неделя, 9 октомври 2011 г.

Държавна управленска слабост през 2011 г.


Наличен е ясен въпрос:

Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно държавно финансово управление (ДФУ)

(1) „съответства”

или

(2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

на качества на ползвани „Незлатни пари”?

Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

Къде е истината?

Според резултати от мои изследвания вярна е „Теза № 2”.

Ако някой не е съгласен с вярност на „Теза №2”, то неговото мнение е за „№1”.

Моля същият да посочи откъде знае това?

Това е изключително важно, защото не е известен источник с обосноваване на тази теза.

Не са познати данни, че някой в света е проучвал този въпрос преди публикация за вярност на „Теза №2” в произведение „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”.

Знанията за истина на „Теза №2” са изненадващи за някои специалисти.

Нима тези, които демонстрират подигравателно и/или враждебно поведение, че е разкрита държавна финансова „ГРЕШКА НА ДЖОН ЛОУ” са със знания за съответно ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

В кой университет по света се изучава за ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

Ако това затруднява - Кое е това ДФУ, което през 2011 г. се съобразява с "Незлатни пари"?

Именно запазване на старо, от време със „Златни пари” ДФУ, което е НЕГОДНО при стопанство с нови „Незлатни пари” е същността на разкрита „Грешка на Джон Лоу”.

Кризата през 2011 г. е с качество на „детска болест на пазарна икономика”.

Същата се дължи на досегашна липса на научни знания за полезна функционална структура на ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

При условия на „Грешка на Джон Лоу” – Правителствата на съответни страни, техни Централни банки (в т. ч. Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка, Bank of England) и другите участници в стопански живот (в т. ч. и търговските банки) са обречени жертви на стопанска криза.

Ако сте изненадани, моля питайте в Министерство на финансите (на съответна държава) дали се съобразяват с качества на сегашни „Незлатни пари”.

Уверен съм - от техния отговор ще се уверите, че написаното е вярно.

Допусканата 295 години по света „Грешка на Джон Лоу” е при условия на мълчаливо поведение  за неопределена годност на съответно ДФУ спрямо стопанство със „Златни” или „Незлатни пари”.

Животът ще докаже истина при теоретичен спор за „Теза №2” или „№1”.

Само време е необходимо, за първи път в света, в съответна страна  ще се усъвършенства нейно ДФУ и същото ще стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Стартът на „Моделът Ресурси М” е началото на края на катастрофална световна практика - запазен стар (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ при променени стопански условия с „Незлатни пари”.

Създаването на стопанския аозис (годно ДФУ за стопанство с „Незлатни пари”) е велико дело.

Полезният опит за подобрение на съответно ДФУ и негова годност за стопански условия с „Незлатни пари” бързо ще се разпространи по света.

През 2011 г. съответно ДФУ е неразвито за ползване при стопанство с „Незлатни пари”?

„Неразвитост” е качество на неразвит.

„Неразвит” е този, който не се е развил.

Днес съответно ДФУ е на неразвито ниво спрямо условията при които се прилага, защото е с качества да съответства за стопанство с (в минало) ползвани „Златни пари”, но е НЕГОДНО за полезно приложение при стопанство с „Незлатни пари”.

Именно НЕГОДНОСТТА на съответно ДФУ за условия с „Незлатни пари” е особено важна причина за ежедневно уголемяване на диспропорции и (при достатъчно време) за стопанска криза.

Предпоставката за неразвитост на старо (от време със „Златни пари”) ДФУ за стопанство с „Незлатни пари” са различните качества на „Незлатните” спрямо „Златни пари”.

Хипотетичен пример: ДФУ през 2011 г. е неразвито за стопанство с „Незлатни пари”, подобно на петокласник за обучение в университет.

Съответно ДФУ, за да съответства на качества на „Незлатни пари” (т. е. да бъде ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”) е потребно да бъде с  функционално подобрение, което да го развие за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари”.

Усъвършенстването на съответно ДФУ, което го развива за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” става чрез „Модел Ресурси М”.

Употребата на „Модел Ресурси М” е средство за прекратяване на „Грешка на Джон Лоу”.

До 24 часа време след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” в която и да е държава (в т. ч. Гърция или в САЩ) - то кризата в тази страна ще се премахне.

Слабост през 2011 г. е, че истината за НЕРАЗВИТОСТ на стария (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” се знае от малко специалисти.


Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Грешка на Джон Лоу”: По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на несъвместим с тези пари, наследен от време с ползване на „Златни пари” начин на ДФУ.

3. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на ДФУ, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


Иван Митев  - икономист

2 коментара:

 1. Г-н Митев, имам чувството, че не си пиете редовно лекарствата.Ако всичко, което сте написали е вярно, то ви се полагат десетина Нобелови награди. Тъй като всичките ви идеи са публикувани и няма как да бъдат присвоени е добре някъде смислено да опишете този ваш "обществен закон за Ресурс М". Ако го има, разбира се?Иначе "неразвит е този, който не се е развил" е ваше блестящо умозаключение, което, уверявам ви сигурно ще остане в историята.Ако нямате познат психиатър ще ви помогна!

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте Анонимен,

  Ако считате, че само (според Вас) „болен човек” е с възможности за първи път в света да изследва специфичен аспект от процеса на замяна на „Златни” с „Незлатни” пари, то това не е възможно да е вярно.

  Изследванията са ми на база специфични научни знания и достатъчно богат жизнен опит, които ми дадоха възможност да открия непознати за Вас научни истини.

  Представеното от мен са оригинални световни новости, защото са резултат на първи в света изследвания за намиране на правилен отговор на въпрос:

  Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно държавно финансово управление (ДФУ)

  (1) „съответства”

  Или

  (2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

  на качества на ползвани „Незлатни пари”?

  Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

  Къде е истината?

  На база мои специфични икономически знания и практически опит постигнах резултати - вярна е „Теза № 2”. Именно разкритата НЕГОДНОСТ на съответен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ за приложение при стопанство с „Незлатни пари” е особено важната причина за световна стопанска криза през 2011 г.

  Да, за Ваша изненада написаното от мен за особено важната причина за стопанска криза през XXI-и век е вярно и ако това не беше така – то досега разкритото от мен вече щеше да бъде опровергано.

  Също така са верни и откритията на „Ресурс М” и „Обществения закон за Ресурс М”, които са публикувани и са с възможност за успешно приложение.

  На въпрос към мен „Какво се разбира под неразвит?”, използвах знания, които съм придобил от „Български тълковен речник” и представих отговор. Ако сте недоволен – то обърнете се към авторите на речника и/или моля да ми представите Ваше тълкуване на „неразвит”.

  С поздрави,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване