понеделник, 31 януари 2011 г.

Сбъдната прогноза

Статия от Емил Ценков във в. "Труд": "Революция извън сезона в арабския свят"

Мнение на Иван Митев:
Събитията са поредно доказателство как управляващи са жертва на собствено поведение на продължение на световна катастрофална държавна управленческа грешка. Непълноценността е, че държавното управление не се съобразява с ползваните незлатни пари. Това води до създаване на икономически, социални и други диспропорции и развитие на криза.


..., Управленческата грешка е факт от 1716 г. и след това е наследена и догматично запазва във всички държави, които ползват "незлатни пари". До 2010 г. няма университет в света, където студенти да учат, че това е грешка. Резултатите на целеви изследвания доказаха, че тази грешка е налична, защото прилаганият стар модел на държавно управление от времето със "златни пари" е непълноценен при променени условия с "незлатни пари". Това е генералната причина за развитие на диспропорции и криза. За да има успешно премахване на досегашната генерална причина за криза е потребно задължително премахване на тази управленческа грешка. С потенциала, който имаме днес това е възможно чрез приложение на знания за Ресурси М. Верният отговор на Вашия въпрос е: грешката не е умишлена, а от незнания. Необходимо е да се разбере същността на сегашния държавен недостатък. В Р. България, ако не се премахва тази държавна управленческа грешка, дори при условия на пълна обществена подкрепа на правителството - то ще има управленчески провал, защото е жертва на собствено грешно поведение. (Това бе причината за провалите на предишните правителства.) Днес този управленчески недостатък е при всяка държава.
Изгодата от премахване на грешката е за пълноценно обществено развитие.
Всеки, който е чел излязлата през м. декември 2010 г. творба "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ" знае, че на страница 85 е записано "След 2010 г., уголемяването на локални и глобални диспропорции е възлов въпрос в ... Арабска р. Египет... Безпределната субсидия е Генерална причина за криза и напрежение за социална и политическа дестабилизация".
Навярно някои са изненадани от това което става там, но за запознатите със същността на Ресурсите М е разбираем нормален обществен процес и не беше трудно да се предскаже.

неделя, 30 януари 2011 г.

Facebook - дискусии


30.01.2011 г. по тема от проф. д-р Боян Дуранкев за Бан Ки Мун: "Световният икономически модел е екологично самоубийство", в. "Дневник"

Участие на Иван Митев:
Вижда се резултата от сегашния световен икономически модел. Дано скоро се разбере и генералната причина за криза - запазване на наследена (от 1716 г.) световна държавна управленческа грешка. Държавните власти все още не са разбрали необходимостта от разлика при свое поведение, която промяна е обусловена от подмяна на "златни" към ползване на "незлатни пари". Новото през 2011 г. е възможността за полезно усъвършенстване на държавно управление чрез "Модел Ресурси М". 

29.01.2011 г. по тема от Стефан Тафров: "Съвместна декларация на Камерън, Меркел и Саркози за Египет"

Участие на Иван Митев:
Събитията в Египет са поредно доказателство как управляващи са жертва на собствено поведение на продължение на световна катастрофална държавна управленческа грешка. Непълноценността е, че държавното управление на Египет не се съобразява с ползваните незлатни пари. Това води до създаване на икономически, социални и други диспропорции и развитие на криза.


28.01.2011 г. по тема от Добри Божилов.

Участие на Иван Митев:
При досегашни условия - бъдещият държавен провал не зависи от лидер на правителство.
Проблемът е, че в продължение на много години се запазва наследена катастрофална държавна управленска грешка, която води към стопанска катастрофа.
До 2011 г., опозицията в която и да е страна по света не отчита тази държавна управленска непълноценност и след като дойде на власт я продължава?
Без да премахне грешката - всяко държавно управление (в т. ч. и при 100 % парламентарна подръжка) ще достигне (за достатъчно време) до провал.
За желан обществен прогрес - най-важно е правителството да разбере наследения недостатък и да започне негово премахване.
27.01.2011 г., (за информационна агенция "Фокус") интервю на психологът Пламен Димитров на тема "Българинът е в хронична криза".

Участие на Иван Митев:
"Непълноценното управление е резултат от запазена наследена световна катастрофална управленческа грешка. Специалистите от правителството са приели представеното гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност. Генералната причина за кризата е изяснена и до времето на нейното премахване не е възможно пълноценно държавно управление." 
21.01.2011 г., Институт за пазарна икономика, тема  "Ще ограничим харченето... От понеделник, няма шега!"
 
Участие на Иван Митев:
При преценка за „намесата на държавата за постигане на максимален икономически растеж” следва да се конкретизират съответни бюджетни приходи, дали са от „данъци” или от „пазарни такси”. Съответно да се преценя за % от БВП за едните и за другите.
Данъчното въздействие на държавата към икономически субекти е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки държавен данък доказва това. Само е въпрос на време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) няма да има данъци.
Държавите са започнали своя живот чрез прилагане на съвкупност от силови данъци, но (след достатъчно развитие на пазарната икономика) ще настъпи време ─ в същите тези страни да не се ползват данъци.
Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата в приходната част на държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват данъци.
Днес живеем в условия със система от данъци, но бъдещето е с тяхно намаляване до премахване.21.01.2011 г., към бележка от Динко Пейчев "Абе къде е ...левицата...":

Участие на Иван Митев:
..., трябва да знаем, че "десница" и "левица" допускат обща грешка - те не се съобразяват с качества на ползвани "незлатни пари" и продължават да прилагат наследен стар начин на държавно управление от времето на "златни пари". Това е причината, т. е. при продължаване на грешката всяка "дясна" или "лява" управляваща партия в която и да е държава по света (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Същата е логична, защото наследения начин на управление от времето на "златни пари", при продължение в условия на "незлатни пари" развива икономически и други диспропорции в стопанство и съответна криза. За спасение е необходимо подобрение на гибелното наследство чрез ползване на "Модел Ресурси М", който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.


 
17.01.2011 г., към бележка от Петър Караиванов "За хляба":

Участие на Иван Митев:
1)  В навечерието на предходна икономическа криза (1996/97 г.) , когато казах на един приятел, че хляба ще стане над 1000 стари лева - той не повярва и беше абсолютно сигурен, че такъв процес е невъзможен. Това вече е минало и сега предстои ново (следващо) покачване на цени. Това е неизбежно, защото живеем в условия на регресивни икономически процеси и пазарната стойност на парите намалява.

2) Хлябът е само външната видима страна на нещата. В Европа много икономисти вярват, че ако стане хиперинфлация, т. е. чаша кафе е с цена 3000 евро, то няма да имат сегашните проблеми. За съжаление не виждат зародиша на грешка, която води към поредна криза.

3) Размерът на основната лихва е катализатор за развитие на кризата. През последните години много държави намалиха тази лихва за да отложат времето за стихийно развитие на кризата. Те правят това, което сториха японците през последното десетилетие на ХХ век и продължиха в следващия. Ниските основни лихвени проценти не са полезно решение за предпазване от криза, защото водят до уголемени бъдещи щети.

4) ...Каквито и мнения да имаме с Вас, в резултат на държавна управленческа грешка икономическите диспропорции се развиват в скрита и явна форма и водят до пазарна обезценка на пари и увеличение на цени не само при хляба. По конкретно - в началото на 2011 г., катастрофалното поведение на държавното управление при условия на незлатни пари е при всички държави, в т. ч. в Япония. ...16.01.2011 г., тема от Нобеловият лауреат, професорът от Колумбийския университет Джоузеф Стиглиц "Вторачили сме се в грешни икономически модели", предложена от проф. Боян Дуранкев.

Участие на Иван Митев:
1) Световната грешка е от 1716 г., когато е започната една промяна (ползват се "незлатни" вместо "златни пари"), но платформата на съответното държавно управление не е съобразена с изменението. Ако не се отстрани тази грешка - каквото и да се прави (в достатъчно време) не може да се избегне криза.

2) ..., необходима е истина. При запазване на наследената от 1716 г. грешка в държавното управление - правителството на която и да е държава (за достатъчно време) не може да се спаси от катастрофа при икономическа и/или финансова криза.... Жалко е, че и сега мнозина (необяснимо защо) обясняват причинита за кризата заради сегашни субективни грешки. Необходимо е разбиране на истината. Грешка има и тя е наследена преди 295 години и до скоро бе незабелязана. Генералната причина за криза през 2011 г. е поведението на съответно държавно управление. Слабостта на правителствата идва поради запазения стар (от времето на златните пари) начин на управление. Алтернатива има и тя е подобрение на досегашната управленческа платформа.

3) Възможен е избор: подобрение на платформа на държавно управление (в интерес на полезно обществено развитие) или криза с непредсказуеми щети и последици.   5.01.2011 г., дискусия Как да се помогне на правителството?”, на страница „Да се прекрати катастрофалната грешка”.

Участие на Иван Митев :
1) Наличието на представената катастрофална грешка "Прилаган стар начин на управление от времето на златните пари и при условията на незлатни пари" осигурява (за достатъчно време) управленчески провал за всяко правителство, във всяка държава. Как най-успешно може да се помогне на българското правителство да разбере за ситуацията в която започна/продължава своята работа и да предпази обществото от развитие на кризисни процеси?

2) Правителството притежава капацитет да осъзнае (от 1716 г.) съществуване на световна катастрофална управленческа грешка при първата в света смяна на златнис незлатни пари” в началото на ХVІІІ век? Проблемът е, че досега никой от членовете на правителството и другите специалисти, които работят в неговите органи не знаеха за тази грешка. Необходимо е време за разбиране на наследена слабост.
Правителството има възможности да приложи „Модел Ресурси М” и да започне намаление на държавни разходи и получаване на полагащи се приходи за закрила на потребителни качества на пари. Управленческият модел е новост за световната практика и по своята същност е пазарен подход, който успешно се прилага в живота. Само при употреба на знания за Ресурси М правителството може успешно да изпълни своите незаменими задачи за управление на обществени процеси. При запазване на сегашния, доказал своята непригодност начин на държавно управление ще продължи уголемяване на диспропорции и очакванията за успех са напразни.
http://www.facebook.com

вторник, 25 януари 2011 г.

За правилна преценка

Тълкуванията на Карл Маркс винаги са крайно идеологизирани. Но встрани от радикалните оценки и доктринерските табута става дума за творчество, което се нуждае от нов прочит. За това апелира в коментара си Ролф Хосфелд... - източник Deutsche Welle Bulgaria "Да преоткрием Маркс на трезва глава"

 

Мнение на Иван Митев

 

                        Необходима е правилна преценка

 

Следва да се има предвид, че икономическото изследване на Карл Маркс е за стопански процеси при условия със „златни пари”. (Карл Маркс сам регистрира обстоятелството, че изследва само процеси със златни пари – вж. „Капиталът”, Глава трета „Парите, или стоковото обръщение”,  т. 1 „Мярка на стойностите”, изречение първо: „…в това съчинение приемам, че парична стока е само златото”.)
Винаги при преценка на изводи на Карл Маркс следва да се знае, че са за условия със „златни пари”, което не е достатъчно, че същите са верни и при промяна с „незлатни пари”.
За първи път в света през 1716 г. (във Франция) правителството допуска грешка да не се съобразява със специфични качества на ползвани нови „незлатни пари“ и продължило наследения стар начин на държавно управление от времето със „златни пари“. Това е причината да се достигне до управленческа катастрофа. За съжаление, по света при всички следващи ползвания на „незлатни пари” тази катастрофална държавна грешка се повтаря и всяко правителство, в която и да е страна (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето със „златни пари“, при условия с „незлатни пари“ развива икономически и други диспропорции в стопанството и съответна икономическа и/или финансова криза.
И през 2011 г. заварената (и от сегашните правителства) никому ненужно запазена от средновековието непълноценна платформа на държавно управление принуждава съответната държава да плаща завишени разходи и да се лишава от полагащи се приходи. Практиката доказва, че при представените гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са щетите при поредна криза. Примери- кризите в Р. Гърция, Р. Ирландия, Кралство Испания и в другите държави.
Алтернатива за премахване на грешката има и може да се представи като ползване на световна новост „Модел Ресурси М“, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Иван Митев

неделя, 23 януари 2011 г.

Грешката е открита

Доц. д-р Николай Слатински: "Обяснете ми кое по-точно е дясното на „ГЕРБ”?"

Уважаеми г-н доц. д-р Николай Слатински,
досегашните „десни“ и „леви“ правителства допускаха обща (за първи път в света от 1716 г.) грешка – да не се съобразяват с качества на ползвани „незлатни пари“ и продължиха да прилагат наследен стар начин на държавно управление от времето на „златни пари“. Това е причината, т. е. при продължаване на грешката всяка „дясна“ или „лява“ управляваща партия в Р. България или в която и да е държава по света (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето на „златни пари“, при нови условия на „незлатни пари“ развива икономически и други диспропорции в стопанство и съответна икономическа и/или финансова криза.
Заварената (и от сегашно през 2011 г. правителство) никому ненужно запазена от средновековието непълноценна платформа на държавно управление принуждава държавните власти да плащат завишени разходи и да се лишават от полагащи се приходи.
Практиката доказва, че при тези гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са обществените щети при поредна криза.
Разбираемо е, че досегашните „десни“ и „леви“ правителства имат общо поведение на запазване на катастрофална държавна управленческа грешка, която обезценя техния труд.  
Иван Митев

събота, 22 януари 2011 г.

За дългосрочна ...

ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ


На 20.01.2011 г., при "Вота на доверие", представители на българското правителство изразиха желание за дългосрочна икономическа стабилност.
Полезно е да се знае, че досегашните „десни“ и „леви“ правителства допускаха обща (за първи път в света от 1716 г.) грешка – да не се съобразяват с качества на ползвани „незлатни пари“ и продължиха да прилагат наследен стар начин на държавно управление от времето на „златни пари“. Това е причината, т. е. при продължаване на грешката всяка „дясна“ или „лява“ управляваща партия в Р. България или в която и да е държава по света (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето на „златни пари“, при условия на „незлатни пари“ развива икономически и други диспропорции в стопанство и съответна икономическа и/или финансова криза.
Заварената (и от сегашно правителство) никому ненужно запазена от средновековието платформа на държавно управление принуждава държавата да плаща завишени разходи и да се лишава от полагащи се приходи. Практиката доказва, че при тези гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са бедите при поредната криза.
Защо да се удължава тази непълноценност и да се страда от минали грешки?
Има реални възможности за успех.
За спасение от бъдещи щети е необходимо наследената недоразвитост да се подобри чрез ползване на световна новост „Модел Ресурси М“, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Това усъвършенстване заменя сегашното гибелно за всяка държава поведение на пазарно самоотрицание и осигурява прилагане на пазарен подход за получаване на целеви средства за закрила на потребителни качества на пари и намаление на ежедневни държавни разходи.
Същността на „Моделът Ресурси М” съответства на критериите за осигуряване на дългосрочна икономическа стабилност и на съвременните условия на пазарна икономика.
Иван Митев

петък, 21 януари 2011 г.

... economynews.bg

18.01.2011 г., "Цените на храните са на най-високото си равнище, откакто се води статистика, според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО)..." - анализ ВВС "Защо храни и горива поскъпват?":


Мнение на Иван Митев:
"В резултат на държавна управленческа грешка (пренебрежение на качества на ползвани „незлатни пари”) се развиват икономически и други диспропорции, които водят към криза, подсигуряваща пазарна обезценка на пари и увеличение на потребителски цени."17.01.2011 г., "Спасителната стратегия на еврозоната не работи. Време е неплатежоспособните страни да преструктурират дълговете си..." - анализ на сп. Economist "Време е за три малки фалита в Европа":


Мнение на Иван Митев:
"Предпоставката за държавни фалити е поради конкретна и доскоро незабелязана грешка при тяхното управление. Този недостатък създава и развива икономически и други диспропорции и е източник за генерална причина за криза."4.01.2011 г., "През средата на миналата 2010 и в началото на тази година много страни от Европа вдигнаха ставките на ДДС. Така те компенсират както ниските приходи в хазната, така и намаляват бюджетните си дефицити..." - анализ от Явор Иванов "В Европа вдигат смело ДДС":


Мнение на Иван Митев:
"До 2011 г., при управление на страните е наличен парадокс. Държавните управления пренебрегват конкретни Разпоредители на суми и с това никому ненужно поведение повишават ежедневни свои разходи и се лишават от полагащи се приходи. За да се спасят от това свое непълноценно поведение са принудени да завишават данъци. Неупотребата на знания за Ресурси М е предпоставката за ненужно нарастване на данъци.
При усъвършенстване на държавно управление чрез "Модел Ресурси М" намаляват текущи държавни разходи и са налични допълнителни целеви приходи за правителството. Този процес обезличава досегашната генерална причина за икономическа и/или финансова криза."

петък, 14 януари 2011 г.

За Република Гърция


20.01.2011г. banks.dir.bg: "Слухове за нов гръцки план"11.01.2011 г. www.investor.bg, Георгиос Папаконстантину: "Дълговата криза е системен проблем на Европа"


10.01.2011 г. www.investor.bg, "Страхът за Гърция отново обхвана пазарите"

Коментар на Иван Митев:


Досегашните (към 03.05.2011 г.) решения за спасение на Р. Гърция са неточни, защото запазват наличието на особено важната причина за криза, а именно продължаване на "Грешката на Джон Лоу" в държавното финансово управление, при условия на която правителството на страната е с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При наличието на тази грешка работещите в Министерство на финансите на Р. Гърция нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат.  


***В Република Гърция съществува неоспоримо държавно задължение за връщане на получени кредити,които сега с трудности се погасяват.
Доскоро населението на Р. Гърция пряко се ползваше от предимствата на тези кредити, но започва да усеща заплащането на тяхната цена.
Проблемът е, че самото гръцко държавно управление е с принос за сегашното състояние, защото работи по начин, който подсигурява ненужно завишени държавни разходи за милиарди евро и необратимо се стига до финансова криза.
Положението е успешно поправимо, защото се знае особено важната причина за криза и само до 24 часа след начало на премахване на тази ненужна държавна финансова грешка на гръцкото правителство ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

неделя, 9 януари 2011 г.

Най-важно

Най-важно е българското правителство да разбере при какви условия са започнали и продължават да управляват, т. е. при запазена многогодишна световна управленческа грешка.
Да, това е наследената слабост: управлява се по начин, който е от времето на златните пари, но при условия на сегашните незлатни пари - този начин е непригоден и винаги (за достатъчно време) води към управленческа катастрофа правителството на всяка държава. (Примери: Република Гърция, Република Румъния, Кралство Испания, Руска федерация, Великобритания и при другите държави.)
От 1716 г. в света неоснователно се е прилагала догма, че вида на парите (златни или незлатни) няма влияние на начина на държавно управление.
За да се увери в наличието на тази катастрофална грешка - правителството може да състави експертна група, която да извърши съответна преценка и ще потвърдят правотата на това, което тук е записано.
Съвместно с експертната група могат да се поканят и представители на МВФ, Световната банка и Европейския съюз (ЕС), които да се запознаят с експертизата и да представят съпътстващо мнение.
Вие ще се уверите, че специалистите от ЕС ще разберат, че само чрез малко подобрение с „Модел Ресурси М” на сегашната платформа на държавно управление успешно ще се спасят от развитие на кризата.
Ще представя пример: При моя среща с ръководител на мисията на МВФ в София - от тяхна страна бе изразено становище, че са съгласни с основанията на мои доводи и са готови за мнения при изявено желание от страна на правителството.
Сега не става дума за тайни анализи, а за открит диспут за намиране на правилен път за развитие на човешката цивилизация.
С успех ще е бъдеще само при разбиране на представената гибелна грешка и прилагане на знания за "Модел Ресурси М", които са обнародвани чрез "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ", представена на 06.12.2010 г. в Национален пресклуб БТА - София.
Иван Митев

Източник - сайт на Томислав Дончев - форуми - дискусия "Защо живеем в условия на катастрофална управленческа грешка?"

"Незлатните пари" са ...

"Незлатните пари" са по-полезни от "Златните".
Проблемът е, че държавните власти не се съобразяват с качества на "Незлатни пари" и допускат грешката за запазване на наследения стар, от времето на "Златните пари" начин на управление. Поради тази непълноценност правителствата са принудени да правят завишени бюджетни разходи и се лишават от полагащи се пазарни приходи. Логично е тази управленческа непълноценност да води до криза и болезнени щети за хората.
С прилагане на съобразено с условия на "Незлатни пари" подобрение на държавно управление, съответните правителства ще са с намалени разходи и допълнителни бюджетни приходи. Също ще е премахната (за началото на 2011 г.) Генерална причина за криза.

Източник: Иван Митев, DarikFinance.bg

Защо сме в криза?

Причините са много, но една е с позиция на "Генерална", т. е. без нейно премахване не е възможен желан успех.
Тази причина е катастрофална управленческа грешка, която от 1716 до 2011 г. се допуска във всички държави по света.
Същността на грешката е запазен начин на управление от времето на "златните пари" и при условия на ползвани "незлатни пари".
При съхраняване на тази непълноценност не е възможно устойчиво излизане от криза. С нейното продължаване правителствата във всяка държава подпомагат развитието на регресивни икономически процеси и се опитват да отлагат щети за бъдеще време, но тогава вредите ще са уголемени.
Пълноценното предпазване от криза ще започне с прилагане на "Модел Ресурси М", който е образец на приложение на знания за "Обществения закон за Ресурс М".

Източник: Иван Митев, дискусия в DarikFinance.bg

Правилни са ...

Правилни са констатациите "Капитализмът прогресира ...", но трябва да се знае, че това до 2011 г. е ставало в условия на представената управленческа грешка, при която (за достатъчно време) винаги се развива етап на криза със съответни болезнени щети за хората.
Посочете ми кой специалист в което и да е правителство по света до 2011 г. е представял виждане за различен вид на платформа на държавно управление, която да е съобразена със "златния" или "незлатния" вид на ползваните пари.
Именно несъобразяването с вида на "златни" или "незлатни" пари е грешка. Правилното е при "незлатни пари" да има подобрение на начина на управление от времето на "златни пари" - това подобрение аз означавам с "Модел Ресурси М".
Разкритата управленческа грешка е допусната за първи път през 1716 г. и въпреки, че е донесла многобройни кризи и щети продължава да се запазва. Без нейното отстраняване е немислим устойчив успех срещу криза. При съхраняване на наследената гибелна слабост - правителствата само се мъчат как да отложат щетите за по-късно време.
Потребно е да се разбере, че за премахване на тази държавна грешка е необходимо прилагане на знания за "Ресурс М".

Източник: Иван Митев, DarikFinance.bg:

петък, 7 януари 2011 г.

Проява от световна грешка


Текуща информация за Дълг на САЩ

 

Гайтнер: САЩ може да фалират до края на март

 

Финансовият министър на САЩ Тимъти Гайтнер предупреждава в писмо, изпратено до Конгреса в четвъртък, че ако дълговият лимит на американското правителство не бъде увеличен, Америка е изправена пред фалит, предаде WSJ.
“Ако не увеличим лимита, ще се изправим пред фалит на Съединените американски щати. Просрочването на плащанията по американския дълг би довело до значително увеличение на данъчната тежест за всички американци и бизнеса и би предизивикало загубата на милиони работни места в страната“, пише Гайтнер.
“Дори краткосрочно или ограничено просрочване на плащанията по дълга би имало катастрофални икономически последствия, които ще продължат десетилетия. Да не увеличим лимита (за дълга) би било проява на огромна безотговорност“, счита той.
Според Гайтнер в момента американският суверенен дълг е достигнал 13.95 трлиона долара или само с 335 милиарда долара под законодателния лимит от 14.29 трилиона долара.
Финансовият министър на САЩ смята, че тази граница ще бъде достигната до 31 март, ето защо иска от Конгреса да гласува увеличаване на лимита на суверенния дълг по-рано, за да се избегне фалитът на американската държава.
Според Гайтнер, въпреки че президентът Обама “вярва силно в необходимостта да се възстанови балансът по фискалната позиция“ на страната, то евентуален провал на увеличаването на държавния дълг ще има “катастрофални“ последици.
“Финансовото министерство ще бъде принудено да просрочи плащанията по облигациите на САЩ, предизвиквайки катастрофални вреди за икономиката, потенциално далеч по силни от ефектите на финансовата криза от 2008 г. и 2009 г.“, споделя Гайтнер.
“Тъй като доходността на държавните облигации се използва при изчисляването на лихвите във всички сектори, просрочването ще доведе до вдигане на всички лихвени нива“, казва той.
“Всяко просрочване на плащанията дължими по американския суверенен дълг е немислимо и трябва да бъде избегнато“, пише Гайтнер.
Междувременно Републиканците внесоха в Когреса петиция срещу увеличаване на продажбите на дълг от страна на правителството.
Но според анализатори това е просто началото на нов пазарлък за капиталови разходи, насочени към подкрепяните от Републиканците проекти.
Републиканските лидери в Конгреса обаче са критично настроени и заявяват, че биха подкрепили само силно ограничено емитиране на нов дълг, до 100 млрд. долара над сегашния законодателен лимит. Но при огромния дефицит във федералния бюджет на САЩ, тази сума изглежда смешно малка.
Източник: 7.01.2011 г. DarikFinance.bg


Коментар на Иван Митев:

Проблемът на американската държава е проява от световна държавна финансова грешка

През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване.
[Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно управление. Това държавно поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.] Грешката се прави при замяната на "Златни" с "Незлатни пари" и при продължаваща употреба на "Незлатни пари". Тъй като тази първа в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу". 
Почти три века хората не са установили тази непригодност. Поради удължено старо поведение от минало със "Златни пари", при промяната с "Незлатни пари", правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия. С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви. Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша управа.

Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в американската държава. Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство. Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение. В 2011 г. хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна. Възможно е прилагане на полезната новост чрез знания за “Ресурси М” и това ще доведе до желан стопански прогрес. Държавното финансово усъвършенстване ще понижи ненужна субсидия за „Разпоредители на суми” и ще осигури за общественото управление полагащи се приходи и смалени разходи.

Специалистите от американското правителство са приели гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност.

Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавно ръководство е разкрита. Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост. При опазване на досегашната катастрофална грешка (немощен,
от времето със "Златни пари", начин на държавно финансово управление) американците ще живеят с разширяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети.

Необходимо е премахване на наследената от Джон Лоу световна държавна финансова грешка, запазването на която води всяка държава към неизбежна поредна стопанска катастрофа.  

***

 До 2011 г., при условия на ползване на „Незлатния долар” в САЩ има (пречеща и на управляващите) държавна финансова грешка в държавното финансово управление и същата води до криза.
Тази практика е с държавна финансова грешка, тъй като вместо досегашния (както по време със „Златния долар) начин на държавно финансово управление е възможно прилагане на съвместим с качества на „Незлатния долар” по-полезен усъвършенстван модел на държавно финансово управление, който осигурява:
1)      намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи на американското правителство;
2)      за държавните власти конкретни пазарни приходи.

сряда, 5 януари 2011 г.

Сега е моментът ...

Интервю на Недялка Филипова - главен редактор на в. "Новината" Стара Загора.

Иван Митев е роден през 1957 г. в Стара Загора, Република България.
Той е магистър “Икономист по строителството”, Икономически университет-Варна. Има допълнителни квалификации по социология, стопанско управление и съдебно-счетоводни експертизи. От 1999 г. е член на Съюза на учените в България.
Автор е на книгите “Икономическата алтернатива”, “Пазарна закрила на финансова система”, “Правилното управление на парите или методът Митев”.

Наскоро на пазара излезе неговата нова книга - “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, която предизвиква интерес не само сред специалистите.

- Г-н Митев, какво е значението на “Общественият закон за Ресурс М”?
- За първи път в света във Франция през 1716 г. е допусната катастрофална държавна управленческа грешка. Нейната същност е, че при замяната на златните с незлатни банкноти и монети е продължен старият (от времето на златните пари) начин на държавно управление, който при новите условия с незлатни пари е непригоден и подсигурява кризи. Тази непълноценност е съхранена и продължава до първите десет години на XXІ век. Знанията за “Общественият закон за Ресурс М” позволяват по-разширено разбиране на досегашната гибелна ръководна слабост при конкретни власти и успешно прилагане на полезна добавка “Модел Ресурси М”, което усъвършенства съответното държавно управление.

- Къде е мястото на закона в историята на човешкото развитие?
- “Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, но са открити през последните години на XX век. Употребата на “Общественият закон за Ресурс М” има практическо значение при условия на ползвани “Незлатни пари". За човечеството тази потребност е възникнала през 1716 г. До 2010 г. незнанието за “Законът” води до множество финансово-икономически кризи и последващи жестоки щети за хората по света. С употребата на знания за “Модел Ресурси М” се осигурява премахване на развила се Генерална причина за кризи.
Налични са достатъчни основания за определяне откритието на “Общественият закон за Ресурс М” за едно от най-значимите научни достижения в света.
 
- Защо някои специалисти трудно приемат откритието “Обществен закон за Ресурс М”?
- До 2010 г. - преди да започнат и по време на работа, всички специалисти по света са обучавани на начина на държавно управление от времето с ползвани златни пари. В обществото е създадена настройка, че тази наследеност (от времето със златни пари) е вечна даденост. За мнозина неточният учебен процес и досегашните непълни знания са причина за изненада от познания за “Модел Ресурси М”.
Практиката доказва, че най-често откритие в обществена наука преминава през три етапа: първият е, когато специалистите с права за компетентност са с мнение “Не може да бъде” и новото (без да се направи опит да се разбере) се отрича.
На втория - оценките се променят към “Представяните резултати може да са верни”. При третия - становището е “Това всички го знаят”.
През декември 2010 г. остава малко време до последния етап. При него много хора ще констатират, че “Ресурсите М” са нещо разбираемо, просто и ясно, до което те в своите мисли са се докосвали. Приложението на знанията за “Ресурсите М” ще докаже и благотворната им полезност във всички държави по света.
Обстоятелството, че от 1716 г. до 2010 г. - т. е. 294 г., хората са работили при условия на неразкрита катастрофална държавна управленческа грешка доказва, че “Ресурсът М” има и особена черта на сложно откритие и е нормално някои да го приемат трудно.

- Как очаквате да започне прилагане на “Модел Ресурси М”?
- Прилагането на “Модел Ресурси М” ще е многообразно. В отделните държави ще става по различен път. Например в България първи успех може да се постигне до няколко месеца след началото. За  Гърция - за желано излизане от жестоката криза е нужно усилено предимствено развитие на “Преките ресурси М”. При Европейския съюз, Румъния, Руската федерация, Китайската народна република и други е необходим (съобразен с конкретните условия) комплексен подход.
Истината е, че през 2010 г. продължава световното боледуването от детската болест на пазара “Безпределна субсидия”. Същата, при условия с достатъчно уголемени диспропорции, отваря “черна дупка в икономиката”, която унищожава обществени ценности. Държавите, за да отложат във времето финансово-икономическа криза, прилагат ползване на минимален основен лихвен процент, но това само забавя кризата за по-късно време. Представеното вековно заболяване може да се отстрани единствено чрез ”Модел Ресурси М”. Реална ваксина за имунизация срещу “Безпределната субсидия” са знанията за "Ресурси М".
Пренебрежението на „Ресурс М“ осигурява провал за съответно държавно ръководство. То е жертва на свое поведение.
За разбиране възможностите за спасение е полезно да се усъвършенства сегашната непълноценна структура на съответен държавен бюджет във вид, представен в композицонен план №61 в “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, и да се представят пред обществото (досега неизвестни) държавни субсидии за разпоредители на суми. Правителството е водещо за решение чрез кой държавен орган да се осъществи оперативно управление за прилагане на “Модел Ресурси М”.

- Изненада ли Ви световната криза?
- Финансово-икономическите кризи, в т. ч. и тази през 2008 г., не ме изненадаха. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, са описани “Генерална причина” и “Алгоритъм на криза” в резултат на наличие на “Безпределна субсидия”. Според възможностите си, предупреждавах съответни власти за очаквани трудности.
Истината е - незнанието и/или неползването на знания за "Ресурси М" създава “Безпределната субсидия”, която води съответната държава към жестока финансово-икономическа криза, в т. ч. в Република Гърция и Република Румъния. 


Източник в. "Новината" от 17.12.2010 г.