вторник, 24 май 2011 г.

ЗапискиПознавам икономическите тези на Гълбрайт (John Kenneth Galbraith) и Фридман (Milton Friedman).
Общо при тях е, че те не представят необходимост за разлика при платформа на съответно държавно финансово управление, в зависимост какви („Златни” или „Незлатни пари”) пари се ползват.
Т.  е. - Гълбрайт и Фридман също допускат „Грешката на Джон Лоу”. Това е тяхна кардинална научна слабост. (Днес са налични теоретични доказателства за този факт. Разбираемо е, до момента на реално ползване в практика на  съответно държавно финансово управление на резултати от мои изследвания няма да са налични конкретно измерими доказателства, че „Грешката на Джон Лоу” е налична и нейното премахване е полезна обществена необходимост.)
Тук едва ли е необходимо да спомена, че в края на една от своите книги Гълбрайт  сам пише, че каквото и да правят те не могат да постигнат управленски успех и има нещо, което екипът на Президента на САЩ не знае за негово съществуване.

Предполагам, че за Вас не е тайна, че те не знаят за наличие в САЩ на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Тъй като за първи път в света през 1716 г. тази практика е въведена по инициатива на Джон Лоу, то неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Отделните държави са пример за наличност на "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Световна новост на която Вие сте свидетел е, че за първи път в света се открива, че е финансова грешка при условия с ползване на "Незлатни пари" държавната власт да управлява по начин от време със "Златни пари".

Такова държавно поведение е неправилност, защото:

-      запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива икономически, социални и други диспропорции и винаги води до криза;

-      при употреба на "Незлатни пари", за пълноценно обществено развитие е потребно ползване на съобразено с техните качества усъвършенствано (спрямо времето със "Златни пари") държавно финансово управление с "Модел Ресурси М".Откритието е в резултат на мои изследвания. Ако намеря източник за същата констатация, ще го цитирам.
Това, което представям е научен продукт и рано или късно във времето (както при всяка научна новост) ще се направи това откритие.
Тук има специфичен проблем, защото преди мен никой в света не е изследвал този процес на държавно финансово управление, в зависимост от вида на ползваните „Златни” или „Незлатни пари” и не е възможно да се намерят утвърдени специалисти, които да направят преценка на новото.

Доказателство:  Днес във всяко финансово министерство не правят разлика при държавното финансово управление, според вида на ползваните („Златни” или „Незлатни”) пари. За тях няма значение какви („Златни” или „Незлатни”) пари се ползват, т. е. работят по начин, който определя „Капана на парите” за вечна даденост.

Какво да се прави?
Налични са факти и същите могат да се преценят.
Публикуват се резултати от изследвания и всеки, който желае може да се запознае с тях.
Най-важното е, че е открита особено важна причина за криза „Грешката на Джон Лоу” и същата може да се прекрати.

Конкретността е следната: 

Човекът използва „Незлатни”, защото са по полезни от „Златни пари”.
Проблемът днес е, че ползването на „Незлатни пари” става при условия на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” и това развива криза.

Първичен въпрос - "Има" или "няма" държавна финансова грешка, когато при условия с ползване на "Незлатни пари" държавната власт управлява по начина от време със "Златни пари"?

Моят отговор е: Да, при наличното обстоятелство има държавна финансова грешка, която е означена като "Грешка на Джон Лоу".


Доказателство: Налична е „Грешка на Джон Лоу”, защото:

-      запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при условия с „Незлатни пари” развива икономически, социални и други диспропорции и винаги води до криза. (Това е особено важната причина за сегашната криза. При премахване на тази причина ще се прекрати и кризата;

-      Възможно е при употреба на "Незлатни пари" ползване на съобразено с техни качества усъвършенствано (спрямо време със "Златни пари") държавно финансово управление с "Модел Ресурси М.Каква ще е ефективността от ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” -  не е трудно да се установи, че до 24 часа след начало на премахване на тази никому ненужна държавна финансова непълноценност ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на ненужни държавни разходи и наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

„Монетаризмът” до 2011 г. се развива при условия на налична държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.
Представителите на „Монетаризмът” не отчитат наличие и възможно премахване на „Грешка на Джон Лоу”.

Изучаването и прилагането на знания по „Монетаризъм” и тези за „Държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни” пари” са различни научни области.

„Грешката на Джон Лоу” е в областта на държавното финансово управление.

Днес много от проблемите при „Монетаризъм” се пораждат и развиват поради продължаване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Сега, разлика между мен и други икономисти е, че те (не знам защо) са убедени, че поради неточно поведение на ФЕД в САЩ има криза, а моето мнение е, че ФЕД е жертва и каквото и да направи винаги ще се развие криза.
За тая криза причината не е в поведението на жертвата ФЕД, а кризата в САЩ е поради „Грешката на Джон Лоу” в съществуващо държавно финансово управление на САЩ.


Доказателство:

-      Ако се запази начина на държавно финансово управление на САЩ – ФЕД каквото и да прави – винаги ще се развива криза.

-      Ако се промени начинът на държавното финансово управление на САЩ, то кризата ще се премахне.


Извод: Днес  работата на Федералния резерв на САЩ е затруднена, защото при наличието на тази грешка (за достатъчно време) те нямат полезен ход. 

Сега ФЕД е в позиция на жертва на катастрофалната държавна „Грешка на Джон Лоу”, която продължава в американското правителство.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар