петък, 27 май 2011 г.

За данъци


За достатъчно време, данъците ще отпаднат, защото обществените процеси се развиват и силовите държавни вземания ще бъдат заместени от пазарни такси, което е по-полезно и много по-справедливо. 
Този процес е съпътстван с развитие на икономическата наука и нейно приложение.

Пример:

Поради продължаване на световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, сега правителствата са с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


При обстановка с „Незлатни”, старият (от минало със "Златни пари") начин на държавно финансово управление развива стопански диспропорции и създава криза.
През 2011 г. правителствата в европейските държави управляват при запазена (от 1716 г.) световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.

Животът доказва, при запазване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

За да е налично пълноценно държавно финансово управление при условия на незлатно евро е нужен полезен пазарен подход с „Модел Ресурси М”, който ще осигури да съответно правителство намаление на разходи и получаване на полагащи се пазарни приходи, които подпомагат закрилата на пари.
Навярно ръководството на Европейския съюз не знае за тази нова възможност.

При прекратяване на сегашната катастрофална „Грешка на Джон Лоу” в държавното финансово управление:

1)                       се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2)                       са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3)                       се премахва особено важната причина за сегашната криза.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар