сряда, 5 януари 2011 г.

Сега е моментът ...

Интервю на Недялка Филипова - главен редактор на в. "Новината" Стара Загора.

Иван Митев е роден през 1957 г. в Стара Загора, Република България.
Той е магистър “Икономист по строителството”, Икономически университет-Варна. Има допълнителни квалификации по социология, стопанско управление и съдебно-счетоводни експертизи. От 1999 г. е член на Съюза на учените в България.
Автор е на книгите “Икономическата алтернатива”, “Пазарна закрила на финансова система”, “Правилното управление на парите или методът Митев”.

Наскоро на пазара излезе неговата нова книга - “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, която предизвиква интерес не само сред специалистите.

- Г-н Митев, какво е значението на “Общественият закон за Ресурс М”?
- За първи път в света във Франция през 1716 г. е допусната катастрофална държавна управленческа грешка. Нейната същност е, че при замяната на златните с незлатни банкноти и монети е продължен старият (от времето на златните пари) начин на държавно управление, който при новите условия с незлатни пари е непригоден и подсигурява кризи. Тази непълноценност е съхранена и продължава до първите десет години на XXІ век. Знанията за “Общественият закон за Ресурс М” позволяват по-разширено разбиране на досегашната гибелна ръководна слабост при конкретни власти и успешно прилагане на полезна добавка “Модел Ресурси М”, което усъвършенства съответното държавно управление.

- Къде е мястото на закона в историята на човешкото развитие?
- “Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, но са открити през последните години на XX век. Употребата на “Общественият закон за Ресурс М” има практическо значение при условия на ползвани “Незлатни пари". За човечеството тази потребност е възникнала през 1716 г. До 2010 г. незнанието за “Законът” води до множество финансово-икономически кризи и последващи жестоки щети за хората по света. С употребата на знания за “Модел Ресурси М” се осигурява премахване на развила се Генерална причина за кризи.
Налични са достатъчни основания за определяне откритието на “Общественият закон за Ресурс М” за едно от най-значимите научни достижения в света.
 
- Защо някои специалисти трудно приемат откритието “Обществен закон за Ресурс М”?
- До 2010 г. - преди да започнат и по време на работа, всички специалисти по света са обучавани на начина на държавно управление от времето с ползвани златни пари. В обществото е създадена настройка, че тази наследеност (от времето със златни пари) е вечна даденост. За мнозина неточният учебен процес и досегашните непълни знания са причина за изненада от познания за “Модел Ресурси М”.
Практиката доказва, че най-често откритие в обществена наука преминава през три етапа: първият е, когато специалистите с права за компетентност са с мнение “Не може да бъде” и новото (без да се направи опит да се разбере) се отрича.
На втория - оценките се променят към “Представяните резултати може да са верни”. При третия - становището е “Това всички го знаят”.
През декември 2010 г. остава малко време до последния етап. При него много хора ще констатират, че “Ресурсите М” са нещо разбираемо, просто и ясно, до което те в своите мисли са се докосвали. Приложението на знанията за “Ресурсите М” ще докаже и благотворната им полезност във всички държави по света.
Обстоятелството, че от 1716 г. до 2010 г. - т. е. 294 г., хората са работили при условия на неразкрита катастрофална държавна управленческа грешка доказва, че “Ресурсът М” има и особена черта на сложно откритие и е нормално някои да го приемат трудно.

- Как очаквате да започне прилагане на “Модел Ресурси М”?
- Прилагането на “Модел Ресурси М” ще е многообразно. В отделните държави ще става по различен път. Например в България първи успех може да се постигне до няколко месеца след началото. За  Гърция - за желано излизане от жестоката криза е нужно усилено предимствено развитие на “Преките ресурси М”. При Европейския съюз, Румъния, Руската федерация, Китайската народна република и други е необходим (съобразен с конкретните условия) комплексен подход.
Истината е, че през 2010 г. продължава световното боледуването от детската болест на пазара “Безпределна субсидия”. Същата, при условия с достатъчно уголемени диспропорции, отваря “черна дупка в икономиката”, която унищожава обществени ценности. Държавите, за да отложат във времето финансово-икономическа криза, прилагат ползване на минимален основен лихвен процент, но това само забавя кризата за по-късно време. Представеното вековно заболяване може да се отстрани единствено чрез ”Модел Ресурси М”. Реална ваксина за имунизация срещу “Безпределната субсидия” са знанията за "Ресурси М".
Пренебрежението на „Ресурс М“ осигурява провал за съответно държавно ръководство. То е жертва на свое поведение.
За разбиране възможностите за спасение е полезно да се усъвършенства сегашната непълноценна структура на съответен държавен бюджет във вид, представен в композицонен план №61 в “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, и да се представят пред обществото (досега неизвестни) държавни субсидии за разпоредители на суми. Правителството е водещо за решение чрез кой държавен орган да се осъществи оперативно управление за прилагане на “Модел Ресурси М”.

- Изненада ли Ви световната криза?
- Финансово-икономическите кризи, в т. ч. и тази през 2008 г., не ме изненадаха. В “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, са описани “Генерална причина” и “Алгоритъм на криза” в резултат на наличие на “Безпределна субсидия”. Според възможностите си, предупреждавах съответни власти за очаквани трудности.
Истината е - незнанието и/или неползването на знания за "Ресурси М" създава “Безпределната субсидия”, която води съответната държава към жестока финансово-икономическа криза, в т. ч. в Република Гърция и Република Румъния. 


Източник в. "Новината" от 17.12.2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар