четвъртък, 29 март 2012 г.

Кардинална политическа грешка

През второто десетилетие на XXI-и век политиците продължават своя многогодишна слабост да работят без приети пълноценни правила за държавно финансово управление (ДФУ) при стопанство с „Незлатни пари”.

Последицата от това тяхно поведение е, че съответните държавни власти са обречени на сигурен провал.

Посоченият финансов недъг се допуска за първи път в света през 1716 г.
Същият е означен с име на негов инициатор като „Грешка на Джон Лоу”*.

Животът доказва, че при тези условия управляващите политици, колкото повече работят – толкова по-голям ще е техния провал.

Зависимостта е:

1/ При наличие на „Грешка на Джон Лоу” се развиват стопански диспропорции.

2/ При запазване на тази финансова неразвитост, колкото повече държавните власти подпомагат стопанския живот и се създава по-голям брутен вътрешен продукт – толкова повече се развиват „Диспропорции от грешка на Джон Лоу”.

3/ Именно тези диспропорции, които се създават от влияние на „Грешка на Джон Лоу” предизвикват управленски трудности и (при достатъчно време) стопанска криза.

Пример: Съответен държавен дълг е диспропорция, която е създадена от продължена „Грешка на Джон Лоу”.

Много години политиците работят при условия с „Незлатни пари”, но досега не са проявили зрялост да приемат жизнено необходими правила за съответно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с тези пари.

Те правят тази своя кардинална грешка под влияние на слабости на кейнсианци и други икономически школи, които пренебрегват качества на „Незлатни пари”.

За да се осъзнае налично държавно финансово недоразумение, заради което се развива съвременна световна стопанска криза е потребно да се разбира разделение между „Златни” и „Незлатни пари”.

Полезно е да се отчита разграничение:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

В съответно стопанство се ползват „Златни” и/или „Незлатни пари”.

Животът доказа, че при развитие на човешката цивилизация – първо се ползват „Златни”  и след това „Незлатни пари”.

„Златните” са заменени, защото „Незлатните пари” са по-полезни за пълноценно обществено развитие.
Поради това предимство – сега масово се прилагат „Незлатни пари” и тяхната употреба ще продължи.

Значима световна стопанска грешка е, че при осъществена замяна при парите е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.

Днес има правила за съответно ДФУ, но те не са съобразени с промяната при парите и са НЕПРИГОДНИ за стопанство с „Незлатни пари”.

(Ако някой не е съгласен, моля да посочи поне една страна, при която има такива норми или поне един университет по света, където се преподават знания за ДФУ при условия на „Незлатни пари”.)


На съответно правителство трябва да се помогне.

При ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при (спрямо времето със „Златни пари”) подобрено нейно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

До 24 часа след като съответни държавни власти неутрализират наследено от предходни години непълноценно управленско поведение като усъвършенствуват своето ДФУ и същото стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”настоящата силна опасност от криза в тази страна ще е ликвидирана.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето ДФУ и същото е ГОДНО за евро – сега тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 милиарда евро.

Пълноценното бъдеще на човешката цивилизация е възможно само при спазване на приети правила за съответно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

*Ползвано означение:

Грешка на Джон Лоу: За първи път в света през 1716 г., по инициатива на Джон Лоу извършена държавна финансова грешка – приложение на наследен начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.
Тази държавна финансова непълноценност ежедневно развива диспропорции и (при достатъчно време) стопанска криза.

Иван Митев – икономист

4 коментара:

 1. :-) Всъщност сегашната криза няма никакви грешки, Иване... Просто е родена от ПРЕКАЛЕНА алчност и нищо друго!... Когато този материализъм и егоизъм бъде овладян до някакви нормални граници кризата ще се изпари...

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте Анонимен,

  Досега по света няма приети правила за съответно държавно финансово управление (ДФУ), което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

  Именно поради липсата на тези правила се развива световна стопанска криза.

  Моля преди нова Ваша преценка се замислете за правилен отговор на въпроса:

  Наследеното от време със „Златни пари” съответно ДФУ е

  (1) „годно” или (2) „НЕПРИГОДНО”

  за качества на ползвани „Незлатни пари”.

  Възможният верен отговор е „Теза №1” или „Теза №2”.

  При (за първи път в света) мое изследване на този изключително важен световен стопански проблем се установи, че е вярна „Теза №2”.

  Теза №2 е налична и тя е израз на „Грешката на Джон Лоу”.

  За да бъде съответно ДФУ ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари” е необходимо да е извършено усъвършенствуване на това ДФУ.

  Именно НЕПРИГОДНОСТТА на сегашното държавно финансово управление за стопанство с „Незлатни пари” е причината за стопанска криза.

  Вашата теза за проявена „алчност” е субективна и не отразява действителната причина за световна стопанска криза.

  „Алчността” дори да съществува, тя не е причина за световна стопанска криза.

  Доказателство: И при условия на представена от Вас „алчност” - до 24 часа след като съответни държавни власти неутрализират наследено от предходни години непълноценно управленско поведение като усъвършенствуват своето ДФУ и същото стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари” – настоящата силна опасност от криза в тази страна ще е ликвидирана.

  С поздрави,
  Иван Митев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. г-н Митев, не намирам никъде в блога да сте описали какви са конкретните промени, които биха преобразували ДФУ в такова, което е ГОДНО за стопанство с "Незлатни пари".

   Всякакви тези, изследвания и доказателства са излишни когато липсва това описание.

   Изтриване
  2. Здравейте Анонимен,

   Знанията за усъвършенствуване на държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с "Незлатни пари" са налични, публикувани („ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”) и възможни за полезно ползване.

   Полезното финансово развитие е означено с "Модел Ресурси М".

   „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на функционална структура на съответно държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.
   Същият е приложение на знания за „Ресурс М”.

   С поздрави,
   Иван Митев

   Изтриване