неделя, 29 май 2011 г.

За кризата в САЩ


Днес САЩ е в криза, поради наличие на конкретна причина.
Ситуацията е подобна, както през предходни години, но на по-високо ниво.
В САЩ досега отлагаха стихийно развитие на криза чрез увеличение на държавни дългове. Навярно и сега ще имат възможност да продължат временно тази гибелна практика, което ще им донесе нови бъдещи щети.

За успешно спасение от криза е обходимо да се премахне нейната особено важна причина - продължаване на „Грешката на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Истината е, че правителството на САЩ не ползва знания, които да показват знания за съществуване на „Грешка на Джон Лоу” и за нейно особено важно влияние за наличие на криза.
Това незнание създаде сегашните критични проблеми.

Всички в САЩ са жертви, които живеят в „Капана на парите”, разликата е, че някои от тях ще загубят „по-малко”, други „повече”, ако се запази тази гибелна клопка.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


В САЩ, сред жертвите е и Федералния резерв  и сега (поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу”) специалистите от тази банка нямат полезен ход.

Например:

(1) при задържане на ниска основна лихва – забавят развитие на криза, но увеличават търсенето на пари, което съдейства за развитие на диспропорции.

(2) При увеличение на основна лихва ще ограничат търсене на пари, но ще ускорят развитие на дългова криза с опасност за последващ (заради големи дългове) банкрут за правителство.


Днес, при наличие в САЩ на  държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” - работата на ФЕД е „мисия невъзможна”, тъй като няма възможност за полезно монетарно решение за успешно преодоляване на криза.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар