понеделник, 16 май 2011 г.

Възможности за Р. Гърция


Връщането на Р. Гърция към драхма не намалява нейни задължения в евро. При такава ситуация, „предимство” за властите на Р. Гърция е, че има (подобно на други правителства) възможност да емитира вътрешен дълг в драхми и събраният паричен ресурс да бъде ползван за конкретно плащане на външния в евро и след това да девалвиват драхмата, т. е. обезценят вътрешния гръцки държавен дълг.

Днес Р. Гърция има трудности да си плаща държавните задължения в евро и ръководството на Европейския съюз помага за временно плащане на тези задължения за да отложи срива на Европейската финансова система.

Доказателство: Без временната помощ - сривът на европейската финансова система щеше да е наличен.Проблемът на Р. Гърция е същият, както при другите европейски страни – работи се при условия на конкретна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.

Р. Гърция е пример за наличен "Капан на парите".


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Заради финансовата „Грешкана Джон Лоу” правителството на съответна държана е с държавен бюджет с ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

Поради същата причина съществува зависимост – правителството колкото повече работи – (за достатъчно време) толкова по-лоши управленски резултати получава. Най-сигурният провал на съответно правителство е да работи достатъчно време при условия на запазване на "Грешката на Джон Лоу".

Ликвидиране на наличната държавна финансова грешка е от компетентност на правителството, пред което сега има две възможности:

1)      Да продължи тази никому ненужна „Грешка на Джон Лоу”, която ще осигури нови болезнени щети за хората и да се обрече на политически самопровал.

2)      Да прецени гибелните последици от наличието на „Грешката на Джон Лоу” и да предприеме конкретни действия за нейно прекратяване.

До 24 часа след начало на ликвидиране на "Грешката на Джон Лоу" стопанските процесите ще започнат да се развиват към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за да изпълнява свои незаменими обществени ангажименти.

Иван Митев - Икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар