неделя, 18 септември 2011 г.

За новите данъци в САЩ


Според съобщение на в. Дневник държавното ръководство на САЩ е с желание за ново завишение на данъци за американски граждани.

Дори лично президентът на САЩ г-н Барак Обама да определя „справедливи данъци” за всеки американски гражданин не може през 2011 г. да предотврати допълнително развитие на стопанска криза в САЩ, защото същата не е от „нереални данъци”, а поради наличие на конкретна американска държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу” в САЩ (ползване на „Незлатни долари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление (ДФУ) от време със „Златни долари”) американските държавни власти не могат да преодолеят стопанска криза в САЩ и каквото и да правят същата се уголемява и (при запазване на този държавен управленски недъг) ще подсигури развитие на хиперинфлация.

Експерти (заедно с държавно ръководство на САЩ) допускат неправилност със свое мълчание, че промяната на парите на „Незлатни” (вместо „Златни долари”) изисква (в съответствие с качества на „Незлатни долари”) усъвършенстване на функционална структура на американско ДФУ от време със „Златни долари”.

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че при условия на „Незлатни долари” - запазването в САЩ на стара (от времето със „Златни долари”) функционална структура на американско ДФУ е обстоятелство, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза в САЩ, защото старата функционална структура на ДФУ от време със „Златни долари” е НЕГОДНА ЗА ПОЛЗВАНЕ при нови условия на стопанство с „Незлатни долари”.

Възможното успешно спасение на САЩ от стопанска криза през 2011 г. е прекратяване на „Грешката на Джон Лоу” в тази страна, след което ще е налична употреба на „Незлатни долари” при условия на усъвършенствано и адекватно на тях американско ДФУ.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар