събота, 3 декември 2011 г.

Българин намери лек срещу световната финансова кризаИА "БЛИЦ", 24 октомври 2011 г.

Едно интервю на Керка ХУБЕНОВА:


Иван Митев е магистър по икономика. От 1999 г. е член на Съюза на учените в България. Работил като преподавател в колеж „Телематика”. Автор е на четири книги, свързани с икономиката.

Последната му - „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” - шашва с нестандартено нов икономически подход, казват негови колеги.

Митев твърди, че е открил „Обществен закон за Ресурс М” и предлага незабавно прилагане на новите знания.

Научете от самия автор „какво животно” е този „Ресурс М” и каква е панацеята за спасение от световната икономическа криза с бърз, безболезнен и гарантиран изход от нея.

- Г-н Митев, първо преведете на достъпен език понятието Обществен закон „Ресурс М”. Защо „М”?

- Първо „ресурс”, защото е свързан с ресурсно осигуряване, а „М” идва от „money” - пари. Или, казано простичко: „Обществен закон за ресурс от пари”. Но с едно пояснение – реалното ползване на тези знания се отнася за парите, които нямат златно покритие, не са злато.

- Доизяснете, защо не са злато?

- В началото на човешката история, при развитието на пазарната икономика, човекът използва за пари златото. Но идва момент, при който по инициатива на шотландеца Джон Лоу, който не е икономист, се внедряват незлатните пари. Това става за първи път във Франция през 1716 г. Човекът заменя златните с незлатни пари. А златни пари са всички пари, обезпечени със злато и сходни на златото ценности. Причина за замяната е, че незлатните пари са с по-добри качества спрямо златните. Реално, парите в света са два вида: или са златни, или са незлатни. Така преди време започнах да се занимавам с изследването именно на тези златни и незлатни пари. Оказа се, че такова изследване в света досега не е правено.

- Какви са парите на България в момента – златни, или незлатни?

- В момента са незлатни. Но не само у нас. Навсякъде в света в момента се използват незлатни пари и това е известно.

- Тогава, какво е новото при вашите изследвания?

- Това, че ползването на незлатни пари става при условие на държавна финансова грешка. Аз открих тази грешка.

- Искате да кажете, че такава държавна финансова грешка се допуска в момента от всички страни по света?

- Да, точно така. Същността е, че при замяната на парите от златни към незлатни, не е извършено необходимото усъвършенстване на съответното държавно финансово управление. Т. е. държавното финансово управление е останало на нивото на златните пари. Това е причина за световната криза. А тази грешка е една и съща по своето съдържание, независимо от мащабите на страната, в която се прилага. Там действат съответни зависимости.

- Какви?

- Например в Р. България. В момента ситуацията е следната: Колкото по-добре работи правителството на Бойко Борисов, толкова по-лоши резултати ще получава. В момента и да искат, не могат да постигнат добри резултати.

- Защо, каква е логиката?

- Точно в тази грешка, която открих – работи се при условия на държавна финансова грешка.

- Обяснете простичко тази грешка!

- Ами да речем, че човек си е купил кола, която кара с бензин, но в един момент решава да я кара на газ, защото газта, примерно, била по-изгодна. Само че не слага допълнително устройство за газ на колата, а налива газта в резервоара за бензин и иска колата му да върви. Ще върви ли тази кола - не! Това е „грешката”- липсата на това устройство за газ - образно казано. И тази грешка касае кризата в Гърция, касае зараждащата се такава в Италия, в Испания, застрашаваща целия Европейски съюз и, както видяхме в последните дни - тотално плъзваща вече из целия свят с искането на нов финансов ред. Но това трябва да стане по един абсолютно друг, нов начин. Защото тази криза е резултат на човешки незнания. Просто никой в света досега не разполагаще с тези знания.

- И какво е знанието? Имате предвид вашето откритие за тази така наречена „финансова грешка”?

- Точно така. При наличие на незлатни пари трябва да има усъвършенствано държавно финансово управление, най-общо казано. Това означава да се подобри функционалната структура на държавата, съобразена именно с качествата на незлатните пари, да се осъществи механизъм за защита от криза.

- Какъв?

- Аз съм го разработил - „Модел Ресурси М”. Всичко съм го публикувал и е общодостъпно. Там е ключът за спасение от кризата. Твърдя, че без тези знания не е възможно спасението.

- Доколкото разбирам, тези знания трябва да се приложат тотално по света?

- Би било най-добре, но може и в една отделна държава. Така ще стане защитата от криза.

- Значи, България дори и като членка на Европейския съюз с разплащателна парична единица лев, вързан с еврото, може да приложи това ваше икономическо откритие и да се защити от кризата?

- Абсолютно. Тези мои разработки съм ги изпратил официално до Министерството на финансите, но досега отговор нямам. Поисках и лична среща със Симеон Дянков, но отговорът от кабинета му бе, че е зает. Но това, което зависеше от мен, го направих – предоставих всичко на Министерството на финансите.

Те са в правото си да преценят. Но проблемът е, че със всеки ден забавяне - неприлагане на новите знания, на практика кризата се разраства.

- Как виждате бъдещето на България - ще ни притисне ли нова финансова криза?

- Има две възможности. Ако държавното финансово управление се усъвършенства с модела „Ресурси М”, тогава се премахва и причината за кризата и се излиза успешно от нея. Ако се запази сегашния тип, това означава, че в бъдеще кризата ще се разраства. Така винаги се стига до хиперинфлация, което на практика е извратен начин за възстановяване на икономическото равновесие. Това, което в България изживяхме през 1996/7 година, беше именно този извратен начин за възстановяване на това равновесие. През май 1996 г. имах лична среща с тогавашния министър-председател Жан Виденов. В разговора ни му казах какво предстои в България в най-скоро време, включително и хиперинфлация. Лично му го казах и всичко, което му представих писмено като анализ, се сбъдна само след няколко месеца.

Тогава държавното финансово управление на България не беше адекватно към ползвания български лев. И по тази причина се стигна до извратен пазарен механизъм и така се възстановиха нарушени икономически равновесия чрез хиперинфлацията, след която държавата дължеше вече обезценени пари.

Прогнозирах и кризата, която в момента е в САЩ. Изпратих им и една от книгата си „Пазарна закрила на финансова система”. Имам благодарствени писма от посолството на САЩ у нас за това, че съм ги предупредил. Документи за предупреждения са публикувани в последната ми книга.

- Кризата в Гърция ескалира, Италия се надига, Испания негодува също … Може ли безболезнено да се приложи вашият „Модел Ресурси М” в тези държави?

- Може, но във всяка една държава той се прилага по различен начин, защото приложението му трябва да е съобразено с конкретните условия на държавата. Важното е да се започне, защото времето до ескалиране на криза е малко. Основното, което трябва да се направи, е да се приложат стъпки, при които да стане плавно преминаване от сегашния неразвит финансов модел към развит. Винаги ще има една първа държава в света, която за първи път ще приложи този модел. Тя ще получи предимства спрямо другите държави.

- Това ли е начинът за изход от кризата - някой да се съобрази с откритието ви и да го приложи?

- Вижте, съвсем не е въпросът, че аз съм го открил. Ако и друг икономист в света тръгне да прави тези изследвания, и той ще постигне същите резултати. Винаги някой, обаче, трябва да бъде пръв. По една случайност аз съм имал възможност да направя тези изследвания и да постигна тези резултати. Ние вече разполагаме с тях и въпрос на време е някой да ги ползва. Проблемът на икономистите преди това е че те не са правили тези изследвания. И много хора са шокирани как 295 години човечеството да не открие тази грешка и сега един неизвестен за тях икономист от Стара Загора да каже: Ето това е грешката! Ще дойде време и човечеството ще се смее на тази грешка, която е била допусната, защото е толкова елементарна: Променяш условията, а не променяш средата за приложение на тези условия. Говорил съм с колеги. При една от срещите ми в БАН с проф. д-р Иван Ангелов, който е един от водещите икономисти, като разясних за какво иде реч и видя откритието ми, той само се плесна по челото и каза: „ Как толкова просто нещо и досега никой да не го открие?”.

Така че основният въпрос е: Необходимо ли е усъвършенстване на държавното финансово управление?

Да, наложително е. И то трябва да стане с "Модела Ресурси М”!

***

Забележка от Иван Митев: За подпомагане читатели на блога, в текста са направени незначителни стилистични корекции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар