сряда, 25 май 2011 г.

За Португалия и ИрландияПортугалия и Ирландия ще заживеят със съдбата на Гърция и ще развият свои финансови проблеми, защото в тези страни е налична същата особено важна причина за саморазвитие на криза - съществуване на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу".


Съответните държавни власти работят при условия на съхранена "Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Отделните държави са пример за наличност на "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


За да се спасят Португалия и Ирландия от кризата (както и Гърция, Италия, Испания и другите страни) е необходимо прекратяване на тази катастрофална държавна управленска слабост.


Доказателство: До 24 часа след начало на премахване на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен стопански ефект, изразяващ се в:

-      подобрение на условията за бизнес;

-      намаления на ненужни държавни разходи;

-      наличие на допълнителни държавни бюджетни приходи;

-      ще е започнало успешно излизане от криза.


За да спасят стопанството от кризата,  властите на съответна страна трябва да преценят вредата от продължаване „Грешката на Джон Лоу” и да приложат подобрение „Модел Ресурси М” при държавно финансово управление.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар