вторник, 24 май 2011 г.

Причината ражда последици


Много хора участват в протести срещу последици от държавна политика и предлагат на други да участват в тях.
Това е право в съответствие с действащи закони, но неговото непълноценно прилагане не може да доведе до желан успех, защото досега протестните действия са насочени срещу наличие на последици – по-високи цени, бедност, безработица и т. н., но по един или друг начин протестиращите одобряват особено важната причина, поради която тези последици са налични.
Тази причина е конкретна ненужна държавна управленска слабост.
При условия на продължение на тази грешка – правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Представеното е нова теза, защото се знае за първи път в света открити знания, че е финансова грешка при условия с ползване на "Незлатни пари" държавната власт да управлява по начин от време със "Златни пари".

Такова държавно финансово поведение е неправилност, защото:

-      запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива икономически, социални и други диспропорции и винаги води до криза;

-      при употреба на "Незлатни пари", за пълноценно обществено развитие е потребно ползване на съобразено с техните качества усъвършенствано (спрямо времето със "Златни пари") държавно финансово управление с "Модел Ресурси М".]

Тъй като за първи път в света през 1716 г. тази практика е въведена по инициатива на Джон Лоу, то неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Отделните държави са пример за наличност на "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Този държавен управленски недостатък бе констатиран наскоро и навярно протестиращи, подобно на експерти на правителство не знаят за негова наличност.
В Р. България, както и в другите държави проблемът е, че за да  се премахнат успешно нежелани социално-икономически последици е жизнено необходимо най-напред да се прекрати сегашната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
 Заради този държавен управленски недостатък - правителствата са с държавен бюджет с налични завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи и са със силно ограничени финансови възможности.

След възможното прекратяване на държавната финансова  грешка  - стопанските процеси ще се развиват към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за да реализира успешно свои полезни обществени задължения.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар