сряда, 7 март 2012 г.

Възможно е успешно преодоляване на стопанска криза


Според информационна агенция БЛИЦ, еврокомисарят по икономическите въпроси Оли Рен е заявил, че Еврозоната се намира в състояние на „мека рецесия”.

Истината е, че участниците в стопански живот (включително Правителства, Президенти, професионални политици, банкери, работещи и резработни, инвеститори, в т. ч. депозанти на пари) сме потребители на парите, които държавата е приела да се ползват.

В резултат на ГРЕШНО държавно финансово поведение – хората са обречени жертви на световен държавен финансов недъг.

Същността на държавната управленска непълноценност е, че при ползване на „Незлатни пари” се запазва стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” и поради тази причина се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза, коя създава вреди за хората.

Само време е необходимо и публично ще се знае, че приетите през първите месеци на 2012 г. мерки за спасение на Гърция със сигурност са обречени на провал, защото се запазва особено важна причина за сегашни управленски трудности.

Стопанската криза в Гърция се развива тъй като (с мълчалива подкрепа от  европейски и световни експерти) гръцкото правителство прилага утопична управленска идея, която се материализира в конкретна държавна финансова грешка и сегашното нейно държавно финансово управление е НЕПРИГОДНО за евро.

Гръцкият финансов недъг съществува, защото не е налично съобразяване с качества на ползвано евро и това поведение подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза с болезнени щети за участници в стопански живот.

Под влияние на доскоро неизвестната утопична финансова политика гръцкото правителство е с ненужно намалени парични приходи и със сравнително завишени парични задължения, които сега болезнено се компенсират с повишение на държавни данъци и орязване на полезни държавни разходи.

Възможно е успешно поправяне на разкритата световна държавна финансова грешка.

До 24 часа след като сегашното правителство на Гърция неутрализира наследено утопично управленско поведение като подобри своето държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с евро – настоящата нейна стопанска криза ще е премахната.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето утопично държавно финансово управление и същото е ГОДНО за евро – сега гръцката държава щеше да е без финансови трудности и да е със завишени възможности да изплаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за милиарди евро.

Забележка: Особено важната причина за стопанска криза през XXI-ви век при други държави е идентична с тази в Гърция.

За да е възможно пълноценно обществено развитие е необходимо разобличаване и въздействие за ликвидиране на сегашната държавна финансова грешка, която пречи на участниците в стопански живот.

При анализи се установява - не е възможно да има обществен интерес за продължаване на сегашната държавна финансова грешка.

Същата все още е налична, поради запазена от 1716 г. първоначална грешна практика на държавно финансово управление при стопанство с „Незлатни пари”.

Пример за ощетеност при ползване на стар, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” са сегашните щети за над 100 милиарда евро за притежатели на гръцки държавни облигации.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар