неделя, 9 януари 2011 г.

Правилни са ...

Правилни са констатациите "Капитализмът прогресира ...", но трябва да се знае, че това до 2011 г. е ставало в условия на представената управленческа грешка, при която (за достатъчно време) винаги се развива етап на криза със съответни болезнени щети за хората.
Посочете ми кой специалист в което и да е правителство по света до 2011 г. е представял виждане за различен вид на платформа на държавно управление, която да е съобразена със "златния" или "незлатния" вид на ползваните пари.
Именно несъобразяването с вида на "златни" или "незлатни" пари е грешка. Правилното е при "незлатни пари" да има подобрение на начина на управление от времето на "златни пари" - това подобрение аз означавам с "Модел Ресурси М".
Разкритата управленческа грешка е допусната за първи път през 1716 г. и въпреки, че е донесла многобройни кризи и щети продължава да се запазва. Без нейното отстраняване е немислим устойчив успех срещу криза. При съхраняване на наследената гибелна слабост - правителствата само се мъчат как да отложат щетите за по-късно време.
Потребно е да се разбере, че за премахване на тази държавна грешка е необходимо прилагане на знания за "Ресурс М".

Източник: Иван Митев, DarikFinance.bg:

Няма коментари:

Публикуване на коментар