събота, 22 януари 2011 г.

За дългосрочна ...

ЗА ДЪЛГОСРОЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ


На 20.01.2011 г., при "Вота на доверие", представители на българското правителство изразиха желание за дългосрочна икономическа стабилност.
Полезно е да се знае, че досегашните „десни“ и „леви“ правителства допускаха обща (за първи път в света от 1716 г.) грешка – да не се съобразяват с качества на ползвани „незлатни пари“ и продължиха да прилагат наследен стар начин на държавно управление от времето на „златни пари“. Това е причината, т. е. при продължаване на грешката всяка „дясна“ или „лява“ управляваща партия в Р. България или в която и да е държава по света (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето на „златни пари“, при условия на „незлатни пари“ развива икономически и други диспропорции в стопанство и съответна икономическа и/или финансова криза.
Заварената (и от сегашно правителство) никому ненужно запазена от средновековието платформа на държавно управление принуждава държавата да плаща завишени разходи и да се лишава от полагащи се приходи. Практиката доказва, че при тези гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са бедите при поредната криза.
Защо да се удължава тази непълноценност и да се страда от минали грешки?
Има реални възможности за успех.
За спасение от бъдещи щети е необходимо наследената недоразвитост да се подобри чрез ползване на световна новост „Модел Ресурси М“, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Това усъвършенстване заменя сегашното гибелно за всяка държава поведение на пазарно самоотрицание и осигурява прилагане на пазарен подход за получаване на целеви средства за закрила на потребителни качества на пари и намаление на ежедневни държавни разходи.
Същността на „Моделът Ресурси М” съответства на критериите за осигуряване на дългосрочна икономическа стабилност и на съвременните условия на пазарна икономика.
Иван Митев

Няма коментари:

Публикуване на коментар