петък, 14 октомври 2011 г.

За данъчни промени


През месец ноември 2011 г. предстоят промени в български данъчни закони.

Дори лично министърът на финансите г-н Симеон Дянков да определя „справедливи данъци” за всеки българин не може да предотврати допълнително развитие на стопанска криза в Р. България, защото същата не е от „неточни данъци”, а поради наличие на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешка на Джон Лоу” в Р. България (запазен - от време със „Златни пари” - начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е НЕСЪВМЕСТИМ с качества на български Лев) българските държавни власти не могат успешно да преодолеят развитие на стопанска криза в Р. България.

Държавни ръководители и експерти са с мълчаливо поведение, че старият от време със „Златни пари” начин на съответно ДФУ е НЕРАЗВИТ за стопанство с „Незлатни пари”.

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че при условия на „Незлатни пари” - запазването в Р. България на стария (от времето със „Златни пари”) начин на ДФУ е обстоятелство, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза, защото същият е НЕГОДЕН за ползване при нови условия на стопанство с „Незлатни пари”.

Прилаганите правила на „Валутен борд” не премахват лошото влияние на продължаваща „Грешка на Джон Лоу” в българско ДФУ.


Възможното успешно спасение на Р. България от стопанска криза е чрез прекратяване на българската проява на „Грешката на Джон Лоу”.


Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са „Златни” и/или „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Грешка на Джон Лоу”: По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на несъвместим с тези пари, наследен от време с ползване на „Златни пари” начин на държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар