четвъртък, 15 декември 2011 г.

„Грешката на Джон Лоу“ ни вкара в капана на парите

Вестник "НОВИНАТА" град Стара Загора 12.12.2011 г. :

Икономистът Иван Митев: „Грешката на Джон Лоу“ ни вкара в капана на парите

Иван Митев е магистър по икономика.
От 1999 г. е член на Съюза на учените в България.
Автор е на четири книги, свързани с икономиката.
В последната - „Парите не са злато”, книга първа „ЗАКОНЪТ”, която излезе на пазара в началото на декември 2010 г., Митев твърди, че е открил „Обществен закон за Ресурс М” и предлага прилагане на новите знания, които биха ни спасили от кризата. 

В началото на човешката история при развитието на пазарната икономика човекът използва за пари златото. Но идва момент, при който по инициатива на шотландеца Джон Лоу, който не е икономист, се внедряват "Незлатни пари". Това става за първи път във Франция през 1716 г. Ползването на „Незлатни пари” при условия на запазен начин на държавно финансово управление от времето със „Златни пари“ води до „Капан на парите”, който подсигурява развитие на криза и болезнени щети за участници в стопански живот и това е последица от „Грешката на Джон Лоу”.


- Г-н Митев, какво трябва да разбираме под формулировката „Грешката на Джон Лоу”?

- Същината на тази финансова грешка е употреба на наследен от времето със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е НЕГОДЕН за приложение при стопанство с „Незлатни пари”. По съдържание „Грешката на Джон Лоу” е допусната неправилност при съответно ДФУ и същото е НЕГОДНО при стопанство с „Незлатни пари”, защото ежедневно се развиват диспропорции и (за достатъчно време) криза.
За да е възможно успешно спасение от стопанска криза в съответна страна, е необходимо прекратяване на „Грешката на Джон Лоу”, която може успешно да се поправи чрез усъвършенстване на съответно ДФУ.

- Това означава ли, че бихме се спасили от стопанската криза?

- По произход световната стопанска криза през 2011 г., в т. ч. и тази в България, е проста, защото е породена от наличие на само една особено важна причина - „Грешката на Джон Лоу”. Необходимо и достатъчно е причината („Грешката на Джон Лоу”) да се прекрати и стопанската криза ще бъде успешно преодоляна.
При условия на стопанство с „Незлатни пари”, без преустановяване на откритата държавна финансова непълноценност не е възможно успешно спасение от стопанска криза. Истината е, че през последните 295 г. хората се раждат при наличност на „Грешката на Джон Лоу” и много години те са я приемали за наследена нормална стопанска практика.
Новото днес е, че тази катастрофална световна човешка грешка е разкрита и е наличен обществен процес на осъзнаване ролята й за особено важна причина за стопанска криза през 2011 г. За успешно противодействие срещу стопанска криза през XXI век е потребно употреба на усъвършенстван начин на ДФУ, който да е ГОДЕН за съвременни „Незлатни пари”.

- Според Вас прекратяването на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е решаващо за успешно спасение от стопанска криза. Как се информира обществото за тази потребност?

- След като първи в света открих „Грешката на Джон Лоу”- публикувах резултатите от изследвания и открито представям: да, имаше време, когато (поради незнание) нямах мнение спрямо нейно наличие, но вече зная, че тя съществува, вредна е за полезното развитие на човешката цивилизация и е потребно да се прекрати, за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза.
След осъзнаване на същността на „Грешката на Джон Лоу” и на нейни катастрофални последици е подходящо да се отделят сили за обществено обсъждане на подходи за нейно прекратяване.

- Има ли интерес към тези Ваши открития, публикувани в „Парите не са злато“?

- Отношението към тях е като към всяко изненадващо научно откритие – с любопитство и предпазливост. Мнозина се влияят от авторитети с непълноценни теории и не желаят да бъдат от първите, които признават полезността на световните новости.
Тъй като откритията са от досега непозната за световното човешко познание научна област, то досега не се намери лице, което да направи теоретична оценка на техни полезни качества. Силата на новите научни знания е истината, която се съдържа в тях и полезността ще се докаже при внедряване в практика.
При запитване към мен отговорих на въпроси на българското Министерство на финансите. Току-що представям разяснения и тълкувания на лица, които се интересуват от мои открития. Секция „Икономика” при Съюза на учените в Стара Загора е планирала кръгла маса на тема „Грешката на Джон Лоу”. Това е знак, че Стара Загора е с водеща световна позиция за противодействие срещу сегашна световна стопанска криза.
Авторитетни български информационни агенции и популярни интернет сайтове често публикуват резултати от мои изследвания и текущи анализи, които след това се цитират при социални мрежи и дискусии. Само преди няколко дни атински вестник публикува интервю с въпроси за мои открития.

- А как се развива „Проектът Ресурси М”?

- Същността на този проект се проучва от български експерти, от специалисти в САЩ, Англия, Швейцария, Европейския съюз, Далечния изток и други. При реализиране на проекта Стара Загора ще заеме позиция на световен финансов център.

- През последните седмици много хора протестират срещу правителството. Ще постигнат ли успех?

- Свидетели сме как в България и в други страни се протестира срещу последици при криза, но е налично мълчаливо поведение за причина за същата и поради това участниците нямат възможност да постигнат желани промени. За успешно обществено развитие през 2011-а и следващи години е потребно прекратяване на причината, която създава кризата.
Сега на съответното правителство трябва да се помогне, защото управляващите и техни експерти са под влияние на непълноценни теоретични знания, които не отчитат съществуване на особено важната причина за стопанска криза и "съветват" за коригиране на последици, при което причината за кризата се съхранява и не може да се постигне желан успех.

Въпросите зададе Недялка Филипова

23 коментара:

 1. Господин Митев , аз съм на 49 години и живо се интересувам от "Грешката на Джон Лоу".Приветствам Ви . Пишете още по темата .

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте Анонимен,

  Знанията за "Грешката на Джон Лоу" са световна новост и ще продължат свое развитие.

  Тяхната актуалност се влияе от обстоятелството, че този държавен финансов недъг е особено важната причина за развитие на съвременната световна стопанска криза.

  Сегашните държавни дългове все още не са критични, защото са в резултат на разкритата човешка грешка, която може благополучно да се прекрати.

  До 24 часа след като се преустанови „Грешката на Джон Лоу” в съответна страна – настоящата тяхна стопанска криза ще е успешно премахната.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 3. Хубава теория, но тя няма бъдеще. Обяснението е много просто. Хората които стоят зад ФЕД и ЕЦБ и които са получили всички права от правителствата на САЩ и ЕС да създават пари и да си играят с лихвата, тези хора никога няма да признаят "Грешката на Джон Лоу". А те са силни и стават все по силни, вече си позволяват да правят преврати като в Гърция и Италия например. Признаят ли тази грешка това означава да се откажат доброволно от привилегията си да командват и управляват света. Мислите ли, че ще го направят, аз мисля, че по скоро ще сринат света но няма да признаят никаква грешка. Единствените които биха подкрепили такава идея, за признаване на "грешка" са протестиращите от "Окупирай Уолстриит". Те все още нямат идеология, а вашата идея ще е добра основа за това ...
  Поздрави ...

  ОтговорИзтриване
 4. Така и не разбрах в какво се състои "Грешката на Джон Лоу". Ако грешката се състои в това, че държавата се простира извън чергата си, взимайки кредити от банките, това го знаем всички и проблемът е, че държавните ръководители, въпреки че го знаят, продължават да взимат кредити, които в крайна сметка стават толкова големи заедно с лихвите, че не могат да бъдат върнати. В това се състои и номерът на банкерите, използван още през Средновековието.
  Всъщност бившите евреи - лихвари са станали банкери, и разликата между тях е, че банкерите са защитени от закона, а лихварите са преследвани.
  И към днешна дата както виждаме, всъщност управляват банките, а не избраните дъжавни служители, тъй като държавите са станали длъжници на банките.

  ОтговорИзтриване
 5. Здравейте Анонимен (24 декември 2011, 15:16),

  Тук не става въпрос за необосновани теоретични обяснения, а за конкретни нови за света обективни (независещи от волята на човека) полезни научни знания.

  Получавал съм обвинения, че с новите знания се защитават интереси на ФЕД и на ЕЦБ.

  Вие изразявате противоположно становище, че тези знания вредят на ФЕД и на ЕЦБ.

  Кое е вярно?

  Според мен новите знания за „Грешката на Джон Лоу” са полезни за всеки, който желае да знае истината, която е, че ФЕД и ЕЦБ (заедно с всички останали участници в стопански живот) са жертви на тази разкрита държавна финансова непълноценност.

  Новите знания са в интерес на човешката цивилизация, защото с тях е възможно по-полезно обществено развитие.

  Случая, който обсъждаме се касае за намиране на верен отговор на въпроса:

  „Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно държавно финансово управление (ДФУ)

  (1) „съответства”

  или

  (2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

  на качества на ползвани „Незлатни пари”?

  Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

  Къде е истината?

  На база мои специфични икономически знания и практически опит постигнах резултати - вярна е „Теза № 2”.

  Именно разкритата НЕГОДНОСТ на съответен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ за приложение при стопанство с „Незлатни пари” е особено важната причина за световна стопанска криза през 2011 г.

  Ако са налични „опоненти” на моите изводи, то защо никой от тях не дава довод срещу моята теза, а изразяват несъгласие с истината, защото според тях това, което представям не съответства на поведение на „утвърдени световни авторитети”, на които те сляпо вярват.

  Защо, ако моите твърдения не са верни – някой досега не е доказал или сега не докаже, че „Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно ДФУ „съответства” на качества на ползвани „Незлатни пари”?

  Достатъчно е да се огледате около себе си и от последици на сегашна световна стопанска криза ще видите резултати от запазения стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ при променени условия на стопанство с „Незлатни пари”.

  За всеки, който чете моите изводи е възможна голяма изненада, защото за него това е нова (т. е. досега неизследвана) област в световното човешко знание.

  Да, тези, които анонимно някакси изразяват несъгласие с мои изводи не смеят открито да защитават противната теза, че стария, от време със „Златни пари” начин на ДФУ е универсален, защото нямат обективни основания, тъй като същото не отговаря на истината.

  При наличие на посочената катастрофална държавна финансова грешка, дори при 100 % избирателна поддръжка не е възможен стопански успех, защото при нейно продължение правителството колкото повече работи, толкова по-лоши резултати ще получи.

  Днес политичките партии имат мълчаливо поведение за правилния начин на ДФУ при условия на „Грешката на Джон Лоу”, т. е. реално безмълвно одобряват наличието на този негоден начин на управление.

  Ше дойде време, когато „десните”, „центристите” и „левите” партии ще осъзнаят тази своя слабост и открито ще изразяват позиция против „Грешката на Джон Лоу” и разликата между тях ще е в начина на нейно неутрализиране.

  Моля за Ваши въпроси, защото техните правилни отговори са полезни.

  Уверен съм, че интелектът на съвремения човек няма да се задържи още дълго време на нивото на Джон Лоу от 1716 г. и ще използва новите знания за успешно премахване на сегашна стопанска криза.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте Анонимен (24 декември 2011, 17:29),

  „Грешката на Джон Лоу” може да съществува само при стопанство с „Незлатни пари”.

  Същата е допусната в полезния за стопанството процес на замяна на „Златни” с „Незлатни пари” за първи път в света през 1716 година.

  Наличието на този държавен финансов недъг е признак, че започнатия процес на подмяна на типа на парите от „Златни” към „Незлатни” не е завършен.

  Същността на тази човешка грешка е, че при по-новите „Незлатни пари” се прилага стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ).

  Това е ГРЕШКА, защото при тези условия (стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ и ползване на „Незлатни пари) се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза.

  За да е неутрализирана „Грешката на Джон Лоу” е необходимо при стопанство с „Незлатни пари” да се ползва усъвършенстван начин на ДФУ, който да е ГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.

  До 24 часа след като се приложи такъв усъвършенствуван начин на ДФУ, който да е ГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” сегашната стопанска криза ще е успешно премахната.

  ***

  През второто десетилетие на XXI-и век, поради наличие на представената човешка грешка продължава развитие на жестока световна стопанска криза.

  Заради нея „бедни” и „богати” участници в стопански живот (в т. ч. държави, правителства и банки, включително ФЕД и ЕЦБ) са обречени жертви и понасят необратими болезнени щети.

  Няма облагодетелствувани от кризата в края на 2011 година.

  Случай, когато някой временно се спасява за сметка на мъчителни беди на друг не премахва негово качество на жертва.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 7. Г-н Митев, не давате смислен отговор. Как така ще се реши кризата за 24 ч. Това значи основните лихвари ФЕД и ЕЦБ да се откажат от всичко което са си планували да ограбят от цивилизования свят. Това няма как да стане, в самата теория за развитие на капитализма са предвидени пикове и спадове. А това значи, че кризи като днешната са напълно осъзнати и очаквани, или планирани. Тук не става въпрос за грешка която вие си мислите, че сте открил. Нищо подобно, тя е открита много отдавна и тези които са я открили са потомците на днешните собственици на ФЕД и господари на ЕЦБ.
  Не е мислите ли, че живеете с някаква заблуда? Схемата на съвременните финанси не е особено сложна, просто хората прехранващи се с манипулирането на парите и пазарите я правят сложна. Целта им е ясна ...

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте Анонимен ,

  За да Ви отговоря по-разбираемо - моля представете:

  - критерии за (според Вас) „смислен отговор”;

  - досега какви знания имахте за сегашно старо, от време със „Златни пари” държавно финансово управление (ДФУ), което се прилага при стопанство с „Незлатни пари”?

  - в известната на Вас „Теория за развитие на капитализма”, където да е записано, че по-новите „Незлатни пари” трябва да се ползват при запазен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ?

  След като за Вас „Грешката на Джон Лоу” е известен факт – моля посочете източник, който за представя, че Вие сте знаели (или някой друг в света е знаел) за този държавен финансов недъг, преди да прочетете мои публикации?

  За по-лесно - моля Ви, покажете поне един университет по света, където да се преподават знания за подходящо ДФУ, което да съответства на условия на „Незлатни пари”.

  Също така, за Ваше улеснение – определете някое ДФУ по света, което днес се съобразява с налични „Незлатни пари”.

  Знанията за съществуване на „Грешка на Джон Лоу” са нова за света научна истина, която за Вас е неочаквана и Ви изненадва.

  Няма спор, че хората по света знаят, че по-новите „Незлатни пари” се ползват при условия на стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, но до резултатите от мои изследвания не се знаеше, че същото е КАТАСТРОФАЛНА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ГРЕШКА, която води до развитие на диспропорции и (за достатъчно време) до криза.

  Вярно е - днес много хора живеят със заблуда, че завареното от тях ползване на стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ при стопанство с „Незлатни пари” е нормална и за вечни времена даденост.

  След откритие на „Грешката на Джон Лоу” – публикувах резултатите от изследвания и открито представям – съществуваше период на непросветеност, но вече зная, че „Грешката на Джон Лоу”:

  - съществува;

  - е вредна за пълноценно развитие на човешка цивилизация;

  - трябва да се прекрати, за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза.

  До 24 часа след преустановяване на „Грешката на Джон Лоу” въпросът със сегашната световна стопанска криза ще е разрешен, защото няма да е налична особенова важната причина, която я създава и пречи на всички участници в стопански живот, включително на ФЕД и ЕЦБ.

  Проблемът при съвременните финанси е, че все още процеса на замяна на „Златни” с „Незлатни пари” не е завършен, т. е. налична е „Грешката на Джон Лоу” и това е особено важна причина за развитие на световна стопанска криза през второто десетилетие на XXI-и век.

  „Схемата на съвременните финанси” е такава, че всички участници в стопански живот са обречени жертви на криза, която се развива в „Капана на парите”, в който живеят.

  Правителствата на държавите са обречени на сигурен управленски провал, защото при тези условия е в сила „Принципа на Джон Лоу”: При достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши управленски резултати получават.

  Ако някой желае да представи, че при сегашната ситуация няма „Грешка на Джон Лоу” е необходимо и достатъчно да докаже, че въпреки разликите между качества на „Златни” и „Незлатни пари”, съществуващият стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ е с универсални качества и е еднакво годен както за стопанствно със „Златни пари”, така и за такова с „Незлатни пари”.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 9. Грешката според мен е описана върху банкнотите. Преди 20 и повече години на тях пишеше "Банкнотата е обезпечена със злато и всички активи на банката". С други думи, това са златни пари. Сега пише "Банкнотата е законно платежно средство". За всеки нормално мислещ човек е ясно, че ще се получи грешка и, че новите пари "нямат стойност". Вашата заслуга според мен е в това, че сте се нагърбили с не леката задача да обясните научно един грабеж, без да обидите грабителите. Няма как да стане, не е толкова лесно. Посочете ми линк ако е възможно към вашите изследвания и обосновка на теорията ви. Защото с трите фрази за грешката, златните пари и кризата, повтаряни многократно нищо не показват.
  Не се сърдете, просто това което предлагате ми прилича на магическа пръчка.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте Анонимен,

  Вие правилно правите съществуваща разлика между „Златни” и „Незлатни пари”.

  Това е обективна световна стопанска реалност, която трябва да се отчита.

  Истина е, че ползването на „Незлатни пари” е по-полезно спрямо това на „Златни пари” и поради това обстоятелство „Незлатните” замениха „Златните пари”.

  Не разбирам за какъв „грабеж” пишете?

  Според Вас – кой кого ограбва?

  Проблемът е, че дори в началото на XXI-и век е налична конкретна човешка грешка, в резултат на която процесът на подмяна на „Златни” с по-полезни „Незлатни пари” е ЗАПОЧНАТ, НО НЕ Е ЗАВЪРШЕН.

  В резултат на тази непълноценност при условия на „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е негоден при новите стопански условия с „Незлатни пари” и заради това обстоятелство се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза.

  Всички участници в стопански живот са жертви на тази безжалостна криза.

  Всички ние - през 2011 г. сме в началото на разкриване на „Грешка на Джон Лоу” и представяне на гибелни последици от нейна наличност.

  Аз сега не публикувам теория, която следва да бъде непръкъснато доказвана.

  Аз представям конкретни резултати от изследване на процеса на изграждане на стопанска система с ползване на „Незлатни пари”.

  В резултат на тези проучвания е открита катастрофалната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".

  Ако желаете моля представете критерии, които според Вас доказват или отхвърлят вярност за наличие на „Грешка на Джон Лоу”?

  За всеки, който желае да осъзнае истината е достатъчно да се огледа около себе си и да види резултати от развиваща се опустошителна световна стопанска криза, която е заради съществуване на „Грешката на Джон Лоу”.

  Вие навярно виждате магически заряд при представеното, защото не осъзнавате, че при наличие на „Грешката на Джон Лоу” се създават диспропорции и (за достатъчно време) криза, защото държавните власти са принудени да правят никому ненужни парични разходи и са лишени от полагащи се пазарни бюджетни приходи, което при прекратяване на този държавен финансов недъг ще е премахнато.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 11. Благодаря за отговорите и вниманието. Но за кризата аз си имам собствено обяснение. Не бих могъл да го напиша с 2 -3 думи. Но според мен кризата е плод на алчността на шепа хора и манипулация на лихвата. Тези хора разбира се ползват посочените от вас диспропорции и слабости във световните финанси. Съучастници са им самите правителства и най-вече това на САЩ. Те произвеждат пари който нямат покритие, дават ги в заем с лихва. Но връщането става с действителна, истинска стойност. Така се произвеждат пари и ... финансови роби. Тази система вече не заробва само хората като индивиди но и цели фирми и държави. И кризата идва когато "финансовите роби" вече не могат да плащат непрестанно повишаващата се лихва. Големите играчи манипулират чрез рейтинг агенции, а по дребните на всички ни е известно как става. Съвременните икономисти финансисти, представят парите като стока или суровина с която се движи съвременния свят. А всъщност парите трябва да са средство за улеснение на размяната на стоки и услуги. Света би трябвало да се задвижва не от спекулативния капитал (парите който не съществуват) на лихвата, а от парите който имат реална стойност, вие ги наричате златни пари. В момента ние живеем в началото на края на тази пирамида наречена от вас "не златни пари". Вижте кой държави са разтърсени от криза и как финансовата криза се превърна във всеобща. Това са държавите на спекулативния капитал, САЩ и ЕС. Докато Русия, Китай, Индия, Бразилия и др. са във възход. Това е така защото те все още не са натрупали спекулативен капитал, техните природни ресурси едва сега започват да се разработват. Другото е идеологията на неолиберализма и идеите на М. Фридман. Навсякъде където народите и държавите отхвърлиха неолиберализма като устройство на икономиката се забелязва ръст и няма криза.
  Според мен трябва да се възстанови силата на парите като разменно средство, и държавата да задава нивата на лихвите. Даже смятам, че държавата трябва да контролира банките изкъсо и да не се позволява никаква спекулация с пари и т.н.
  Може и да греша, но не би трябвало да съществуват пари без покритие.

  ОтговорИзтриване
 12. Здравейте Анонимен ( част №1),

  Всеки е с право да има мнение „за кризата”.

  Важното е да се намери верния отговор за „Причина за криза?”, защото ако причината не се прекрати не е възможно успешно спасение от криза.

  Уверен съм, че Вие с Вашия интелект едва ли още много време ще продължите да сте на ниво знания на Джон Лоу от 1716 г. и вероятно скоро ще осъзнаете неговата кардинална грешка при ползване на „Незлатни пари” да се запазва стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е непълноценен при стопанство с „Незлатни пари” и поради това обстоятелство се развиват диспропорции и (за достатъчно време) криза.

  Моля за разсъждаване върху публикувано от Вас:

  Вие пишете: „Но според мен кризата е плод на алчността на шепа хора и манипулация на лихвата. Тези хора разбира се ползват посочените от вас диспропорции и слабости във световните финанси. Съучастници са им самите правителства и най-вече това на САЩ. Те произвеждат пари който нямат покритие, дават ги в заем с лихва. Но връщането става с действителна, истинска стойност. Така се произвеждат пари и ... финансови роби. Тази система вече не заробва само хората като индивиди но и цели фирми и държави.”

  Мое мнение: Представената от Вас „алчност” е морално качество, което съществува в живота, но не е особено важната причина за криза през първите десетилетия на XXI-и век.
  При наличие на „Грешката на Джон Лоу”, каквито благородни качества да проявява човекът не е възможно успешно спасение от развитие на диспропорции и (за достатъчно време) криза.

  Съответните правителства не са съучастници, а обречени жертви на кризата, подобно на фирмите и държавите, както и всеки друг участник в стопански живот.

  Това не е само теоретична визия, а реално потвърдено от живота.
  Например: През пролетта на 1996 г. имах лична среща с г-н Жан Виденов в качеството му на Министър-председател на Министрески съвет на Р. България и му представих очаквания ход за развитие на кризата. Всичко, което му представих се сбъдна, защото тези прогнози отчитаха истинската причина.
  Според представеното от Вас следва, че г-н Жан Виденов е съучастник за предизвикване на кризата през зимата на 1996/7 година.
  Вярно е, че той (и всеки Министър-председател или друг държавен политик) може да бъде приет за съучастник дотолкова, доколкото той е подръжник на запазването на катастрофалната финансова „Грешка на Джон Лоу” при ръководено от него държавно управление.
  Истината е, че при продължаване на „Грешката на Джон Лоу” – съответен Министър-председател или друг държавен политик са обречена жертва на собствено непълноценно поведение да запазват тази държавна управленска непълноценност, която ги обрича на сигурен управленски провал.

  При съхранение на „Грешката на Джон Лоу” няма облагодетелствани участници в стопански живот.
  Случай, когато някой временно се спасява за сметка на мъчителни беди на друг не премахва негово качество на жертва.


  Вие пишете: „И кризата идва когато "финансовите роби" вече не могат да плащат непрестанно повишаващата се лихва. „

  Мое мнение: Ако написаното от Вас е вярно, то днешните „финансови роби” са правителствата, защото те сега не могат да плащат поети дългове.

  Може би Вие вече разбирате, че в резултат на неточните Ви виждания за истина при причина за кризата – веднъж казвате, че правителствата са съучастници, а след малко, че същите са роби. Кое е истина?

  Вярното е, че икономическата същност на съвременната криза е затруднена разрешимост на конкретно противоречие, което се създава поради наличие на „Грешката на Джон Лоу”.

  Същността на това „Противоречие на Джон Лоу” е следната: В „Капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.
  При премахване на „Грешката на Джон Лоу”, съответно се ликвидира и наличие на посоченото противоречие.

  (Следва продължение.)

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте Анонимен ( част №2),

  Вие пишете: „Големите играчи манипулират чрез рейтинг агенции, а по дребните на всички ни е известно как става. Съвременните икономисти финансисти, представят парите като стока или суровина с която се движи съвременния свят. А всъщност парите трябва да са средство за улеснение на размяната на стоки и услуги. Света би трябвало да се задвижва не от спекулативния капитал (парите който не съществуват) на лихвата, а от парите който имат реална стойност, вие ги наричате златни пари.”

  Мое мнение: Представеното от Вас са реалности, които съществуват в живота. За същите може да се получат интересни и полезни разсъждения, но каквото и да кажем за тях при нашата дискусия няма да е пряко свързано с разкриване на причината за съвременната стопанска криза.


  Вие пишете: „В момента ние живеем в началото на края на тази пирамида наречена от вас "не златни пари".

  Мое мнение: Аз никога не съм писал за някаква „пирамида от Незлатни пари”, защото такава няма, а пиша за реалността наличен непълноценен начин на ДФУ, който е негоден за стопанство с „Незлатни пари”.

  П о-точно е да се каже, че сега живеем „в началото на края” на полезната подмяна на „Златни” с „Незлатни пари”, защото при наличие на „Грешката на Джон Лоу” тази необходима замяна не е завършена.


  Вие пишете: „Вижте кой държави са разтърсени от криза и как финансовата криза се превърна във всеобща. Това са държавите на спекулативния капитал, САЩ и ЕС. Докато Русия, Китай, Индия, Бразилия и др. са във възход. Това е така защото те все още не са натрупали спекулативен капитал, техните природни ресурси едва сега започват да се разработват.”

  Мое мнение: Разтърсени от криза са тези страни, при които има съвкупност трудности за разрешаване на представеното „Противоречие на Джон Лоу”, а общото при държавите е, че е налична „Грешката на Джон Лоу”, която създава тези трудности.

  Не е правилно от Ваша страна да посочвате другите държави като някъкъв пример, който да прави опит да опровергава ролята на „Грешката на Джон Лоу”, защото и при тях е наличен този държавен финансов недъг и също в миналото се е развивала криза, поради тази причина, а сега продължават да се развиват диспропорции и (за достатъчно време) ще се достигне до нова криза.
  Нима Вие не знаете как само преди броени години се развиха процесите на хиперинфлация в Русия и Бразилия, при която по извратен пазарен път и с болезнени щети за участници в стопански живот се разрушуха слаби стопански равновесия и се постигнаха нови временно по-устойчиви такива… след което започва пореден етап при развитие на диспропорции… и т. н., при запазване на причината.


  Вие пишете: „Другото е идеологията на неолиберализма и идеите на М. Фридман. Навсякъде където народите и държавите отхвърлиха неолиберализма като устройство на икономиката се забелязва ръст и няма криза.”

  Мое мнение: Развитите от Фридман идеи са при условия на запазване на „Грешката на Джон Лоу” и затова не могат да бъдат пълноценни при (достатъчно време) приложение.


  Вие пишете: „Според мен трябва да се възстанови силата на парите като разменно средство, и държавата да задава нивата на лихвите. Даже смятам, че държавата трябва да контролира банките изкъсо и да не се позволява никаква спекулация с пари и т.н.
  Може и да греша, но не би трябвало да съществуват пари без покритие.

  Мое мнение: Животът е доказал, че „Незлатните пари” са по-полезни от „Златните”, но за да е възможно пълноценно обществено развитие и ефективно изпълнение на всички други стопански задачи е необходимо „Незлатните пари” да се ползват при съответно ДФУ, което да е ГОДНО за техни качества.

  Днес изключително важна задача е разкриване на „Грешката на Джон Лоу” и разобличаване на гибелни последици от нейно запазване.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 14. А бе, Митев, явно сте се устремили към стола на Дянков. Няма лошо, щом усещате сили, а имате и желание, но защо говорите, сякаш пазите тайната рецептура на Кока-Кола?
  Стилът Ви е на знахар, а не на лекар. Кажете какво толкова предлага този "метод на Митев"
  и толкова... Защо е тази тайнственост?

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте Анонимен,

  Няма някаква тайнственост, тъй като резултатите от моите изследвания са публикувани и са достъпни за полезно ползване.

  Аз не съм политик, а икономист-изследовател, който първи в света прави изследване за правилен отговор на конкретен въпрос.

  Ако не ми вярвате, моля попитайте в Министерство на финансите дали са информирани за наследена от предходно управление „Грешка на Джон Лоу” и за това, че за да е възможно пълноценно обществено управление при условия на стопанство с „Незлатни пари” е потребно нейно прекратяване.

  От отговора ще се уверите, че няма тайни, а има нови за световната наука знания, които са достъпни за осъзнаване, като същите полезно се прилагат в управлението или не се ползват.

  За съжаление много от сега утвърдените експерти все още необосновано вярват на свои учители и колеги (в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, специалисти като тазгодишни носители на Нобелова награда - американските икономисти Томас Сарджънт и Кристофър Симс, експерти на МВФ (в т. ч. председателят на МВФ г-жа Кристин Лагард), СБ (в т. ч. президентът на СБ г-н Робърт Зелик), ЕЦБ (в т. ч. Председателят на ЕЦБ г-н Марио Драги) и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление (ДФУ), в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари” и допускат „Грешката на Джон Лоу”, което подсигурява техни непълноценни преценки за противодействие срещу криза.

  Не е тайна, че по тема за моите открития имах среща в представителство на МВФ в София, където пред мен проявиха съгласие с изводи от мои изследвания и ме увериха, че ако българското Министерство на финансите поиска съгласуване с тях, те ще представят свое становище.

  Разликата между мен и финансовите министри по света е, че те не ползват новите за света знания, а аз ги прилагам при анализи и открито представям истина – съществуваше период на непросветеност, но вече се знае, че „Грешката на Джон Лоу”:

  - съществува;

  - е вредна за пълноценно развитие на човешка цивилизация;

  - трябва да се прекрати, за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза.

  До 24 часа след преустановяване на „Грешката на Джон Лоу” проблемът със сегашната световна стопанска криза ще е успешно решен, защото няма да е налична особенова важната причина, която я създава и пречи на всички участници в стопански живот, включително на държави, правителства, централни (в т. ч. ФЕД и ЕЦБ) и търговски банки.

  Проблемът при съвременните финанси е, че процесът на замяна на „Златни” с „Незлатни пари” не е завършен и същото се изразява в наличност на „Грешката на Джон Лоу” и същото е особено важна причина за развитие на световна стопанска криза през второто десетилетие на XXI-и век.

  Истината е, че днес всеки жив човек в света е роден при условия на наличност на „Грешка на Джон Лоу” и хората са я приемали и все още много от тях продължават да допускат слабост като я припознават за нормална стопанска практика.

  Ликвидирането на причината на сегашната световна стопанска криза може успешно да се осъществи чрез усъвършенстване на съответно ДФУ, след което същото вече да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

  Да, аз си признах, че е било налично време, когато съм бил без мнение и реално несъзнателно съм бил солидарен с въведената от Джон Лоу непълноценна държавна финансова практика (при стопанство с „Незлатни пари” ползване на стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, който е негоден при стопанство с „Незлатни пари”), но вече съм осъзнал това свое предишно непросветено поведение.

  Всеки има право да има мнение за причина за криза.

  Важното е да се знае истината, защото без да се прекрати причината не е възможно успешно премахване на криза.

  Всеки който приема, че е налична „Грешка на Джон Лоу” реално осъзнава, че досега е бил без мнение или е споделял за нормална практика сегашния непълноценен начин на ДФУ, който е НЕГОДЕН за съвременни условия с „Незлатни пари”.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 16. Здравейте,
  Много ми се искаше да разбера нещо от това ,което сте написали,но не можах.Аз не съм икономист и затова искам да попитам каква е същността на „Грешка на Джон Лоу” и какво означава „Златни” или „Незлатни пари”

  ОтговорИзтриване
 17. Здравейте Анонимен,

  За да разберете световните новости, които се представят в блога, моля за изходна позиция ползвайте досегашни Ваши знания.

  Отговорям на Ваши въпроси:

  Ползваните в живота пари, които:

  (1) „са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности”

  или

  (2) пари, които „не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности” –

  могат да се разграничат на:

  1. „Златни пари”: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

  2. „Незлатни пари”: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

  В съответно стопанство се ползват „Златни пари” и/или „Незлатни пари”.

  Същността на „Грешката на Джон Лоу” е, че при условия с „Незлатни пари” е продължена употреба на наследен от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е НЕСЪВМЕСТИМ с по-новите „Незлатни пари”.

  Представеното обстоятелство е човешка ГРЕШКА, защото поради него се развиват диспропорции и (за достатъчно време) криза.

  Същото е особено важната причина за световна стопанска криза през първите години на второто десетилетие на XXI-и век.

  Достатъчно е "Грешката на Джон Лоу" да се прекрати и кризата ще е ликвидирана.

  „Грешката на Джон Лоу” е съществуваща обективна реалност и влияе с болезнени щети спрямо участниците в стопански живот.

  Забележка: За първи път в света „Грешката на Джон Лоу” е налична през 1716 г. във Франция.

  При продължение на „Грешката на Джон Лоу” няма облагодетелствани, защото всички участници в стопански живот, в т. ч. държави, правителства, централни (включително ФЕД и ЕЦБ) и търговски банки са обречени жертви.

  Случай, когато някой временно се спасява за сметка на мъчителни беди на друг не премахва негово качество на жертва.

  Днес политиците са обречени, защото е в сила „Принципа на Джон Лоу”: При достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши управленски резултати получават.

  ***

  При стопанство с „Незлатни пари” няма да е налична проява на „Грешка на Джон Лоу”, ако се прилага усъвършенстван начин на ДФУ, който е ГОДЕН спрямо качества на „Незлатни пари”.

  С уважение,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
 18. Здравейте,
  Кой е този "годен" начин, не виждам някъде да обяснявате?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте Анонимен,

   тук темата е държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".

   За "Моделът Ресурси М", чрез който се осъществява усъвършенствувано държавно финансово управление и се прекратява представения държавен финансов недъг са налични конкретни публикации.

   Знанията за "Моделът Ресурси М" са публикувани, известни и са възможни за полезно ползване.

   Пример за тяхно най-общо представяне: http://ivanmitev.blogspot.com/2011/01/blog-post_7592.html

   С уважение,
   Иван Митев

   Изтриване
 19. Господин Митев, изчетох цялата дискусия и не разбрах какво точно предлагате като решение за кризата? Повтаряте като заклинания само едни и същи ВАШИ цитати (които даже са копи-пеист от по-горе). Бихте ли обяснили - предлагате парите да нямат никакво златно или друго покритие, и всяко правителство да може да си печата колкото иска, или какво - държавното финансово управление да не се събразява с реално произведеното в страната и после?? Не съм икономист и ако може ме просветете с по-прости думи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте Анонимен,

   „Решението на кризата” не е основно съдържание при представената тук публикация, която е на тема за нейна особено важна причина. Поради това обстоятелство полезният подход за спасение от криза не се коментира в по-разширен вид.

   Пътят за успешно преодоляване на съвременна стопанска криза е известен и той е чрез усъвършенствуване на съответно държавно финансово управление (ДФУ), което да стане ПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

   Констатираните от Вас „повторения” са резултат от представяне на верен отговор на многократно задаване на въпроси с еднородно съдържание.

   Пример: Колкото пъти да се зададат въпроси за особено важната причина са сегашната световна стопанска криза – толкова пъти верният отговор (съответно запазено старо, от време със „Златни пари” ДФУ, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с "Незлатни пари" е особено важна причина за сегашната световна стопанска криза) ще се повтаря.

   На Вашето питане: „Бихте ли обяснили - предлагате парите да нямат никакво златно или друго покритие, и всяко правителство да може да си печата колкото иска, или какво - държавното финансово управление да не се събразява с реално произведеното в страната и после?”

   Отговарям:

   Същината на това, което съм открил е, че ползването на „Незлатни пари” при условия на запазен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ е държавна финансова грешка, защото представеният начин на ДФУ е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” и поради тази причина се развиват диспропорции и (за достатъчно време) криза.

   Тъй като посочената държавна финансова непълноценност се допуска за първи път в света през 1716 г. – същата е означена на името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

   За да се премахне причината за сегашната стопанска криза в конкретна страна, при независимо други условия на съпътстващ начин на държавно управление е необходимо, при ползване на „Незлатни пари” да се прилага усъвършенствувано нейно ДФУ, което да е ПРИГОДНО за качества на тези пари.

   С уважение,
   Иван Митев

   Изтриване
 20. А кой е усъвършенстваният начин на ДФУ, който да е ГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте Анонимен,

   Знанията за усъвършенствуване на държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с "Незлатни пари" са налични, публикувани („ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”) и възможни за полезно ползване.

   Полезното финансово развитие е означено с "Модел Ресурси М".

   „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на функционална структура на съответно държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.
   Същият е приложение на знания за „Ресурс М”.

   С поздрави,
   Иван Митев

   Изтриване