петък, 6 май 2011 г.

За „Планът Ран-Ът”


Недостатъкът на „Планът Ран-Ът” е, че той запазва в Р. България наличие на никому ненужна световна държавна финансова непълноценност.

Тъй като тази държавна финансова грешка (При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на наследен от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е НЕСЪВМЕСТИМ с „Незлатни пари”), поради която днес се развива световна стопанска криза се допуска за първи път в света през 1716 г. – същата е означена на името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

Това обстоятелство подсигури необходимост от милиарди никому ненужни държавни разходи, които се правят заради този държавен финансов недъг.

Също така - осъществи пропуснати пазарни бюджетни приходи.

При наличие на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” всяко държавно управление е обречено на сигурен провал и за него действа „Принципа на Джон Лоу”: „Съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши управленски резултати получават”.

За успешно противодействие срещу днешна стопанска криза е потребен усъвършенстван начин на държавно финансово управление, който да е ГОДЕН за „Незлатни пари”.
***

Защо е тази злоба към полезна световна новост?
Какво защитавате?
Кажете, защо не е правилно за да се ползва съобразен с качества на „Незлатни пари” модел за финансово управление?
Сегашната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е необходимо да се прекрати, защото не е полезна и води до криза с конкретни щети.

 
***

Уважавам Вашата позиция, защото тя в своята същност не се различава от тази на милиарди хора през тези 295 години, през които никому ненужната държавна грешка се е допускала по света. Примирените с наличието на тази държавна финансова грешка не са виновни, защото така са ги учили.
Моля не надценявайте Икономически университет във Варна – там все още преподават на студентите илюзията, че сегашния непълноценен начин на държавно финансово управление е вечна даденост.
Тук икономическа истина е знак на уважение към Вас и в полза на участници в дискусия. 
Жалко, че Вие нямате тази активност за недоволство към управляващи Министерство на финансите и на практика днес сте защитник на тяхното сегашно непълноценно поведение, което продължава тази никому ненужна финансова грешка и подсигурява конкретни щети, в т. ч. и за Вас и за останалите участници в дискусията.

*** 

Моята преценка е, че „Планът Ран-Ът” е добронамерен, но неговите автори нямат знания за наличност (от 1716 г.) на световна държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" и същият е направен при условия на продължаване на това никому ненужно непълноценно държавно управленско поведение.
Именно поради наличието на тази държавна финансова грешка - налични са милиарди никому ненужни държавни разходи, които се правят заради тази държавна финансова грешка. Също така има и пропуснати пазарни бюджетни приходи. Заради грешката се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза.
Също така, при условия на запазване на тази грешка – съответното правителство, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При наличие на държавната финансова грешка – съответното правителство е обречено на сигурен политически провал.

***Интересен е отговорът на въпроса „Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази катастрофална държавна управленска грешка и едва сега грешката да е окрита и да е намерено полезно решение?”.
Да винати е имало, има и ще има научни новости. Това, че някой е открил една новост не означава, че другите, които не досега не са знаели за нея имат вина.
Аз приемам, че авторите на „Планът Ран-Ът” са добронамерени, защото те не са знаели (и много от тях продължават да не знаят) за наличието на световната държавна финансова грешка.
Днес обстоятелствата са променени – налично е констатиране на държавната финансова грешка и е възможно нейното полезно прекратяване.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар