вторник, 2 юли 2013 г.

Банките са жертви

Шефът на БНБ предупреди банките: Внимавайте с понижението на лихвите по кредитите


Мнение:

 

Днес банките, заедно с другите участници в стопански живот са жертви на негоден за парите начин на държавно управление.

При тези условия, банките колкото повече работят да подпомагат икономически растеж - толкова по-силен потенциал за криза се развива със съпътстващи щети.

Катастрофалната зависимост не е публично известна и нейните вреди продължават.

За да е възможно пълноценно управление и обществен стопански успех е потребно прекратяване на катастрофалната държавна грешка.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар