понеделник, 12 септември 2011 г.

За „Грешката на Джон Лоу”


Държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” е конкретна: При стопанство с „Незлатни пари” - употреба на несъвместим с качества на „Незлатни пари” начин на държавно финансово управление, който е наследен от време с ползване на „Златни пари”.

Същата е държавна, защото се прави от държавната власт и е финансова, защото е в областта на финансово управление.

Всеки има възможност (пасивно или активно, по един или  друг начин) да осъзнава и/или да защитава една от две конкретни  позиции:

1. Ползваният по време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление е годен както за стопанство със „Златни пари”, така и за такова с (употребявани в по-късен исторически период различни от тях) „Незлатни пари”.

2.  Ползваният по време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление НЕ Е С УНИВЕРСАЛНИ КАЧЕСТВА и е годен за стопанство със „Златни пари”, НО Е НЕПРИГОДЕН при такова с употреба на „Незлатни пари”, което е причина за развитие на стопански диспропорции и (за достатъчно време) на стопанска криза, достигаща до хиперинфлация.

Наличността на „Грешката на Джон Лоу” е поради досегашна неразвитост на знания за структура на съответно държавно финансово управление, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Икономиката е наука и знанията за нея разкриват обективния закон, че при ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар