събота, 7 май 2011 г.

За българските финанси

Проблемът на българските финанси е продължаване на никому ненужна (от 1716 г.) световна държавна финансова грешка.
Именно поради наличието на тази държавна финансова грешка - налични са милиарди евро никому ненужни държавни разходи, които се правят заради тази държавна финансова грешка. Също така има и пропуснати пазарни бюджетни приходи. Заради държавната финансова грешка се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза.
Също така, при условия на запазване на тази финансова грешка – съответното правителство, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При ползване на знания за „Ресурси М” ще се премахне сегашната особено важна причина за криза. След прекратяване на досегашния непълноценен начин на държавно финансово управление ще се осъществи полезен световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро за денонощие.
Необходимо е усъвършенствано (съобразено с качествата на „Незлатните пари“) държавно финансово управление

Бюджетът на Р. България продължава да е реалност с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради налична многогодишна държавна финансова грешка, поради която сме в криза.

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на българската държава:
1) ще се намалят никому ненужни държавни разходи;
2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
3) ще се премахне особено важната причина за криза.

***


През далечната 1716 г. за първи път в света (по инициатива на Джон Лоу) във Франция е извършено замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.  Тази промяна е осъществена при наличие на държавна финансова грешка, която все още продължава и днес.
[Същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза.]
Доскоро наличието на тази продължила 295 години световна държавна финансова грешка не бе констатирано.
Вече се знае, че промяната (от „Златни” към „Незлатни”) на парите е с незавършен характер, защото досегашния (от времето със „Златни пари”) модел на държавно финансово управление не е съобразен с качества на ползваните „Незлатни пари”.
Днес все още правителствата в съответните държави продължават да работят при условия на тази никому ненужна държавна финансова грешка (която може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”) и това е особено важната причина за криза.

Налични са две възможности:

1) Без да се премахне продължаването на държавната финансова грешка на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При условия на запазена грешка на Джон Лоу – съответното правителство страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

2) При премахване на държавната финансова грешка на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар