ли интерес към тези Ваши открития, публикувани в „Парите не са злато“?

- Отношението към тях е като към всяко изненадващо научно откритие – с любопитство и предпазливост. Мнозина се влияят от авторитети с непълноценни теории и не желаят да бъдат от първите, които признават полезността на световните новости.
Тъй като откритията са от досега непозната за световното човешко познание научна област, то досега не се намери лице, което да направи теоретична оценка на техни полезни качества. Силата на новите научни знания е истината, която се съдържа в тях и полезността ще се докаже при внедряване в практика.
При запитване към мен отговорих на въпроси на българското Министерство на финансите. Току-що представям разяснения и тълкувания на лица, които се интересуват от мои открития. Секция „Икономика” при Съюза на учените в Стара Загора е планирала кръгла маса на тема „Грешката на Джон Лоу”. Това е знак, че Стара Загора е с водеща световна позиция за противодействие срещу сегашна световна стопанска криза.
Авторитетни български информационни агенции и популярни интернет сайтове често публикуват резултати от мои изследвания и текущи анализи, които след това се цитират при социални мрежи и дискусии. Само преди няколко дни атински вестник публикува интервю с въпроси за мои открития.

- А как се развива „Проектът Ресурси М”?

- Същността на този проект се проучва от български експерти, от специалисти в САЩ, Англия, Швейцария, Европейския съюз, Далечния изток и други. При реализиране на проекта Стара Загора ще заеме позиция на световен финансов център.

- През последните седмици много хора протестират срещу правителството. Ще постигнат ли успех?

- Свидетели сме как в България и в други страни се протестира срещу последици при криза, но е налично мълчаливо поведение за причина за същата и поради това участниците нямат възможност да постигнат желани промени. За успешно обществено развитие през 2011-а и следващи години е потребно прекратяване на причината, която създава кризата.
Сега на съответното правителство трябва да се помогне, защото управляващите и техни експерти са под влияние на непълноценни теоретични знания, които не отчитат съществуване на особено важната причина за стопанска криза и "съветват" за коригиране на последици, при което причината за кризата се съхранява и не може да се постигне желан успех.

Въпросите зададе Недялка Филипова

сряда, 7 декември 2011 г.

Една година знания за "Обществен закон за Ресурс М"


През 2010 г. денят 6 декември прие качество на рожден ден на “Обществения закон за Ресурс М”.

Събитието е официалното представяне на труда ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ, т. е. “Общественият закон за Ресурс М” е с официална дата на откритие ─ 06.12.2010 г.

“Ресурсът М” е неделим от “Обществения закон за Ресурс М”.

Знанията за него са преди тези за “Законът ...”.

За първи път “Ресурс М” се представя в публикацията “ЦЕНАТА НА ПАРИТЕ” в брой 14 на вестник “БАНКЕРЪ” на 12 юли 1993 г.

Забележка: Първоначално „Ресурсът М” е означаван с „Паричен ресурс”.

събота, 3 декември 2011 г.

Българин намери лек срещу световната финансова кризаИА "БЛИЦ", 24 октомври 2011 г.

Едно интервю на Керка ХУБЕНОВА:


Иван Митев е магистър по икономика. От 1999 г. е член на Съюза на учените в България. Работил като преподавател в колеж „Телематика”. Автор е на четири книги, свързани с икономиката.

Последната му - „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” - шашва с нестандартено нов икономически подход, казват негови колеги.

Митев твърди, че е открил „Обществен закон за Ресурс М” и предлага незабавно прилагане на новите знания.

Научете от самия автор „какво животно” е този „Ресурс М” и каква е панацеята за спасение от световната икономическа криза с бърз, безболезнен и гарантиран изход от нея.

- Г-н Митев, първо преведете на достъпен език понятието Обществен закон „Ресурс М”. Защо „М”?

- Първо „ресурс”, защото е свързан с ресурсно осигуряване, а „М” идва от „money” - пари. Или, казано простичко: „Обществен закон за ресурс от пари”. Но с едно пояснение – реалното ползване на тези знания се отнася за парите, които нямат златно покритие, не са злато.

- Доизяснете, защо не са злато?

- В началото на човешката история, при развитието на пазарната икономика, човекът използва за пари златото. Но идва момент, при който по инициатива на шотландеца Джон Лоу, който не е икономист, се внедряват незлатните пари. Това става за първи път във Франция през 1716 г. Човекът заменя златните с незлатни пари. А златни пари са всички пари, обезпечени със злато и сходни на златото ценности. Причина за замяната е, че незлатните пари са с по-добри качества спрямо златните. Реално, парите в света са два вида: или са златни, или са незлатни. Така преди време започнах да се занимавам с изследването именно на тези златни и незлатни пари. Оказа се, че такова изследване в света досега не е правено.

- Какви са парите на България в момента – златни, или незлатни?

- В момента са незлатни. Но не само у нас. Навсякъде в света в момента се използват незлатни пари и това е известно.

- Тогава, какво е новото при вашите изследвания?

- Това, че ползването на незлатни пари става при условие на държавна финансова грешка. Аз открих тази грешка.

- Искате да кажете, че такава държавна финансова грешка се допуска в момента от всички страни по света?

- Да, точно така. Същността е, че при замяната на парите от златни към незлатни, не е извършено необходимото усъвършенстване на съответното държавно финансово управление. Т. е. държавното финансово управление е останало на нивото на златните пари. Това е причина за световната криза. А тази грешка е една и съща по своето съдържание, независимо от мащабите на страната, в която се прилага. Там действат съответни зависимости.

- Какви?

- Например в Р. България. В момента ситуацията е следната: Колкото по-добре работи правителството на Бойко Борисов, толкова по-лоши резултати ще получава. В момента и да искат, не могат да постигнат добри резултати.

- Защо, каква е логиката?

- Точно в тази грешка, която открих – работи се при условия на държавна финансова грешка.

- Обяснете простичко тази грешка!

- Ами да речем, че човек си е купил кола, която кара с бензин, но в един момент решава да я кара на газ, защото газта, примерно, била по-изгодна. Само че не слага допълнително устройство за газ на колата, а налива газта в резервоара за бензин и иска колата му да върви. Ще върви ли тази кола - не! Това е „грешката”- липсата на това устройство за газ - образно казано. И тази грешка касае кризата в Гърция, касае зараждащата се такава в Италия, в Испания, застрашаваща целия Европейски съюз и, както видяхме в последните дни - тотално плъзваща вече из целия свят с искането на нов финансов ред. Но това трябва да стане по един абсолютно друг, нов начин. Защото тази криза е резултат на човешки незнания. Просто никой в света досега не разполагаще с тези знания.

- И какво е знанието? Имате предвид вашето откритие за тази така наречена „финансова грешка”?

- Точно така. При наличие на незлатни пари трябва да има усъвършенствано държавно финансово управление, най-общо казано. Това означава да се подобри функционалната структура на държавата, съобразена именно с качествата на незлатните пари, да се осъществи механизъм за защита от криза.

- Какъв?

- Аз съм го разработил - „Модел Ресурси М”. Всичко съм го публикувал и е общодостъпно. Там е ключът за спасение от кризата. Твърдя, че без тези знания не е възможно спасението.

- Доколкото разбирам, тези знания трябва да се приложат тотално по света?

- Би било най-добре, но може и в една отделна държава. Така ще стане защитата от криза.

- Значи, България дори и като членка на Европейския съюз с разплащателна парична единица лев, вързан с еврото, може да приложи това ваше икономическо откритие и да се защити от кризата?

- Абсолютно. Тези мои разработки съм ги изпратил официално до Министерството на финансите, но досега отговор нямам. Поисках и лична среща със Симеон Дянков, но отговорът от кабинета му бе, че е зает. Но това, което зависеше от мен, го направих – предоставих всичко на Министерството на финансите.

Те са в правото си да преценят. Но проблемът е, че със всеки ден забавяне - неприлагане на новите знания, на практика кризата се разраства.

- Как виждате бъдещето на България - ще ни притисне ли нова финансова криза?

- Има две възможности. Ако държавното финансово управление се усъвършенства с модела „Ресурси М”, тогава се премахва и причината за кризата и се излиза успешно от нея. Ако се запази сегашния тип, това означава, че в бъдеще кризата ще се разраства. Така винаги се стига до хиперинфлация, което на практика е извратен начин за възстановяване на икономическото равновесие. Това, което в България изживяхме през 1996/7 година, беше именно този извратен начин за възстановяване на това равновесие. През май 1996 г. имах лична среща с тогавашния министър-председател Жан Виденов. В разговора ни му казах какво предстои в България в най-скоро време, включително и хиперинфлация. Лично му го казах и всичко, което му представих писмено като анализ, се сбъдна само след няколко месеца.

Тогава държавното финансово управление на България не беше адекватно към ползвания български лев. И по тази причина се стигна до извратен пазарен механизъм и така се възстановиха нарушени икономически равновесия чрез хиперинфлацията, след която държавата дължеше вече обезценени пари.

Прогнозирах и кризата, която в момента е в САЩ. Изпратих им и една от книгата си „Пазарна закрила на финансова система”. Имам благодарствени писма от посолството на САЩ у нас за това, че съм ги предупредил. Документи за предупреждения са публикувани в последната ми книга.

- Кризата в Гърция ескалира, Италия се надига, Испания негодува също … Може ли безболезнено да се приложи вашият „Модел Ресурси М” в тези държави?

- Може, но във всяка една държава той се прилага по различен начин, защото приложението му трябва да е съобразено с конкретните условия на държавата. Важното е да се започне, защото времето до ескалиране на криза е малко. Основното, което трябва да се направи, е да се приложат стъпки, при които да стане плавно преминаване от сегашния неразвит финансов модел към развит. Винаги ще има една първа държава в света, която за първи път ще приложи този модел. Тя ще получи предимства спрямо другите държави.

- Това ли е начинът за изход от кризата - някой да се съобрази с откритието ви и да го приложи?

- Вижте, съвсем не е въпросът, че аз съм го открил. Ако и друг икономист в света тръгне да прави тези изследвания, и той ще постигне същите резултати. Винаги някой, обаче, трябва да бъде пръв. По една случайност аз съм имал възможност да направя тези изследвания и да постигна тези резултати. Ние вече разполагаме с тях и въпрос на време е някой да ги ползва. Проблемът на икономистите преди това е че те не са правили тези изследвания. И много хора са шокирани как 295 години човечеството да не открие тази грешка и сега един неизвестен за тях икономист от Стара Загора да каже: Ето това е грешката! Ще дойде време и човечеството ще се смее на тази грешка, която е била допусната, защото е толкова елементарна: Променяш условията, а не променяш средата за приложение на тези условия. Говорил съм с колеги. При една от срещите ми в БАН с проф. д-р Иван Ангелов, който е един от водещите икономисти, като разясних за какво иде реч и видя откритието ми, той само се плесна по челото и каза: „ Как толкова просто нещо и досега никой да не го открие?”.

Така че основният въпрос е: Необходимо ли е усъвършенстване на държавното финансово управление?

Да, наложително е. И то трябва да стане с "Модела Ресурси М”!

***

Забележка от Иван Митев: За подпомагане читатели на блога, в текста са направени незначителни стилистични корекции.