сряда, 5 януари 2011 г.

"Ресурс М"

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”
Конспективна извадка за Ресурс М

Ресурсът М е общата същина при Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг.
Названието:
- е подходящо;
- указва явление;
- кратко изразява пряка връзка на близки дейности, плюс (от money) буква М.

Ресурсът М:
- не е:
► подобие на топка, която се хваща;
► Бъдещо възстановяване на главен дълг;
► Бъдещо погасяване на главен дълг;
► Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг, но е толкова адекватен с тях, колкото те са заедно.
- е:
► сходен на стойност;
► структурен елемент на живота;
► кардинална последица от обусловеност.

Ресурсите М:
- хилядолетия са скрити;
- днес са полезно познати;
- изпълняват значима роля;
- водят желано съвършенство.
- с действителността на пари, Времена с равновесие, качеството и количество на Главен дълг ─ съпътстват временна смяна на разпоредител.

Те са:
- незаменими;
- неограничен брой;
- със значение за практиката;
- обективни, както Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг.

При множеството правни похвати или без съобразяване с норми ─ винаги при известни условия има Ресурс М.

Неоспоримо е ─ при неползване на Ресурси М:
- Слабост в система с основен елемент пари.
- Изостанал бюджет с:
► намалени приходи;
► увеличени разходи.

- В битието ─ болки от държавен недостатък.
- Генералната причина за криза е при всички.

Пример:
Етап на криза в:
• 1982 г.Федеративна р. Бразилия.
• 1982, 1994 г.Мексикански съединени щати.
• 1990, 2001 г.Р. Аржентина.
• 1996-7, 2009-10 г.Р. България.
• 1997-8 г.Р. Индонезия.
• 1998 г.Руска федерация.
• 2001 г.Р. Турция.
• 2008 г.Р. Исландия.
• 2008-9 г.САЩ.
• 2009-10 г.Р. Гърция.
• 2010 г.:
Кралство Испания.
Унгарска р.
Р. Румъния.
Р. Португалия.

- Липсва ясен източник за преводи, насочвани към защита на пари.
- Непосилие за перспективно уголемяване на БВП и нужни фискални резерви.
- Принудителни заеми. Дългът на всяка страна е по-малък от нейни щети, поради незнания за Ресурс М.

Пример:
2010 г. ─ дългът на всяка страна е диспропорция с цена.

- С незнайна занапред цикличност:
► неефективен надзор;
► съсипателна инфлация;
► затруднения за банкиране;
► унищожаване на богатства;
► нестабилни ОЛП и валутен курс;
► обезценки на усилия, активи, кредитоспособност и услуги.

Пример:
Фалирали банки:
- 1996-7 г., в Р. България;
- 2008-10 г., в САЩ (вкл. Lehman Brothers и Bear Stearns, която беше придобита от JPMorgan Chase).

- Ръст на безработни.
- Подкрепа за неспазване на право.
- С необявена издръжка за разпоредители.
- Пречки за регулиране на търговски дефицити.
- Обезличаване на просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.
- Министрите са като в ударен самолет и безсилни пред вътрешни и чужди диспропорции.
- Завишени проблеми при:
► инвестиции;
► належаща прехрана;
► отстраняване на бедност;
► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;
► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;
► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

Пренебрежението на Ресурс М осигурява провал за ръководство. То е жертва на свое поведение.

Групиране №1 на Ресурсите М:
- Ресурси М от род №1;
- Ресурси М от род №2;
- Ресурси М от род №3.

Групиране №2 на Ресурсите М:
- Нерегистрирани ресурси М;
- Регистрирани ресурси М.

Съпътстваща информация 


Забележка: Ако на сайта www.IvanMitev.com  не се вижда текст, моля ползвайте Mozilla Firefox или Google Chrome.

Няма коментари:

Публикуване на коментар