четвъртък, 15 септември 2011 г.

За бюджетната дисциплина

Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение за затягане на правилата за бюджетна дисциплина, твърди източник, цитиран от агенция "Франс прес".

Истината е, че дори с предоставена пълна власт Ръководителят на Европейският съюз еднолично да определя показатели на бюджет за съответна страна не може през 2011 г. да предотврати допълнително развитие на стопанска криза, защото същата не е от „неточни бюджети”, а поради наличие на конкретна държавна финансова грешка, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу” (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) политиците, дори при неин зародиш не могат да преодолеят стопанска криза и каквото и да правят същата се уголемява и (при запазване на държавната финансова грешка) ще достигне до хиперинфлация.

Експерти (заедно с ръководство на Европейски съюз) допускат неправилност с мълчаливо съгласие, че промяната на парите на „Незлатни” (вместо „Златни) не изисква (в съответствие с качества на „Незлатни пари”) усъвършенстване на функционална структура на съответно държавно финансово управление от време със „Златни пари”?

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че запазването при условия на „Незлатни пари” на стара (от времето на „Златни пари”) функционална структура на съответно държавно финансово управление е обстоятелството, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза, защото тази стара функционална структура на съответното държавно финансово управление от време със „Златни пари” е НЕГОДНА ЗА ПОЛЗВАНЕ при нови условия с „Незлатни пари”.

Възможното успешно спасение от стопанска криза през 2011 г. е прекратяване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” в съответна страна, след което ще е налична употреба на „Незлатни пари” при условия на усъвършенствано и адекватно на тях държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар