петък, 20 май 2011 г.

За Силвио Гезел


В творчеството на Силвио Гезел, който е роден 1862 г. (т. е. 146 г. след „Грешката на Джон Лоу”), също и при тези, които представят негови идеи не се намира становище за устройство на съответно държавно финансово управление, което да съответства според ползвани „Златни” или „Незлатни” пари.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Това е потвърждение, че Силвио Гезел допуска „Грешката на Джон Лоу” да не отчита (според ползвани „Златни” или „Незлатни” пари) разлика при съответно държавно финансово управление.

Колкото пъти да се препрочита Гезел – тази грешка няма да се изтрие.
Именно, заради запазване на „Грешката на Джон Лоу” – идеите на Гезел са непълноценни за приложение в практика.


Доказателство: Ако някой не вярва – да приложи идеите на Гезел в личния си живот и ще се увери в тяхната неправилност.


За да се успее в общественото развитие е необходимо, вместо да се препоръчват идеи на Гезел, да се разбере „Грешката на Джон Лоу” и същата да се неутрализира, за да се излезе от „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар