понеделник, 12 октомври 2015 г.

Съобщение

Тук представянето временно е прекратено.
Актуалните публикации са в
блога: http://dalgovrak.blogspot.bg/

С уважение,
Иван Митев

четвъртък, 24 септември 2015 г.

Запазвана регресивна обстановка

Насрочени са поредните избори.
Все още политическите партии не зачитат, че при наличие на сегашна сгрешена парична система политическото ръководство не е водещо за спасение от стопанска криза, тъй като причината за това зло не е в негова компетентност.
Животът доказва (на пръв поглед парадоксална) зависимост: при условия на тази държавна грешка, колкото политическото управление по-добре работи за постигане на обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
Масова е практика, партиите реално са съгласни с прилаганата парична система и заявяват своята воля да работят за обществен икономически растеж. В действителност те обявяват, че тяхното управление ще създаде нов потенциал за актуална криза, което ще донесе нови болезнени щети.

Пример: При представените условия се разви кризата при "КТБ" АД.