вторник, 24 май 2011 г.

Развитие на знания за Ресурси М


Какви качества са необходими за да се открие наличие на кардинална грешка във финансовата дейност на правителствата в световните държави е съпътстващ въпрос.
Днес, която и теза да се приеме, не води до влияние на краен резултат.

Полезното е да се осъзнае наличието на първите знания за „Ресурс М” и възможността за тяхно полезно ползване.
Значението на знанията за „Ресурси М” се определя от тяхната решаваща роля за прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” и неутрализиране на „Капана на парите”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Днес темата за „Ресурси М” е „неразорана целина” и скоро (навярно) ще има изследователски бум по тази тема.
Изводите потвърждават, че премахването на „Грешката на Джон Лоу” не е част от монетарна политика, а следва да бъде част от държавното финансово управление.
Съществуването на „Грешка на Джон Лоу” е подчинена на зависимости, които не са в обхвата на „Монетаризма”, а са в обхвата на държавно финансово управление.
Истина е, че все още държавното финансово управление не се занимава с ползване на знания за „Обществения закон за Ресурс М”.
Ще дойде време, когато няма да има (както днешните) спорове дали да се ползват тези знания за да се премахне „Грешката на Джон Лоу”, а  тема за спор ще е "Как знанията да се ползват".
(По традиция - „Десните партии” ще са за по-ограничено, а „Левите партии” ще са за по-широко прилагане, но това е въпрос на бъдеще.)

Очакванията са, при изходна точка на днешно нулево ползване – в бъдеще чрез държавната финансова политика да започне прилагане на знания за „Ресурси М”, което ще се развие в някои държави до степен, този процес да се ръководи от „Министерство на Ресурси М”.

От научна гледна точка – след днешни първични знания за „Ресурси М” ще започне тяхно развитие и ще се стигне до „Катедри по Ресурси М” в учебни заведения, защото „Ресурсът М” (днес почти непознат) ще заеме позиция на водещ елемент в стопанство.

Днес малко хора знаят за Ресурси М, но в бъдеще знанията за тях ще се преподават и абитуриенти и абсолвенти ще знаят за тях.

Сега е най-важно експертите в правителството да разберат за наличието на тази „Грешка на Джон Лоу” и да започнат процес на нейно прекратяване, за да може успешно да се преодолее кризата.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар