петък, 13 май 2011 г.

Банките са жертви


Днес банките са жертви на налична държавна управленска неразвитост, защото все още правителството на съответна държава не отчита продължаване (от 1716 г.) на световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу".

Тъй като първата в света замяна (от "Златни" към "Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост на името на нейния автор като "Грешка на Джон Лоу".


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Заради тази своя управленска грешка - правителствата са с държавен бюджет с налични ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Именно наличието на тази (доскоро неизвестна) държавна финансова слабост е особено важна причина за днешната криза, която подпомага и фалит на банки.
Възможно е катастрофалната „Грешка на Джон Лоу” да бъде прекратена чрез прилагане на усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Доказателство – при прекратяване на представената държавна управленска слабост днешната криза ще бъде успешно преодоляна.


След премахване на „Грешката на Джон Лоу” стопанските процеси ще се развиват към подобрение, което е съпроводено и с намаление на сегашни ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи за да реализира полезни обществени потребности.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар