сряда, 5 януари 2011 г.

Обществен закон за Ресурс М

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО” ─ книга първа “ЗАКОНЪТ”
Конспективна извадка за “Обществен закон за Ресурс М”

Определение за "Обществен закон за Ресурс М" ─ Съответните бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг имат обща същина (с име Ресурс М).
Той е:
- валиден;
- свободен;
- съществувал;
- видим в 2010 г.;
- ще бъде с всеки Процес.

Аналогичен на таен зародиш, потенциалът е при пари и се възражда в Ресурси М.
Важно е ─ новостта:
- е в локално, национално и световно стопанство;
- се изучава и напълно разкрива с цялостна атестация.

Законът:
- е теоретична, а Ресурсът М ─ практична изява на неразделност;
- до установяване на Ресурси М няма образ, а те ─ без фундаментална обоснованост занижават внимание.

Той:
- присъства при Процеси;
- е независим от маниери;
- е жизнено необходим за всеки;
- е самостоятелен и вън от съзнание;
- е вечен ─ от минало, сега и в бъдеще;
- не е подчинен на собственост;
- не се влияе от видове права и задължения;
- ще служи на живота;
- ще завоюва позиция на авангард за успех;
- ще се преподава ─ абитуриенти и абсолвенти ще знаят за него;
- ще е с:
► отлична репутация;
► признат авторитет.

Обективността е уникална.

През 2010 г. откритието е неочаквано.
Властите:
- са с наследени тревоги;
- без нагласа за публични овации;
- с колебания приемат изразителен напредък.

Сведенията в регистър за Ресурс М са възможни. Те са резултат от определена постоянна връзка, при която Ресурсът М се трансформира в Регистриран такъв.

Закономерност за Регистриран ресурс М ─ при последователна проява на закона за Ресурс М, отговаряща на решение за регистрация на обща същина при Определени съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг ─ със силата на закономерност има Регистриран ресурс М.

Тя е от XXІ век.

Ресурсите М са:
- производни;
- с уникално място в живота.

Неразбирането обезценя състояния.
При предпоставки ─ по воля на власти ─ се създават Регистрирани ресурси М.
Те са:
- актуални;
- факти от закона;
- развой на Ресурси М;
- с изключителна роля;
- констатация на наличност;
- изчислими, броят се указва от регистрирациите;
- с абсолютни и относителни промени, подобни на тези при Ресурси М;
- от неизвестни в битието ─ с позиция на капитален елемент на стопанство.

Регистрираните ресурси М са закономерен развой, но – в периода едва дял от всички суми са с временна смяна на разпоредител.
Коренът е – те са различни.
Самостоятелността им е обективна.

Регистрираният ресурс М е наличен при изяснени условия, а парите:
- предхождат начало;
- са в действителност;
- съществуват подир завършване на Процес.

Парите са необходими на човечеството.

“Повишаването полезността на парите” е най-важно качество на Регистрирани ресурси М.
Уголемяването му осигурява:
- разширен пазар;
- съпътстващи облаги;
- разцвет на цивилизацията;
- издръжливост срещу местни и чужди кризи.

Настъпва приложение.
Властите са с компетентност.

Групиране №1 на Регистрираните ресурси М:
- Първични ресурси М;
- Преки ресурси М;
- Непреки ресурси М.

Групиране №2 на Регистрираните ресурси М:
- Запазени ресурси М;
- Нови ресурси М.

Първостепенни функции на Регистрирани ресурси М към разпоредителите
- Дадени ресурси М
- Взети ресурси М

Фактите са достатъчни за създаване и реализиране на подобрение за:
- подпомагане на свойства;
- съпровождащи обществени блага;
- предпазване от управленческа катастрофа.

Уместно е хората да се възползват.
Решаващо е вярно вникване в реалността.
За благоприятна употреба трябва решение.


Забележка: Ако на сайта http://ivanmitev.com не се вижда текст, моля ползвайте Mozilla Firefox или Google Chrome. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар