петък, 9 септември 2011 г.

Рекордна безработица в Ирландия


В Ирландия стопанската ситуация (подобно и при много други европейски държави) не е добра и е налична рекордна безработица.

Според публикации - към 30 август 2011 г. 449 600 ирландци са подали молби за помощи при безработица, като това е най-високото равнище, откакто службата започва да води статистика за показателя през 1967 година.
Броят е нараснал с 1600 души през август спрямо равнището от 448 000 души за предишния месец.

Данните са по-лоши от пазарните очаквания.
Средната прогноза на шестимата анализатори, анкетирани от Ройтерс, бе за 448 500 молби през август и спад до 440 000 до края на годината.
Стандартизираното равнище на безработица в Ирландия е 14,4 процента за август - повишение спрямо 14,3 процента за предишния месец.

Особено важна причина за стопанска криза през 2011 г. в Ирландия (и при останалите страни) е наличие на конкретна държавна финансова грешка.

Изследвания доказват, че е възможно успешно стимулиране на стопанство само след премахване на сегашна държавна финансова грешка, поради която се подсигурява развитие на криза.

При запазване на разкритата държавна непълноценност в Ирландия (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) ирландските държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.

При достатъчно време в „Капана на парите”, ирландските държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши управленски резултати получават.

При ползване на „Незлатни пари” в Ирланзия, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар