понеделник, 26 март 2012 г.

Загуби за притежатели на гръцки държавен дълг

Хедж фондовете, заедно с други участници в стопански живот понасят болезнени щети от съвременна стопанска криза.

Много техни специалисти не осъзнават същността на сегашната държавна финансова грешка, поради която се развива съвременната световна стопанска криза, защото не отчитат разделение при парите – съответно на „Златни” и „Незлатни пари”.

Прието е следното:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

В съответно стопанство се ползват „Златни пари” и/или „Незлатни пари”.

Животът доказа, че при развитие на човешката цивилизация – първо се ползват „Златни пари”  и след това „Незлатните пари”.

„Златните пари” са заменени, защото „Незлатните пари” са ПО-ПОЛЕЗНИ за пълноценно обществено развитие.
Именно поради тази предпоставка днес масово се ползват „Незлатни пари” и това тяхно приложение ще продължи.

Сегашният изключително важен световен стопански проблем е, че при съответната замяна при парите е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавна финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.

Именно поради влияние от тази държавна финансова грешка - Хедж фондове (като част от притежатели на гръцки държавен дълг) допуснаха загуби за милиарди евро.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавно финансово управление и същото е ГОДНО за евро – сега гръцката държава щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 милиарда евро.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар