петък, 7 януари 2011 г.

Проява от световна грешка


Текуща информация за Дълг на САЩ

 

Гайтнер: САЩ може да фалират до края на март

 

Финансовият министър на САЩ Тимъти Гайтнер предупреждава в писмо, изпратено до Конгреса в четвъртък, че ако дълговият лимит на американското правителство не бъде увеличен, Америка е изправена пред фалит, предаде WSJ.
“Ако не увеличим лимита, ще се изправим пред фалит на Съединените американски щати. Просрочването на плащанията по американския дълг би довело до значително увеличение на данъчната тежест за всички американци и бизнеса и би предизивикало загубата на милиони работни места в страната“, пише Гайтнер.
“Дори краткосрочно или ограничено просрочване на плащанията по дълга би имало катастрофални икономически последствия, които ще продължат десетилетия. Да не увеличим лимита (за дълга) би било проява на огромна безотговорност“, счита той.
Според Гайтнер в момента американският суверенен дълг е достигнал 13.95 трлиона долара или само с 335 милиарда долара под законодателния лимит от 14.29 трилиона долара.
Финансовият министър на САЩ смята, че тази граница ще бъде достигната до 31 март, ето защо иска от Конгреса да гласува увеличаване на лимита на суверенния дълг по-рано, за да се избегне фалитът на американската държава.
Според Гайтнер, въпреки че президентът Обама “вярва силно в необходимостта да се възстанови балансът по фискалната позиция“ на страната, то евентуален провал на увеличаването на държавния дълг ще има “катастрофални“ последици.
“Финансовото министерство ще бъде принудено да просрочи плащанията по облигациите на САЩ, предизвиквайки катастрофални вреди за икономиката, потенциално далеч по силни от ефектите на финансовата криза от 2008 г. и 2009 г.“, споделя Гайтнер.
“Тъй като доходността на държавните облигации се използва при изчисляването на лихвите във всички сектори, просрочването ще доведе до вдигане на всички лихвени нива“, казва той.
“Всяко просрочване на плащанията дължими по американския суверенен дълг е немислимо и трябва да бъде избегнато“, пише Гайтнер.
Междувременно Републиканците внесоха в Когреса петиция срещу увеличаване на продажбите на дълг от страна на правителството.
Но според анализатори това е просто началото на нов пазарлък за капиталови разходи, насочени към подкрепяните от Републиканците проекти.
Републиканските лидери в Конгреса обаче са критично настроени и заявяват, че биха подкрепили само силно ограничено емитиране на нов дълг, до 100 млрд. долара над сегашния законодателен лимит. Но при огромния дефицит във федералния бюджет на САЩ, тази сума изглежда смешно малка.
Източник: 7.01.2011 г. DarikFinance.bg


Коментар на Иван Митев:

Проблемът на американската държава е проява от световна държавна финансова грешка

През 1716 г. ─ в световното обществено развитие, във Франция при замяна на пари е направена грешка за недовършено преобразуване.
[Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно управление. Това държавно поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.] Грешката се прави при замяната на "Златни" с "Незлатни пари" и при продължаваща употреба на "Незлатни пари". Тъй като тази първа в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу". 
Почти три века хората не са установили тази непригодност. Поради удължено старо поведение от минало със "Златни пари", при промяната с "Незлатни пари", правителствата страдат от собствените си действия на съхранени унищожителни условия. С този дефект, властите са с намалени бюджетни постъпления, увеличени плащания и не могат да прекратят регресивни икономически прояви. Жестоките щети при кризи са причинени от незавършен градеж в най-висша управа.

Описаната слабост се допускаше преди, продължава и сега в американската държава. Има достатъчно факти за практика, която е несъвместима с устойчиво стопанство. Всеки е с потенциал да прецени разбуленото недоразумение. В 2011 г. хората са с актуална потребност от следващ етап на животворната промяна. Възможно е прилагане на полезната новост чрез знания за “Ресурси М” и това ще доведе до желан стопански прогрес. Държавното финансово усъвършенстване ще понижи ненужна субсидия за „Разпоредители на суми” и ще осигури за общественото управление полагащи се приходи и смалени разходи.

Специалистите от американското правителство са приели гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност.

Чрез ползване на специализирани умения, представената неправилност в държавно ръководство е разкрита. Същата може да се ликвидира и да се подсигури устойчивост. При опазване на досегашната катастрофална грешка (немощен,
от времето със "Златни пари", начин на държавно финансово управление) американците ще живеят с разширяващи се диспропорции, кризи и болезнени щети.

Необходимо е премахване на наследената от Джон Лоу световна държавна финансова грешка, запазването на която води всяка държава към неизбежна поредна стопанска катастрофа.  

***

 До 2011 г., при условия на ползване на „Незлатния долар” в САЩ има (пречеща и на управляващите) държавна финансова грешка в държавното финансово управление и същата води до криза.
Тази практика е с държавна финансова грешка, тъй като вместо досегашния (както по време със „Златния долар) начин на държавно финансово управление е възможно прилагане на съвместим с качества на „Незлатния долар” по-полезен усъвършенстван модел на държавно финансово управление, който осигурява:
1)      намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи на американското правителство;
2)      за държавните власти конкретни пазарни приходи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар