сряда, 5 януари 2011 г.

“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”

Издателски консорциум КОТА, град Стара Загора, 2010 г.
ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”
книга първа “ЗАКОНЪТ”
Автор: Иван Митев
Съдържание
ПРЕДГОВОР

I. УНИФИКАЦИЯ
1. Начало
2. Главен дълг
3. Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг

II. ЗАКОН ЗА РЕСУРС М
1. Същност
2. Знания
3. Модел Ресурси М

III. РЕСУРСИ М

IV. НЕРЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М

V. ЗАКОНОМЕРНОСТ ЗА РЕГИСТРИРАН РЕСУРС М

VI. РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М
1. Родове
2. Второ разграничение

VII. ФУНКЦИИ НА РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М
1. Първостепенни
2. Разграничение при Даден ресурс М
3. Разграничение при Взет ресурс М
4. Аналитични

VIII. РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М И ПАРИ
1. Прилики
2. Висша разлика
3. Възможност

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ РЕСУРСИ М
1. Изходът е входът
2. SWOT анализ
3. Илюстрация за бюджет

Ползвани абревиатури и знак
Показалец “В съчинението”
Показалец “Композиционен план”

Няма коментари:

Публикуване на коментар