неделя, 9 януари 2011 г.

Най-важно

Най-важно е българското правителство да разбере при какви условия са започнали и продължават да управляват, т. е. при запазена многогодишна световна управленческа грешка.
Да, това е наследената слабост: управлява се по начин, който е от времето на златните пари, но при условия на сегашните незлатни пари - този начин е непригоден и винаги (за достатъчно време) води към управленческа катастрофа правителството на всяка държава. (Примери: Република Гърция, Република Румъния, Кралство Испания, Руска федерация, Великобритания и при другите държави.)
От 1716 г. в света неоснователно се е прилагала догма, че вида на парите (златни или незлатни) няма влияние на начина на държавно управление.
За да се увери в наличието на тази катастрофална грешка - правителството може да състави експертна група, която да извърши съответна преценка и ще потвърдят правотата на това, което тук е записано.
Съвместно с експертната група могат да се поканят и представители на МВФ, Световната банка и Европейския съюз (ЕС), които да се запознаят с експертизата и да представят съпътстващо мнение.
Вие ще се уверите, че специалистите от ЕС ще разберат, че само чрез малко подобрение с „Модел Ресурси М” на сегашната платформа на държавно управление успешно ще се спасят от развитие на кризата.
Ще представя пример: При моя среща с ръководител на мисията на МВФ в София - от тяхна страна бе изразено становище, че са съгласни с основанията на мои доводи и са готови за мнения при изявено желание от страна на правителството.
Сега не става дума за тайни анализи, а за открит диспут за намиране на правилен път за развитие на човешката цивилизация.
С успех ще е бъдеще само при разбиране на представената гибелна грешка и прилагане на знания за "Модел Ресурси М", които са обнародвани чрез "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ", представена на 06.12.2010 г. в Национален пресклуб БТА - София.
Иван Митев

Източник - сайт на Томислав Дончев - форуми - дискусия "Защо живеем в условия на катастрофална управленческа грешка?"

Няма коментари:

Публикуване на коментар