неделя, 29 май 2011 г.

Контрареволюция


В публикация "Революция в Юта" е представено:

"Юта стана първият щат на САЩ, който през месец март прокара закон, с който призна златните и сребърни монети, сечени от федералното правителство за законно платежно средство. Повече от дузина други щати обмислят подобни мерки, като се очаква те да последват примера на Юта. ..."Мнение на Иван Митев:

По-точно е да се определи събитието в щата Юта (САЩ) като "Контрареволюция".
Същото не е прогресивен държавен управленски подход, защото употребата на „Златни" е регресивно спрямо "Незлатни пари".

Ползването на „Незлатни” вместо „Златни пари” е обективен процес на полезно обществено развитие.
„Революция” е имало през 1716 г., когато по инициатива на Джон Лоу за първи пъв в света са внедрени „Незлатни” вместо „Златни пари”.

Фактите доказват, че при тази първа замяна на парите е направена държавна финансова грешка за недовършено преобразуване, която още е запазена.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на парите” означава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Тъй като тази практика е въведена по инициатива на Джон Лоу, неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоу” означава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Има специалисти, които защитават наличие на „златен стандарт” при пари, т. е. ползване на „Златни пари”.
Мотивите – навярно не малък дял за тях е сегашната кризисна действителност с „Незлатни пари”, поради запазване на особено важната причина за нейно развитие - продължаване на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Доказателство: Ако се премахне „Грешката на Джон Лоу” в държавно финансово управление – ще се прекрати криза.

Предварително се знае какво ще стане, ако някой отново приложи „Златни пари”, защото - при пазарна икономика - няма да е далеч деня, когато тези „Златни пари” ще бъдат изкупени с намиращи се на пазара „Незлатни пари” и (на практика) бързо ще прекратят своето съществуване.

Защо е необходимо наново ползване на „Златни", при доказаност в практиката, че „Незлатните пари” са по-полезни?

За пълноценно държавно финансово управление при условия на „Незлатни пари” е нужен полезен пазарен подход с „Модел Ресурси М”, с който няма да е налична особено важната причина за криза и (спрямо сегашното състояние) правителствата ще са с намалени ненужни държавни разходи и с наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които да финансират свои незаменими обществени ангажименти.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар