понеделник, 16 май 2011 г.

За кризата в ЕвропаРешението на проблема „Как да се спре днешната криза в държавите в Европа?” е толкова „просто”, че мнозина, които се докосват до него си задават въпроса: „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” и едва сега да е открита и да е намерено полезно решение?”.
Да, развитието на кризата, поради конкретна ненужна държавна финансова грешка е реалност и това е „детска болест на пазарна икономика”, която трябва да бъде излекувана.

Какви са реалностите:


1)      Фактите доказват, че през 1716 г. за първи път (по инициатива на Джон Лоу във Франция) е започнало ползване на „Незлатни” вместо „Златни пари”.

2)      През 1716 г. процесът е с недовършено преобразуване в държавно управление, защото не е съобразено, че качествата на „Незлатните пари” са различни спрямо тези на „Златните” и при ползване на „Незлатни пари”, за успешно обществено развитие е необходимо да се прилага (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенстван начин на държавно финансова управление.


Грешката в сегашното държавно финансово управление в европейските държави е, че (подобно, както през 1716 г.) процесът на преобразуване при ползване на „Незлатни” вместо” Златни пари” не е завършен и не се ползва необходимия усъвършенстван (спрямо времето със „Златни пари”) начин на държавно финансова управление. Днес още се прилата стария (от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансова управление. 
Съобразено с името на инициатора за този непълноценен подход за ползване на „Незлатни пари” - тази държавна финансова грешка може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Днес мнозина се страхуват да признаят, че са вярвали на свои учители и са допуснали да усвоят непълноценни знания, че досегашния катастрофален начин на държавно финансово управление е вечна даденост.
Изненадващо или не, но днес приемането, че начинът на държавно финансово управление от времето със „Златни пари” като вечна даденост е слабост, която е на такова „научно ниво”, че е  сравнимо с виждане на древни „експерти” , които са защитавали теза, че земята е плоска.
Днес много специалисти не правят разлика между качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари” и необходимост от ползване на съответващ на качества на „Незлатните пари” усъвършенстван (спрямо време със "Златни пари") модел на държавно финансово управление.

Истина е:

1)      Сегашното държавно финансово управление се осъществява при условия на конкретна държавна управленска „Грешка на Джон Лоу”.

2)      Тази конкретна държавна финансова грешка развива икономически, социални и други диспропорции и води до криза. При нейно наличие не е възможно реално прекратяване на кризата. При условия на запазена грешка на Джон Лоу – съответното правителство страда от собствено поведение и колкото повече работи – (за достатъчно време) толкова по-лоши управленски резултати постига.

3)      Свидели сме как специалисти от държавните ръководни органи и днес търсят път за излизане от финансовата криза и не могат да намерят решение, защото продължават да работят при условия на запазена на „Грешка на Джон Лоу”.

4)      "Грешката на Джон Лоу" може успешно да бъде прекратена чрез ползване на "Модел Ресурси М".


Ликвидиране на наличната държавна финансова грешка е от компетентност на съответно правителството, пред което има две възможности:

1)      Да продължи тази никому ненужна държавна финансова грешка, която ще осигури нови болезнени щети за хората и да се обрече на политически самопровал. Най-сигурният провал за всяко правителство е да работи "достатъчно време" при условия на представяната държавна финансова грешка.

2)      Да прецени гибелните последици от наличието на държавната финансова грешка и да предприеме конкретни действия за нейно прекратяване чрез прилагане на "Модел Ресурси М".

До 24 часа след начало на ликвидиране на държавната финансова грешка в Европа стопанските процеси ще започнат развитие към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за изпълнение на обществени задължения.

Днес поради наличие на световна финансова „Грешка на Джон Лоу”, във всички европейски държави правителствата са с ненужно завишени държавни разходи, ограничени пазарни приходи и ръководят при условия на социално-икономическа и финансова кризи с циклично понасяни щети за участници в стопанския живот, но тези процеси не са отговорност на Европейската централна банка.
Отговорността за наличие на катастрофална държавна управленска „Грешка на Джон Лоу” е за съответни правителства.

В представеното става дума за конкретна световна държавна финансова грешка. Поради този недостатък досега при платформата на съответно държавно финансово управление не се прави разграничение, в зависимост от това какви „Златни” и „Незлатни пари” се ползват.

При условия на „Незлатни пари”, ползването на стария (от времето със „Златни пари”) начин на финансово управление е грешка, поради която се развиват икономически, социални и други диспропорции и винаги се достига до криза. Това именно е особено важната причина за настоящата криза.

Доказателство:

1)      Без премахване на „Грешката на Джон Лоу” - кризата не може успешно да се преодолее;

2)      След прекратяване на „Грешката на Джон Лоу” кризата успешно ще се преодолее.


За да се премахне държавната финансова „Грешка на Джон Лоу”, следва да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар