сряда, 7 декември 2011 г.

Една година знания за "Обществен закон за Ресурс М"


През 2010 г. денят 6 декември прие качество на рожден ден на “Обществения закон за Ресурс М”.

Събитието е официалното представяне на труда ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ, т. е. “Общественият закон за Ресурс М” е с официална дата на откритие ─ 06.12.2010 г.

“Ресурсът М” е неделим от “Обществения закон за Ресурс М”.

Знанията за него са преди тези за “Законът ...”.

За първи път “Ресурс М” се представя в публикацията “ЦЕНАТА НА ПАРИТЕ” в брой 14 на вестник “БАНКЕРЪ” на 12 юли 1993 г.

Забележка: Първоначално „Ресурсът М” е означаван с „Паричен ресурс”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар