неделя, 15 май 2011 г.

За пакта „Евро плюс”
Наличието на разкрита катастрофална (от 1716 г.) световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, която продължава в европейските държави е особено важна причина за сегашна криза.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Налични са примери за "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Заради тази управленска неразвитост – всички европейски правителства са с държавен бюджет с налични ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Само при прекратяване на тази държавна финансова слабост  - ще се премахне кризата.
Без премахване на известната световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” не е възможно успешно преодоляване на криза.

Днес е полезна изява на позиция към пакта "Евро плюс", защото решението за него запазва управленска слабост - гибелно за европейските държави финансово поведение.
Ръководителите на Европейския съюз не са разбрали реалността на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу", заради която се развива криза и обществото понася щети.
Европейските държави са обречени на сигурен управленски провал, защото в „Капана на парите”, съответното правителство колкото повече работи – (за достатъчно време) толкова по-лоши управленски резултати постига.
Най-сигурните условия за провал на съответно правителство е да работи при запазване на сегашната държавна "Грешка на Джон Лоу".
При ползване на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо да се прилага усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Днес са налични две възможности:

-      Без прекратяване на „Грешката на Джон Лоу” не е възможно реално преодоляване на криза.

-      При премахване на „Грешката на Джон Лоу” ще започне процеса на реално прекратяване на криза.

Доказателство: До 24 часа след премахване на „Грешката на Джон Лоу” стопанските процеси ще започнат да се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи, за да реализира полезни обществени потребности.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар