неделя, 30 януари 2011 г.

Facebook - дискусии


30.01.2011 г. по тема от проф. д-р Боян Дуранкев за Бан Ки Мун: "Световният икономически модел е екологично самоубийство", в. "Дневник"

Участие на Иван Митев:
Вижда се резултата от сегашния световен икономически модел. Дано скоро се разбере и генералната причина за криза - запазване на наследена (от 1716 г.) световна държавна управленческа грешка. Държавните власти все още не са разбрали необходимостта от разлика при свое поведение, която промяна е обусловена от подмяна на "златни" към ползване на "незлатни пари". Новото през 2011 г. е възможността за полезно усъвършенстване на държавно управление чрез "Модел Ресурси М". 

29.01.2011 г. по тема от Стефан Тафров: "Съвместна декларация на Камерън, Меркел и Саркози за Египет"

Участие на Иван Митев:
Събитията в Египет са поредно доказателство как управляващи са жертва на собствено поведение на продължение на световна катастрофална държавна управленческа грешка. Непълноценността е, че държавното управление на Египет не се съобразява с ползваните незлатни пари. Това води до създаване на икономически, социални и други диспропорции и развитие на криза.


28.01.2011 г. по тема от Добри Божилов.

Участие на Иван Митев:
При досегашни условия - бъдещият държавен провал не зависи от лидер на правителство.
Проблемът е, че в продължение на много години се запазва наследена катастрофална държавна управленска грешка, която води към стопанска катастрофа.
До 2011 г., опозицията в която и да е страна по света не отчита тази държавна управленска непълноценност и след като дойде на власт я продължава?
Без да премахне грешката - всяко държавно управление (в т. ч. и при 100 % парламентарна подръжка) ще достигне (за достатъчно време) до провал.
За желан обществен прогрес - най-важно е правителството да разбере наследения недостатък и да започне негово премахване.
27.01.2011 г., (за информационна агенция "Фокус") интервю на психологът Пламен Димитров на тема "Българинът е в хронична криза".

Участие на Иван Митев:
"Непълноценното управление е резултат от запазена наследена световна катастрофална управленческа грешка. Специалистите от правителството са приели представеното гибелно наследство и се мъчат от последици. Налично е противоречие и правителството (колкото и да се старае) няма възможност да завоюва трайно подобрение, защото не премахва вредна и водеща към стопански регрес непълноценност. Генералната причина за кризата е изяснена и до времето на нейното премахване не е възможно пълноценно държавно управление." 
21.01.2011 г., Институт за пазарна икономика, тема  "Ще ограничим харченето... От понеделник, няма шега!"
 
Участие на Иван Митев:
При преценка за „намесата на държавата за постигане на максимален икономически растеж” следва да се конкретизират съответни бюджетни приходи, дали са от „данъци” или от „пазарни такси”. Съответно да се преценя за % от БВП за едните и за другите.
Данъчното въздействие на държавата към икономически субекти е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки държавен данък доказва това. Само е въпрос на време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) няма да има данъци.
Държавите са започнали своя живот чрез прилагане на съвкупност от силови данъци, но (след достатъчно развитие на пазарната икономика) ще настъпи време ─ в същите тези страни да не се ползват данъци.
Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата в приходната част на държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват данъци.
Днес живеем в условия със система от данъци, но бъдещето е с тяхно намаляване до премахване.21.01.2011 г., към бележка от Динко Пейчев "Абе къде е ...левицата...":

Участие на Иван Митев:
..., трябва да знаем, че "десница" и "левица" допускат обща грешка - те не се съобразяват с качества на ползвани "незлатни пари" и продължават да прилагат наследен стар начин на държавно управление от времето на "златни пари". Това е причината, т. е. при продължаване на грешката всяка "дясна" или "лява" управляваща партия в която и да е държава по света (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Същата е логична, защото наследения начин на управление от времето на "златни пари", при продължение в условия на "незлатни пари" развива икономически и други диспропорции в стопанство и съответна криза. За спасение е необходимо подобрение на гибелното наследство чрез ползване на "Модел Ресурси М", който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.


 
17.01.2011 г., към бележка от Петър Караиванов "За хляба":

Участие на Иван Митев:
1)  В навечерието на предходна икономическа криза (1996/97 г.) , когато казах на един приятел, че хляба ще стане над 1000 стари лева - той не повярва и беше абсолютно сигурен, че такъв процес е невъзможен. Това вече е минало и сега предстои ново (следващо) покачване на цени. Това е неизбежно, защото живеем в условия на регресивни икономически процеси и пазарната стойност на парите намалява.

2) Хлябът е само външната видима страна на нещата. В Европа много икономисти вярват, че ако стане хиперинфлация, т. е. чаша кафе е с цена 3000 евро, то няма да имат сегашните проблеми. За съжаление не виждат зародиша на грешка, която води към поредна криза.

3) Размерът на основната лихва е катализатор за развитие на кризата. През последните години много държави намалиха тази лихва за да отложат времето за стихийно развитие на кризата. Те правят това, което сториха японците през последното десетилетие на ХХ век и продължиха в следващия. Ниските основни лихвени проценти не са полезно решение за предпазване от криза, защото водят до уголемени бъдещи щети.

4) ...Каквито и мнения да имаме с Вас, в резултат на държавна управленческа грешка икономическите диспропорции се развиват в скрита и явна форма и водят до пазарна обезценка на пари и увеличение на цени не само при хляба. По конкретно - в началото на 2011 г., катастрофалното поведение на държавното управление при условия на незлатни пари е при всички държави, в т. ч. в Япония. ...16.01.2011 г., тема от Нобеловият лауреат, професорът от Колумбийския университет Джоузеф Стиглиц "Вторачили сме се в грешни икономически модели", предложена от проф. Боян Дуранкев.

Участие на Иван Митев:
1) Световната грешка е от 1716 г., когато е започната една промяна (ползват се "незлатни" вместо "златни пари"), но платформата на съответното държавно управление не е съобразена с изменението. Ако не се отстрани тази грешка - каквото и да се прави (в достатъчно време) не може да се избегне криза.

2) ..., необходима е истина. При запазване на наследената от 1716 г. грешка в държавното управление - правителството на която и да е държава (за достатъчно време) не може да се спаси от катастрофа при икономическа и/или финансова криза.... Жалко е, че и сега мнозина (необяснимо защо) обясняват причинита за кризата заради сегашни субективни грешки. Необходимо е разбиране на истината. Грешка има и тя е наследена преди 295 години и до скоро бе незабелязана. Генералната причина за криза през 2011 г. е поведението на съответно държавно управление. Слабостта на правителствата идва поради запазения стар (от времето на златните пари) начин на управление. Алтернатива има и тя е подобрение на досегашната управленческа платформа.

3) Възможен е избор: подобрение на платформа на държавно управление (в интерес на полезно обществено развитие) или криза с непредсказуеми щети и последици.   5.01.2011 г., дискусия Как да се помогне на правителството?”, на страница „Да се прекрати катастрофалната грешка”.

Участие на Иван Митев :
1) Наличието на представената катастрофална грешка "Прилаган стар начин на управление от времето на златните пари и при условията на незлатни пари" осигурява (за достатъчно време) управленчески провал за всяко правителство, във всяка държава. Как най-успешно може да се помогне на българското правителство да разбере за ситуацията в която започна/продължава своята работа и да предпази обществото от развитие на кризисни процеси?

2) Правителството притежава капацитет да осъзнае (от 1716 г.) съществуване на световна катастрофална управленческа грешка при първата в света смяна на златнис незлатни пари” в началото на ХVІІІ век? Проблемът е, че досега никой от членовете на правителството и другите специалисти, които работят в неговите органи не знаеха за тази грешка. Необходимо е време за разбиране на наследена слабост.
Правителството има възможности да приложи „Модел Ресурси М” и да започне намаление на държавни разходи и получаване на полагащи се приходи за закрила на потребителни качества на пари. Управленческият модел е новост за световната практика и по своята същност е пазарен подход, който успешно се прилага в живота. Само при употреба на знания за Ресурси М правителството може успешно да изпълни своите незаменими задачи за управление на обществени процеси. При запазване на сегашния, доказал своята непригодност начин на държавно управление ще продължи уголемяване на диспропорции и очакванията за успех са напразни.
http://www.facebook.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар