сряда, 14 септември 2011 г.

Истината за кризата в Европа
Само време е необходимо и ще е широко известно, че особено важната държавна финансова грешка (поради която през 2011 г. в Европа е налична стопанска криза) е "При нови условия на европейско стопанство с „Незлатни евро”, продължена употреба на несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление, който е наследен от време с ползване на „Златни пари”.

„Грешката на Джон Лоу”, която продължава без възражение от страна на ръководство на Европейския съюз и подсигурява стопанска криза е държавна, защото се допуска от съответни държавни власти и е финансова, защото е в областта на тяхно финансово управление.

Преди години, държавните власти на Европа приеха да ползват "Незлатни евро", но все още запазват стария (от време със "Златни пари") несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление, който НЕ Е ПРИГОДЕН за нови условия с "Незлатни евро" и това е особено важната причина за развитие на диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза и хиперинфлация.

За да се премахне стопанската криза в Европа е необходимо при употреба на „Незлатни евро” в европейска държава да се ползва (спрямо времето със „Златни пари”) подобрена функционална структура на нейно държавно финансово управление, която да съответства на качества на "Незлатни евро".

Несъгласните с представеното от мен и да искат не могат да бъдат на друга позиция освен, че прилагания хилядолетия начин на държавно финансово управление при условия на „Златни пари” е годен и за стопанство с различните от тях „Незлатни евро”.

Ако някой пожелае, нека попита в което и да е европейско Министерство на финансите дали отчитат (спрямо „Златните пари”) наличните нови качества на ползваните „Незлатни евро” и от отговора им ще разбере, че съответното Министерство на финансите не се съобразява с тази промяна.

Именно несъвместимостта на (запазена от време със „Златни пари”) досегашна функционална структура на съответно държавно финансово управление на европейска страна спрямо качества на „Незлатно евро” е особено важната причина за развитие на диспропорции и стопанска криза в Европа.

Истината е, че за да е възможно успешно противодействие срещу стопанска криза в Европа - различните качества на „Незлатните евро” спрямо старите „Златни пари” изискват (спрямо минало време със „Златни пари”) усъвършенствана функционална структура на държавно финансово управление на европейска страна.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар