вторник, 4 януари 2011 г.

Държавна финансова "Грешка на Джон Лоу"


През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено държавно финансово преобразуване.
Нейната същност е, че при нова обстановка с „Незлатни пари” необосновано е запазен начина на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
295 г. държавните власти не са премахнали тази непригодност.
При тези условия, в промяна с „Незлатни пари”, правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия, поради удължено старо поведение от минало със „Златни пари”.
С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви.
Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висше държавно финансово устройство.
Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – За първи път в света през 1716 г., по инициатива на Джон Лоу извършена държавна финансова грешка – приложение на наследен начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.


Днес много специалисти в правителство вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари” и също допускат „Грешката на Джон Лоу”.
Заради тази финансова неразвитост – участниците в стопанския живот живеят в "Капана на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в съответни страни.
Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство.
Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение.
В 2011 г., хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна.
Полезната новост със съпътстващо прилагане на подобрено с „Модел “Ресурси М” държавно финансово управление ще доведе до желан обществен прогрес.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на функционална структура на съответно държавно финансово управление и същото е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.
Същият може успешно да се реализира чрез употреба на публикувани (в „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”) и възможни за полезна употреба знания за „Ресурс М”.


Финансовото усъвършенстване понижава ненужна субсидия за „Разпоредители на суми” и осигурява за държавните власти смалени разходи и полагащи се пазарни приходи.

През 2011 г. управляващите съответни държави са жертви на гибелно наследство и се мъчат от последици.
Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно стопанско подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност (ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”).
При продължаване на нейното съществуване, всяко правителство колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавното финансово управление е разкрита.
Същата може да се ликвидира и да се прекрати развитие на тези диспропорции.
Обстоятелството, че неточността съществува в други страни не обезценя проблема.
Заради опазване на досегашната катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” живеем в „Капана на парите” с уголемяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети.

Ние знаем за сегашна катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Иван Митев – икономист

1 коментар:

  1. Радващо е, че групата в социалната мрежа на facebook.com набира популярност и се дава гласност на установената пагубна грешка за развитието на световната/националната икономика.

    Убеден съм, че интерес ще представлява и опитът за историко-географски анализ на последствията от грешката. В този ред на мисли и измененията, които ще настъпят в пространството в следствие на неедновременното отстраняване на грешката. Логично е да се предположи, че националната икономика, която първа отстрани грешката, ще излезе в позиция на геополитическо преимущестсво.

    Следователно ще има нов критерий за деление на държавите и националните стопанства - на отстранили грешката и такива със стария модел. Нима това не ще бъде момент на своеобразна икономическа (дори и политическа) поляризация на света?

    ОтговорИзтриване